Scrisoare Sfântul Mihail 2014

 

Cuprins

coperta Mihael


Mihael, faţa lui Christos- Marie Pierrette Robert–
traducere Geta Ardeleanu

La început de drum- Monica Culda

Corabia Comunităţii- Armgard Hasselmann

RETROSPECTIVE

Ecouri de la Tubingen-Alexa Cardaş

Beliș 2014- Un an bogat !- Verginia Petrovici

Anul acesta la Beliş – Ioana Grigore

În loc de poveste
Cum sărbătorim Sfântul  Mihail cu copiii - Monica Culda
Vești din Comunitate

Infobrief  de vară

Vești internaționale

Inaugurarea şi sfinţirea capelei din  Viena Sud- Mauer
Veşti de la Moscova

PERSPECTIVE
Programul de toamna
Scrisoare apel

PERICOPE

Urare de Sf. Mihail
Info comunitate, site, persoane de contact

Redacţia:

Lidia Blidariu, Monica Culda, Verginia Petrovici, Laurențiu Cîmpeanu

*Coperta realizată de Rodica Cantemir

 

 

 

MIHAEL -„fața lui Cristos”

 

Marie Pierrette Robert


În timpul sezonului de vară ne simțim purtați de un fel de flacără spre înălțimi. În mod firesc, ne simțim bine în natură, dăruindu-ne soarelui. Un fel de fuziune cu lumina este de asemenea perceptibilă în această subtilă corporalitate interioară care este sufletul nostru. Este necesară această intensificare fizică și psihică pentru ca să ne putem pierde ușor. În schimb, când vine toamna începem să ne regăsim pe noi înșine. Lumina exterioară, mai fină, mai transparentă, mai puțin încărcată cu căldură toridă , ne ajută în acest demers. Suntem călăuziți să negăm o corporalitate a intimității în noi. Exact despre aceasta este vorba când ne apropiem de Sfântul Mihael: luăm cunoștință că a sosit timpul să ne reamintim scopurile, orientările noastre interioare, mai ales acolo unde voința noastră se unește cu lumea divină.

Nunta împărătească* (conform Evangheliei lui Matei, cap.22 ) este în evanghelii expresie a ceea ce lumea spirituală așteaptă, speră de la noi : Omul aude invitația la nuntă care îi este adresată de lumea divină: ”Veniți la nuntă! Totul este pregătit!”. Lumea spirituală este pregătită. Dar omul: unde este el în această privință? Aude invitația? Este deschis, interesat de această invitație? Evanghelia lui Matei ne indică tot ceea ce vine să bareze în noi drumul acceptării acestei invitații. Ce lucru straniu căci, pe pământ, cine nu ar avea dorința de a merge la o nuntă ? Este clar că unirea cu spiritul,căsătoria,comportă exigențe care nu sunt întotdeauna bine venite față de mentalitatea noastră terestră.

Natura noastră umană este altfel făcută încât noi suntem opaci pentru lucrurile şi ființele vieții spirituale. Punctele noastre de vedere, opiniile, felul nostru de a gândi și a simți – ceea ce ne place/ ne displace etc. - sunt componentele acestei opacități. Iar noi, știm că evenimentele din viață care ne lucrează în profunzime cu scopul de a ne face mai ”transparenți”, evenimentele dureroase contribuie la aceasta, atunci când noi ne găsim cu adevărat ”la răscrucea drumurilor ”  ( Matei capitolul 22 ), marcată de o troiță.

Mihael este, prin însăși ființa sa, de o transparență totală față de ființa lui Cristos. El s-a făcut în așa măsură purtătorul, servitorul scopurilor Sale privind devenirea omului și a lumii, încât este numit ”fața” lui Cristos.

El este de asemenea cel care asistă umanitatea în drumul său: să-și desăvârșească ascensiunea în vederea penetrării întregii sale ființe cu substanța lui Cristos reînviat. Astfel, Mihael luând cunoștință de ceea ce decurge din actele efectuate de om, prin aceasta delimitează câmpul de acțiune în care ceea ce este opac în fiecare dintre noi să se ridice la nivelul conștienței. Omul este chemat de Mihael să devină conștient că el este de natură divină și că el trebuie să-și asumesfidarea de a se lega de viața material terestră, de a o iubi, de a o servi fără să i se subordoneze. Chiar mai mult, să reunească în el pământescul și spiritualul. În acest sens, Mihael este din când în când pătruns de realitatea evenimentului de pe Golgota și de forțele noi de viață care rezultă de atunci, încât omul, legându-se de pământ, iubindu-l, slujindu-l, împlinește astăzi serviciul divin al transsusbtanțierii. La fiecare celebrare euharistică, prin pâinea care devine corpul lui Cristos, prin vinul care devine purtător al forțelor sângelui Fiului, puțin din realitatea terestră primește în ea forțele transsubstanțierii, prin intermediul omului cuminecat. Prin om, pământul se eliberează de opacitate, la rândul său. Și omul se leagă cu un plus de conștiență, de venerație, de cel care îi reamintește despre misiunea sa divină: Mihael – cuvânt cu cuvânt „ Cine e ca Dumnezeu ?” -  și astfel putem spune că el este în întregime transparent pentru acțiunea lui Cristos, că el este „fața lui Cristos”. El ne invită, cu forță și cu gravitate, la cina nunții, la intimitatea comuniunii cu Cristos.

Această forță și această gravitate poate pune în încurcătură sufletul nostru, dar, în fond, ele sunt o susținere impregnată de lumină și de dragoste în mod nemăsurat, dacă noi dorim să ne deschidem lor. Numeroase sunt legendele care povestesc situații în care Mihael vine în ajutorul omului rătăcit: pericole de tot soiul, corăbii în derivă pe mare etc.

Mihael este îngerul protector al devenirii noastre umane. Dar el nu actionează în locul nostru, nouă ne revine rolul să-i cerem ajutorul pentru a împlini ceea ce este de făcut.

   Traducere Georgeta Ardeleanu(Cluj)

La început de drum 2014/2015

 

Dragă Comunitate a Creştinilor,

 

A fost o bucurie deosebită când, la sfârşitul anului de probă, în mijlocul verii, la Berlin, Cercul celor Şapte a confirmat maturitatea comunităţii din România. A perceput încrederea şi disponibilitatea noastră de a purta, ocroti şi de a cultiva de acum înainte ceea ce se înfiripăîn comunitatea noastră.

 

Atunci când un copil se naşte îintr-o familie, acesta este primit şi acceptat fără nici o rezervă. Fiecare membru al eiîncepe, mai mult sau mai puţin conştient, să-şi făurească legătura personală cu copilul:  Ce înseamnă acest copil pentru mine? Ce se schimbă prin sosirea sa?  Ce vreau, cu toată modestia, să-l învăţ neapărat?

Unii vor spune, şi pe drept: este perfect –aşa cum e – poartă totul în sine, este copilul nostru.

Alţii vor încerca încă de pe acum să gândeascăîmpreună cu Kahlil Gibran: “copiii noştri nu sunt copiii noştri. Ei sunt fiii şi fiicele dorului vieţii de sine însăşi... Ei vin prin noi...însă nu din noi. ..Le putem găzdui pentru o vreme trupul însă nu şi sufletul, fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine“ ...

Fiecare va gândi în felul său însă, cu siguranţă, nici unul nu va spune: bine că s-a născut, se va descurca el cumva!

Dragă Comunitate, suntem într-o situaţie asemnănătoare. Fondarea se apropie şi vom devenit părinţi, pentru căşi o comunitate are un trup, un suflet, un spirit.Uneori părinţii transformă copilul, fără să vrea, într-un obiect. Se îngrijesc să fie curat, să aibă tot ce îi trebuie. Îi cumpărăde toate, ca nu cumva să-i lipsească ceva.

Dar acesta nu e cel mai important lucru!

Şi comunitatea este o realitate, este viaţă, este o fiinţă care  trebuie îngrijităşi iubită zilnic. Educaţia adevăratăconstă în aceea că adulţii îşi îmbogăţesc propria viaţă cu anumite conţinuturi şi calităţi. Copilul este martor şi preia strădania adultului.

Această comunitate a noastră va trăi atunci când strădania noastră va fi o viaţăîmpreuna cu Christos. Căci creştinismul nu este o învăţătură. Creştinismul îl are în mijlocul său pe Christos. Şi creştini sunt aceia care îşi leagă viaţa proprie de El.

Fie ca să putem simţi întotdeauna cum îi merge acestui “copil” al nostru, de ce are nevoie şi ce îl duce mai departe!

Da, aşa să fie!

 

                                                                                      Pr. Monica Culda

 

                                Corabia Comunităţii

 

            Dragi prieteni ai Comunității Creștinilor din România

            Un an, un an de probă, a trecut de când Monica Culda  trăieşte în Cluj, însotește lunar prin Actul de sfinţire a Omului și diferite seminare în  cele două comunități din București și Cluj. Au fost sfârșituri bogate de săptămână. 

            Domnul Sondermann, dna Marie-Pierrette Robert și dna Armgard Hasselmann și-au adus contribuția la marile sărbători: în toamnă, de Advent și Paşte (Confirmare). Dorința lor a fost susținerea vieţii cultice și discuţiile pe baza temelor aferente. De Crăciun, dna  Stockmann (Zurich-Elveţia) și dl Debus (Stuttgart) au susținut în București și Cluj un simpozion care a inspirat un număr foarte mare de participanți.

Dna Culda și dna Hasselmann au organizat o excursie la mănăstirile din Moldova la care au participat  26 de persoane din Germania, Austria și Elveția dintre care și 7 români. În mai puțin de 6 zile impresiile foarte puternice inspirate, puterea și frumusețea purtătoare de cultură a mănăstirilor din Bucovina, au sudat comunitatea participanților. Diferenţele bazate pe diversitatea experientelor de pornire au fost usor depășite.

            În vara anului 2014, a avut loc în Belis un șir de tabere care a atras o mulțime de oameni, mici și mari, din toate părțile țării. Mai întâi am fost gazdele unei grupe de tineri insoțite de Laurens Hornemann, Jaroslawa şi Ben Black, preoţi ai comunităţii din  Nordrhein-Westfalen- Germania. După ce au petrecut câteva zile pline în Cluj și au drumețit o săptămână întreagă în munţi, în Padiş, s-au intors la Beliș. Împreună cu tinerii români au făcut o tabără de lucru. O mulțime de lucrări de tâmplărie, de construcţii care pregăteau tabăra mare a comunității. 

             „Chimia“ dintre tinerii participanţi, desfăşurarea lor liberă, creativă şi veselă a constituit un punct minunat de plecare pentru această tabără. A fost un adevărat magnet pentru familii tinere, tineri şi vârstnici din toată țara (80-120 de participanti așa încat, în anul viitor, va trebui să reducem numarul participanţilor). Tema simpozionului de vară a fost Sacramentul Cununiei, tema care va fi continuată și în anul viitor. Punctul culminat al taberei a fost nunta sărbătorita în ultima duminică a programului. Chiar și natura a participat la ceremonie. În mijocul sărbătorii s-a dezlănţuit deasupra capetelor noastre o furtună aprigă, care va rămâne, cu singuranță, întipărită în amintirea celor ce au fost de față.

            Pentru fondarea Comunităţii Creştinilor în România au fost împlinite acum din partea comunității toate condițiile. Aceasta a reieșit clar din discuțiile avute de Cercul celor Şapte cu colegiul preoţesc răspunzător pentru România. Acum mai trebuie ”doar“ să găsim momentul potrivit, când și din partea preoților va fi posibil ca munca să fie susținută în țara de 2 preoţi. Dna Hasselmann și-a declarat disponibilitatea de a învața limba română.  O grupă de 12-14 membri români se ocupă deja cu întrebări legate de conceptul  evenimentului Fondării şi de sarcinile organizatorice. Citiți dumneavoastră înșivă scrisorile comunităţii și vedeţi câte lucruri au fost posibile deja în acest an ”de probă”; câte s-au realizat!

            Prietenii și membri comunităţii române au contribuit substanțial și responsabil la aceasta evoluție de formare a comunităţii.

            Cu mari sperante pășim în noul an și avem încredere că fondarea va deveni din ce în ce mai concretă.

            Dumeavoastră tuturor un salut cald de Mihaeli! Fie ca gândurile şi susținerea dv. să ajute ca să putem arunca în curând  ancora pentru fondarea ”corabiei comunităţii” noastre.

 

 

 

 A dumneavoastră,

Armgard Hasselmann

 

 

Festivalul tinerilor AHA,Tubingen


 

            Nu eram sigură voi putea merge la acest simpozion, însă faptul am reusit a fost de-a dreptul o binecuvântare! Temaa fostAHA?! To see what is, to become what I am.

            Am întâlnit oameni de diferite naţionalităţi, astfel ca prin spiritul lor, sieam ca şi nd fi cătorit în toate acele ţări.

            Eu am participat la doua din cele patru conferinte şi le-am găsit interesante, însă a fost pin cam dificil pătrund tot ce a fost transmis, pentru unele noţiuni îmi erau stine. Ceea ce m-a încântat cel mai mult a fost faptul ca toţi cei care am fost acolo ne-am siit ca şi când am fi cut parte de mult timp din aceeaşi comunitate. Slujba, muzica, workshopurile, chiar şi camera pe care am îmit-o ne-au apropiat în a fel înt am putut să tim pentru teva zile, într-o comunitate mondia.

            Am luat parte la un atelier care s-a numit “I have a body. I can move. Instructorul nostru, Csaba Mehesne, ne-a iniat în pantomi şi ne-a ajutat conştientim mai bine mişcările corpului nostru. La situl atelierului am avut, la Seara talentelor, şi o mică reprezentie de pantomi. Pe nga acest atelier, s-au mai desfasurat şi altele, cum ar fi: Me, Myself and I, Priesthood. A life full of experiences”, Orchester, Landart and Nature Observation”.

            Seara aveam Nightcafe, unde am stat pe post de vânzătoare într-o seară, fiindcă, teoretic, fiecare aveam câte o slujbă de îndeplinit. Altfel, ori ntam, ori îmrtăşeam impresiile de peste zi. Într-una din seri, am hot, cu Ioana şi Iulia, dormim afa împreună cu ceilalţi tineri care aveau acest obicei. Am fost a de norocoase am prins singura noapte ploioa!

            În penultima zi am făcut o plimbare în oraş, am mers cu barca pe râul Neckar, apoi ne-am oprit într-un parc, unde domnul Hornemann ne-a înntat cu câteva melodii, pe care ne-a învăţat şi câţiva paşi de dans. Se crease o atmosferă familia, ca şi când am fi fost toţi prieteni de o viaţă!

            După acest simpozion, am rămas prietecu câţiva dintre oamenii minunaţi de acolo. Pe unii dintre ei i-am rezut mai devreme det aşteptam, la Beliş, unde au venit ca viziteze Clujul şi pentru a face o excursie în Padiş.

            Anul viitor simpozionul se va desfăşura la Dortmund, iar tema este Home in life. Searching what we are looking for. Abia aştept!

 

 

 

Alexa Cardaş ,  16 ani,Ploieşti

 

 

Beliş 2014 – Un an bogat!

 

            „Gura de rai” din munţii Apuseni unde ne întâlnim, de ani buni, o mână de oameni iubitori de natură, căutători ai adevărului, străduitori în învăţarea iubirii de semeni şi de Dumnezeu, a fost în acest an locul de noi experienţe pentru mulţi dintre semenii noştri.

            Grupul de tineri din Koln însoţiţi de cei trei preoţi ai lor, Jaroslava şi Ben Black şi Laurenz Hornemann s-au confruntat cu greutăţile munţilor, cu furtunile aducătoare de ploi rapide de vară, cu sarcini administrative şi culturale. Încercările au fost trecute cu bine, dovezi stând serile cu joc şi cântec în jurul focului şi retrospectiva plină de umor şi creativitate din 25 iulie.

            Pentru cei veniţi mai devreme la pregătirea Taberei de vară, Belişul din acest an a adus bucuria de a conlucra în armonie tineri şi vârstnici, de a învăţa unii de la alţii, de a ne percepe  şi respecta nevoile reciproce.

            Dar marele eveniment al acestei veri a avut loc pe 3 august: Cununia religioasă a tinerilor Alexandru şi Lavinia Bujoreanu, în prezenţa a peste 100 de persoane, unele dintre ele pentru prima dată în Beliş. El a fost pregătit minuţios de conferinţele preoteselor Armgard Hasselmann şi Monica Culda, tema simpozionului fiind Nunta –Taina Cununiei, sub toate aspectele ei: nunta între bărbat şi femeie, între spirit şi suflet, între cei vii şi cei decedaţi, între cer şi pământ.

 

În plus, cursul susţinut de Monica Culda privind ritualul cununiei în Comunitatea creştinilor, cu studiul textului sacru, a adus o înţelegere mai profundă a ceea ce înseamnă legătura de destin pecetluită de actul cununiei.

            Şi cursurile de pictură, cu Mirela Tatoli, de modelaj, cu Maia Wagner, de tâmplărie, cu Traian Trif, de improvizaţie teatrală, cu Alice Popescu şi Aaron Dan, (s-a pus în scenă "Furtuna " lui W. Shakespeare),  de muzică şi dans cu Friederike şi Aaron Dan – toate au îmbogăţit substanţial evenimentul.

            S-au adăugat, ca un bucheţel de flori rare, un teatru de umbre, realizat de copii sub conducerea dnei Cristiana Olteanu şi jocurile-supriză pentru miri, conduse magistral de Aaron Dan.

Şi pentru tinerii între 14 şi 25 ani, acest an a însemnat un plus de experienţă: sub conducerea lui Theo Dan, ei au construit o iurtă, s-au angajat în munci grele, precum debarasarea potecii ce duce spre izvor de trunchiurile şi crengile de brad lăsate în urma tăierii samavolnice a copacilor, uleiatul capelei, curăţirea izvorului. Tema aleasă pentru acest simpozion al tinerilor a fost: Întâlnirea Eu-Celălalt. Cred că fiecare dintre ei s-a putut confrunta cu propriile lui limite fizice şi sufleteşti, depăşindu-le şi învăţând să-şi gestioneze mai bine forţele.

            Participarea la cursul pentru ministranţi, pentru prima dată, a multor tineri, drumeţiile la cascadă, focul de tabăra, excursia la lac, serbarea de la sfârşitul taberei dedicată tinerilor căsătoriţi - au întregit peisajul atât de variat al acestei veri la Beliş.

            Nu poate fi trecut sub tăcere faptul că Victor Dan nu a mai fost, fizic, printre noi, pentru prima dată de la înfiinţarea taberei! Dar prezenţa lui s-a făcut simţită în primul rând prin rigoarea de a fi punctuali la Actul de Sfinţire a Omului şi prin preluarea sarcinilor lui de către fiii săi: Aaron a hrănit elementarii şi sufletele noastre cu flautul lui fermecat dis-de-dimineaţă, Theo s-a preocupat să avem uneltele necesare, fotoliile sub brad, saltelele de burete pe paturile tari de lemn...

            Nu a lipsit nici concertul tradiţional susţinut de membrii familiei şi de prietenii lor, la care s-a adăugat, pe 27 iulie un concert de muzica veche, dat de formaţia clujeană Flauto Dolce - In memoriam Victor Dan

            Adunarea generală a Asociaţiei Comunitatea Creştinilor, a aprobat raportul activităţilor şi raportul financiar, dar mai ales s-a axat pe perspectiva fondării, cu activităţile ei pregătitoare.

            A fost o vară bogată ale cărei roade se pot deja vedea într-o nouă calitate a relaţiilor dintre noi.

Verginia Petrovici

 

 

 

Anul acesta, la Belis

 

Anul acesta, la Belis, am avut aşa demulte activităţi!Programul era plin şi totuşi mereu aveam energie. În piesa de teatru "Furtuna" de Shakespeare s-au implicat mulţi copii şi adulţi şi a ieşit o distracţie pe cinste. Cursul de tâmplărie şi sculpturăîn lemn a fost foarte popular şi mi s-a părut interesant cum o simplă bucată de lemn nu te lasă să o dai de o parte, ci te cheamă săîi dai o formăşi să o transformi. Cursurile de euritmie, pictură, modelaj şi teatru de umbre au fost aşa deosebiteîncât era greu să alegi, iar punctul culminant al taberei a fost nunta lui Alex şi a Laviniei, care a adus multă bucurie şi speranţăîn Belişul nostru.

 

Totusi, Belişul nu încetează niciodată în a mă surprinde. De anul trecut până anul acesta, am trăit cu iluzia că mă pot simţi ca la Beliş doar la Beliş.Anul acesta, am avut un moment de revelaţie, în care mi-am dat seama că pot face să fie Beliş oriunde şi oricând.

Venirea grupului de tineri din Germania, din comunitatea de la Koln, m-a ajutat săîmi dau seama de acest lucru, prin relaxarea resimţită când căutam subiectul noului simpozion de tineret, apropierea dintre ei când prietenii lor s-au pierdut în pădure,  şi viteza lor de organizare, când nimeni nu pregătise nimic pentru seara culturală. Şi m-am bucurat,când am recunoscut în ei libertatea,pe care am resimţit-o, de astă dată,şi în grupul nostru de tineri români. Aşa am căpătat încredere că vom avea şi noi un grup unit şi mare de tineri în comunitate. 

 

Ioana Grigore, Bucureşti

 

În loc de poveste.....

Sărbătoarea Arhanghelului Mihail  pentru copiii

Sărbătorile, spune R.Steiner, sunt puncte nodale ale anului în care simţim mai profund spiritul care străbate întreaga existență. Ele sunt o hrană de neprețuit pentru sufletul copiilor. Prăznuirea lor adecvată îi pregătește pentru înțelegerea de mai târziu a realităților spirituale. În grija noastră, a adulților, stă însă pregătirea și prezentarea conținutului sărbătorilor,  potrivit sufletului lor.

Copiii au nevoie de imagini frumoase, alese, izvorâte din substanța interioară a sărbătorii în cauză și de mişcare, de jocuri prin care să se poată uni cu aceste imagini. Deasemenea, copiii au nevoie de impresii senzoriale clare. Astfel sărbătorile vor dăinui și vor da farmec întregii vieți.

În cele mai multe cazuri, obiceiurile sărbătorilor îşi pierd originile în negura timpului. Unele, deşi obiceiuri păgâne, au ajuns până la noi însă golite de conținutul lor specific. Altele, chiar bogate în conotații, abia dacă ne mai pot atinge corzile fine ale sufletului. Folclorul este un organism care, chiar cu pulsație extrem de lentă, cunoaște și el moartea.

Sărbătorile sunt momente festive de mărturisire ale prezentei lui Christos în viața noastră. Cum putem trăi azi unitatea, întrepătrunderea recâstigată prin Christos a celor doua lumi, cerească şi pământească? Cum putem cultiva prezenta spiritului în viața noastră?

O cale este întoarcerea la izvoare. Descoperind esența și mesajul omnivalent al sărbătorii și integrând formelor ei binecunoscute, elementele prezentului. Astfel vechiul va curge în nou, trecutul va întâlni prezentul, viitorul va avea șansa autenticității.

Marile sărbători creștine ne aduc aminte și ne leagă în fiecare an de viața lui Christos, dar iată că acum, în pragul toamnei îl sărbatorim pe Arhanghelului Mihail.  Cum a fost viețuit el în sufletul ţăranului român? Cum ar putea arăta azi sărbătoarea Arhanghelului Mihail? Ce  întrezărim prin invocarea lui?

Să-l privim mai întâi din perspectivă cosmică. Mihail, spirit inspirator al timpului nostru, stă pe pragul dintre lumea fizicăşi cea spirituală cu misiunea de a veghea la trecerea dintr-una într-alta; De a da Pământului spiritualul de care are nevoie și de a reda Cerului tot ceea ce omul a reușit să impregneze în lume cu spirit. Mihail este arhanghelul gândirii cosmice îndreptate spre pământ și a inteligenței omenești care știe să recunoască în mulțimea aparențelor exterioare, lucrarea și viata spiritului. El este cel care ne îndeamnă  la implicarea trează în devenirea acestor două lumi.

În limba ebraica, Mi-ka-el înseamnă “cine este ca Dumnezeu?” dar și „ cine vrea ca Dumnezeu?“

Iconografia noastra populară ni-l înfățișează pe Mihail în trei ipostaze reprezentative pentru misiunea sa: una, înainte de începutul vremurilor, în lupta sa cu balaurul. El e ajutorul neînfricat al omului în confruntarea cu răul. Acum lupta e câștigată, balaurul stă sub picioarele sale. Trăieşte, însă puterea sa este înfrântă.

 O a doua imagine îl prezintă ca purtător al balanței. Este cel care cântărește sufletele la trecerea în lumea spirituală și va cântări odată întreaga lume la Judecata de apoi.

Mihail purtând în mână globul transparent al lumii, adesea și simbol pentru Christos, este cea de-a treia imagine. Ea arată implicarea lui decisivă la plămădirea unei lumi noi, la construirea Ierusalimului ceresc.

Prima imagine o găsim în Apocalipsa 12:7-9: ”Și în cer a început un război: Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul și îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut învinge; și nu s-a mai găsit loc în cer pentru ei. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele cel de demult, pe care îl chemă Diavolul și Satana, acela care înșela întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.”

În “Proloagele” Bisericii Ortodoxe de ex., este descrisă desfășurarea ulterioară a evenimentelor: Mihail, păzind ca o slugă credincioasă “credința către stăpânul său, s-a arătat ca adevarată căpetenie peste cetele celor fără de trupuri”, a lăudat pe Domnul și a zis: “Să luăm aminte ce a pătimit Lucifer cel ce era cu noi; cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut.” Apoi s-a intocmit soborul, adică adunarea și unirea tuturor îngerilor credincioși, iar  Mihail a fost rânduit de Atotpututernicul Dumnezeu, căpetenie a îngerilor buni și binefăcător al mântuirii noastre.

Deși în 8 noiembrie se cinstește sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, împreună conducători ai cetelor, sărbătoarea se numește în multe locuri “Arhanghelul”, sau Sf. Arhanghel sau doar San-Mihaiu. Atât din aceste denumiri cât și din credințele și povestirile poporului nostru, Mihail proeminează, umbrindu-l aproape pe Gavril, întocmai ca Sf. Petru și Pavel. În lumea apuseană,  Sf. Arhanghel Mihail este sărbătorit la 29 septembrie.

Apropiindu-ne și mai mult de specificul nostru popular, imaginea luptei cu balaurul și aruncarea lui din cer o găsim într-o mulțime de povestiri populare. Perspectivele țăranului au fost întotdeauna cosmice și în același timp, concret umane. Pentru el, lumea pământului și cea a cerului aparțin deopotrivă lui Dumnezeu și de aceea le vedea armonizânduse în cea mai firească întrepătrundere. Viața de după moarte este o prelungire a celei de pe pământ; legile satului sunt recunoscute, valabile și în lumea cerească. Bunăoară, țăranul respecta sfinții ca pe niște modele ideale a căror perfecțiune se străduia să o atingă, dar totodată și-i închipuia arând, cosind, muncind la fel ca și el aici pe pământ. Umorul plin de înțelepciune al povestirilor populare este încântător.

O povestire culeasă din Bucovina ne spune: Dintre toți îngerii și arhanghelii lui  Dumnezeu, s-a răzvrătit într-un rând unul, Lucifer. Acesta, nemaivoind să asculte de Ziditor, a căutat să se ridice mai presus de Dânsul. Dumnezeu însă, ca să dea o pilda și celorlalți îngeri, l-a aruncat din înaltul cerului împreună cu toți cei părtași la răzvrătire. Îngerii au căzut în lanț unul peste altul, în gol: unii cu capul în jos, alții de-a curmezișul, cădeau precum iarna fulgii de omăt. Trei zile și trei nopți a plouat cu duhuri, de miercuri până vineri noaptea la cântatul cocoșului, de rămăsese cerul aproape pustiu de îngeri. Cică, cei doi arhangheli s-au îngrozit că nu mai rămăseseră decât zece cete îngerești. Au implorat milă Domnului și acesta a închis cerurile. Cât despre draci, aceștia au rămas cum i-a apucat porunca Lui; unii spânzurați în văzduh, alții căzuți pe pământ, iar cei mai mulți se rostogoliră împreună cu balaurul în fundul pământului.

S-a întamplat însă, că în cădere, Lucifer a luat cu sine și “stima”, haina cea sfântă de arhanghel, care nu putea să rămână la dânsul. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Mihail să o aducă înapoi în cer. Arhanghelul s-a dus la diavol, s-a prefăcut prieten cu el, atât de bun că într-o zi s-au dus împreună la scăldătoare. Lucifer a intrat primul în apă și când s-a dat la fund Mihail a luat “stima” și a început să se ridice la cer. În urma lui, Dumnezeu făcuse ghiață deasupra apelor. Lucifer și-a luat însă avânt și cu toate că și-a rupt aripile, a reușit să se înalțe după arhanghel și să-l prindă de picior. Mihail s-a smucit și o bucațică de carne a rămas în mâna balaurului, însă a putut intra în cer și pune la tronul divin stima arhanghelească. De la această întâmplare se spune, ne-a rămas nouă, oamenilor scobitura în picior. 

Cea mai răspândită credință populară cu privire la Mihail este aceea că el, împreună cu Arhanghelul Gavril păzesc pe oameni în tot timpul vieții lor până ,,în ceasul cel de moarte” și dincolo de el. Se spune că înainte de ultima suflare  Arhanghelul Mihail șade la dreapta muribundului, Diavolul se așează la stânga, iar îngerul păzitor la capătâi. Diavolul caută să atragă la sine, prin toate mijloacele, sufletul celui care va muri, însă Mihail îl impiedică și duce sufletul în lumea cealaltă.

Există o sumedenie de povesti care ilustrează aceasta. Mai mult, prin Bucovina se crede că atunci când moartea este trimisă la om, Mihail îi zice plângând: ,,să-l mai lăsăm un ceas, două, poate mai face o faptă bună.” O altă credință, pe care o întâlnim în regiunea, Brăilei ne spune că Arh. Mihail ține cheile raiului, iar la Judecata de apoi va suna din bucium împreună cu Gavril ca să se trezească și să se întrupeze toți morții și să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu.

Înafară de aceste credințe populare, pentru întregirea imaginii lui Mihail ca însoțitor al sufletului după moarte, putem aborda și literatura populară scrisă și anume cele doua cărți ,,Călătoria Maicii Domnului la iad” și ,, Minunile Sf. Sisoie sau Avestita, aripa satanei”, datorită cărora Arh. Mihail își are însemnatul său rang hagiographic. Iată un scurt fragment de început din ,,Călătoria Maicii Domnului la iad”, manuscris moldovenesc datat la 1838 și studiat în parte de P.B. Hajdeu în ,,Cuvente den betrani”: ,,Cine sunt aceștia ci se muncesc până la brâu? Arh. Mihail zise: aceștia sunt cari… n-au căzut la iertăciune până ce au fost pe lume cu părinții lor; drept să muncesc și să vor munci în veci. Şi iar intreba precista: dar cei ce se muncesc până la piept în focul nestins? Arh. Mihail zise: cari pre naşii săi nu i-au cinstit… și zise precista: dar cei ce sunt până la grumaz, cine sunt? Arh. Mihail zise: aceștia sunt care mănâncă munca săracilor și sudoarea altor oameni și pârăște pe alt om fără de vină…”

Mihail depășește însă sfera de însoțitor al omului între cele două lumi și intervine și în viața Pământului. În Bucovina se crede că Arhanghelul Mihail este cel mai puternic dintre sfinți, deoarece Dumnezeu i-a dat să poarte Luna și Soarele: ,, el face vara, dând drumul Soarelui mai pe sus, de e ziua mare, și Lunii mai jos, de e noaptea mai mică, precum și iarna dând drumul Lunii mai sus și Soarelui mai jos, de e ziua mică și noaptea mare. Toamna, când e ziua lui, atunci se desparte vara și el dă vietățile în mână Sf. Neculai de le poartă și le hrănește până la Iordan”.

Tot prin Bucovina, se spune că el ține în frâu pe Mamarca, nevasta lui Scaraoschi, stăpâna iadului și mama dracilor, arătându-i cât să răsucească cheile pentru ca gerul să nu fie prea cumplit. Tot el taie cu sabia și pânza nourilor de grindină sau piatră, cari bat câmpurile cu semănături.

Pe Arhanghelul Mihail, voievodul îngeresc, atât de prezent în credințele și povestirile populare îl găsim în iconografie, mergând până la identificare, alături de un alt luptător, ostean neinfricat, biruitor al balaurului: Sf.Ucenic Gheorghe – imaginea lui Mihail pe pământ.

Dintre toți sfinții sărbătoriți, puțini au ajuns la faima de care se bucură Sf. Gheorghe în poporul nostru. Bărbați și femei îi poartă numele, în satele și orasele noastre se ridică biserici în cinstea lui. Intrând în istorie, îl găsim pe Sf Gheorghe recunoscut de Stefan cel Mare ca inspirator și protector al său. Steagul trimis de Stefan cel Mare la mănăstirea Zograful din muntele Athos îl arată pe Sf Gheorghe doborând balaurul. Acest chip a fost la noi ca o chemare a poporului la lupta împotriva balaurului vremii, a păgânilor otomani. Iată rugăciunea lui Stefan cel Mare:,,O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe în nevoi și în nenorociri, grabnic ajutor și cald sprijinitor, iar celor întristati, bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Tării Moldove. Păzeste-l pe el neatins în lumea acesta și în cea de apoi, pentru rugăciunile celor care te cinstesc pe Tine, ca să te preamărim în veci. Amin.” Acesta a făcut-o în anul 7008 (1500)în al 43-le an al domniei sale.

Nu este oare evidentă legătura ființială a celor doi luptători, Gheorghe și Mihail? Mai mult chiar Mihail îl inspiră pe Sf. Gheorghe și de-a lungul vremurilor pe fiecare dintre noi, atunci când ne ridicăm conștient împotriva răului din noi și din lume.

Cum am putea sărbători această sărbătoare împreună cu copiii? De câtva timp, sărbătoarea Arhanghelului Mihail începe să-și primească locul de prim rang în desfăsurarea anului creştin. Tezaurul ei de tradiții este incomparabil mai sărac decât sărbătoarea Crăciunului. Având la bază cunoașterea adusă de Antroposofie, care a adus un impuls nou în ceea ce privește trăirea sărbătorilor, lăsându-ne inspirați de geniul poporului nostru, străduindu-ne neîncetat în a găsi imagini autentice ale prezentului vom reuși să creăm această sărbătoare. Ca în toate domeniile vieții, nici aici nu pot și nu trebuie date rețete privitoare la modul de sărbătorire.

Toamna, cu toată bogăția ei, vorbește  copiilor în imagini grăitoare. Noaptea care se coboară mai repede, vântul care șuieră și spulberă frunzele veștejite, ceața care se târăște printre văi, dar și forfota de pe câmp, adunatul roadelor pamântului. Aceste lucruri aparent modeste pot trezi în sufletul copiilor presimțiri în ceea privește ființa și acțiunea lui Mihail. Semnul mihaelic al balanței poate fi găsit în natură, în balanța dintre înflorire, creștere și ofilire. Momentul coacerii, cumpăna dintre cele două jumătăți ale anului este sarbătoarea recoltei.

Importantă este nu atât bogăția elementelor de sărbătoare, cât, înainte de toate participarea și susţinerea autentică a adulților. Darul pe care-l putem face copiilor noștri este pe măsura strădaniei de a reveni tot mereu, an de an la acest moment festiv de toamnă. 

Este esențial ca sărbătorile să aibă și momente care se repetă în fiecare an. De ex, impodobitul sălii, podoaba de flori, fructe și legume – imaginea sufletului pregătit de sărbătoare; lumina care e în încăpere și care contribuie mult la crearea unei atmosfere specifice; momentul de activitate comună, cântecele și basmele legate de sărbătoare; amintirea pe care, poate, fiecare copil o ia cu sine acasă și care va păstra vie în sufletul său evocarea sărbătorii. În sfârsit, dar nu mai puțin important, întâlnirea copiilor și a părinților este un bun prilej de a gusta ceva împreună, oricât de simplu ar fi.

Acestea sunt momentele caracteristice fiecărei sărbători. Variațile și nuanțele care intervin țin de tradiția locului și mai ales de trăirea personală a sărbătorii. Sărbătorile sunt un bun a creștinătății. Ele devin de-a lungul timpului în sufletul poporului și sunt înfăptuite cu privirea indreptată spre viitor.Monica Culda

VEŞTI  DIN COMUNITATE

INFOBRIEF-UL VERII 

In iulie 2014, la Berlin, s-au întâlnit preoţii responsabili pentru România, Monica Culda, Armgard Hasselmann, Uwe Sondermann, Marie Pierrette Robert, lenker, cu Cercul celor 7 conducători ai Comunităţii Creştinilor. Din discuţii a reieşit intesificarea benefică a activităţii comunităţii din România, maturitatea comunităţii, îndeplinirea condiţiilor pentru o Fondare oficială a acesteia. Rămâne să se decidă termenul după care poate avea loc evenimentul mult aşteptat. S-a hotărât ca pr. Monica Culda să-şi continuie activitatea în România.

 

Tot in iulie a venit vestea că prietenul nostru, Laurenţiu Cîmpeanu (Sibiu) îşi poate continua studiile la Seminarul de preoţi al Comunităţii Creştinilor din Stuttgart, în anul II. Îl felicităm şi îi dorim drum bun spiritual în continuare!

 

17-25 iulie, a fost organizată călătoria în România a grupului de tineri din Koln împreună cu cei trei preoţi ai lor, Jaroslava si Ben Black si Laurenz Hornemann, cu sprijinul pr Monica Culda şi a unor membri din comunitatea din România. Călătoria a cuprins zona Padişului, Clujul, încheindu-se în Tabăra de la Beliş, pe 25  iulie, cu o seară retrospectivă plină de umor şi creativitate. S-au legat prietenii frumoase între tinerii din cele două comunităţi, germană şi română.

 

Între 24 iulie - 4 august, a avut loc Tabăra de vară a comunitaţii la BELIŞ. Au participat aproape de 100 de adulti, tineri, şi copii (între 3 şi 12 ani). Tema mare a simpozionului a fost Nunta –Taina Cununiei. S-au ţinut cursuri de pictură, modelaj, tâmplarie, improvizaţie teatrală şi s-a pus în scenă "Furtuna " lui W. Shakespeare.

Au participat  tineri între 14 şi 25 ani, sub conducerea lui Theo Dan, având un program aparte. Nu au lipsit şansele de a face ceva şi pentru întreaga tabără – de la participarea la cursul pentru ministranţi, la strâns lemne pentru foc.

 

27 iuile Beliş– Concertul formaţiei Flauto Dolce, Cluj– In memoriam Victor Dan.

 

2 august Beliş, Adunarea generală a Asociaţiei Comunitatea Creştinilor, cu raportul activităţilor, raportul financiar, perspective.

 

3 august  Beliş, Nunta anului! Cununia religioasa a lui Alexandru şi a Laviniei Bujoreanu, în prezenţa a peste 100 de prieteni ai Comunităţii Creştinilor. Le dorim putere a iubirii şi înţelegere în comunitatea lor de viaţă!

 

Cluj, 15-16 august a avut loc o nouă întâlnire cu dl. Manfred Schneider din Dresda. Aşa cum ne-a obişnuit vară de vară, dânsul a revenit la Cluj cu muzică, euritmie si nelipsita seară cu conferinţă. De data aceasta despre Parcival.

 

În 13-14.09, la Bucureşti s-a deschis anul creştin, cu celebrarea Actului de Sfinţire, întâlnire cu medicii, cu tinerii şi de organizare a programului de toamnă. Pr. Monica Culda a facut o prezentare despre Sacramente în istoria omenirii.

 

In 21.09 s-a deschis anul creştin la Cluj cu Actul de Sfinţire a Omului şi întâlnire de comunitate. În 28.09 la capela din Cluj se desfăsoară sărbătoarea de Sf. Mihail.

Veşti din comunităţile prietene

MOSCOVA


Salutări din Moscova pentru comunitatea din România.  Comunitatea Creştinilor din Rusia- Moscova şi-a reluat întâlnirile în luna septembrie, cu un botez. Botezul a fost celebrat de dl Dieter Hornemann.  Un bun început de an creştin! MC

VIENA

Între 6-7 septembrie 2014 a fost mare sărbătoare la Viena. S-a inaugurat în prezenţa a opt preoţi din Austria, Ungaria, Praga, Germania şi România, prima biserică construită  a Comunităţii Creştinilor din Austria. Dna. Pr. Monica Culda, care a slujit 5 ani ca preot în comunitatea vieneză şi a lucrat împreună cu comunitatea la acest proiect, a  participat  cu multă bucurie la sfinţirea altarului capelei din Viena-Sud Mauer.

 

 P E R S P E C T I V E

Programul de toamnăîn Comunitatea Creştinilor

 

 28 septembrie -  Capela Comunităţii Cluj, Sărbătoare de Sf. Mihail pentru copii

 

Octombrie 2014

 

2-5.10  Vizita elevilor Waldorf din comunitatea vieneză la comunitatea din Cluj. Sfârşit de săptămână muzicalcu participarea tinerilor muzicieni vienezi şi clujeni. Vineri, 3 oct., ora 18.00, Concertla Şcoala Waldorf.

10-13.10 Vizita dnei Armgard Hasselmann,la Timişoara. Întâlnire cu grupul timişorean. Conferinţa: „Christos medicul”

 

17 -20.10 Vizita comunităţii din Ungaria la Cluj. Duminică - Actul de Sfinţire în limba maghiară, predicăîn limba română. Conferinţa: „Faptele lui Michael - în serviciul lui Christos şi în serviciul omenirii”,  preot Imre Silye

 

24-25.10 Sfârşit de săptămână mihaelică la Bucureşti cu  Marie- Pierrette Robert şi Monica Culda. Conferinţă  Marie-Pierrette Robert: "Despre acţiunea lui Michael azi".

Întâlnire cu comunitatea; Prezentare despre sacramentele creştine - M.Culda; Întâlnire cu tinerii; Medicină pastorală

 

Noiembrie 2014

 

16.11 - Actul de Sfinţire a Omului, Cluj

 

19-20.11 (miercuri şi joi) - Actul de Sfinţire a Omului la Bucureşti. Întâlnire de comunitate. Seminar la Societatea Antroposofică cu dl. Michael Debus

 

30.11 -  Intrare în Advent. Sărbătoarea Spiralei de Advent, Cluj

 

Decembrie 2014

 

6-7.12 Întâlnire de Advent, Cluj, cu  Armgard Hasselmann şi Monica Culda

 

12-15 .12 Bucureşti, vizită în Advent a dnei Marie Pierrette  Robert

 

25. şi 26.12 Slujbe  de Crăciun la Bucureşti şi Cluj - Monica Culda

 

 

 

 

SCRISOARE-APEL

 

Dragi membri şi prieteni ai Comunității Creștinilor,

 

    

      Ne-am exprimat, într-o scrisoare apel anterioară, recunoștința față de toți aceia care au reușit să-și onoreze angajamentele în 2013, acest lucru făcând posibil ca în anul trecut să poată fi achitate impozitele, cheltuielile curente ale asociației, salariul preotului, transportul, cheltuielile care țin de bunul mers al Comunității Creştinilor în România.

      În anul 2014 am pornit la drum tot cu un număr de 61angajamente.  În primeleşase luni ale acestui an, jumatate din prieteni au reușit plata integrală sau parțială a angajamentelor. Le mulțumim.

       În primele luni am avut intrări din angajamente, donații, chete, simpozioane. Ieșirileau însemnat plata impozitelor (casa Cluj, Beliș,casa București), achitarea cheltuielilor curente, salariul preotului, transport.

        Vă amintim că la începutul lunii iulie 2014, la întâlnirea preoţilor responsabili de România, de la Berlin, cu Cercul celor şapte, după anul de probă, s-a decis ca preotul Monica Culda să rămânăîn România. S-a apreciat şi strădania de maturizare a întregii comunităţi române. A contat desigur şi strădania noastră de a contribui financiar pentru viaţa comunităţii şi de a avea ordine în modul în care lucrăm cu banii. Ne aşteptăm,în lunile următoare şi la precizări legate de termenul de  la care vom putea proiecta evenimentul Fondării.

             Revenind la subiect, Consiliul Asociaţiei Comunitatea Creştinilor  a realizat  situația centralizată a contribuţiilor pe primele şase luni ale anului. Datele arată o situaţie mai slabă decât în  anul trecut.

            Ne aflăm aproape de sfârşitul acestui an, vă rugăm să achitaţi angajamentele  pentru 2014. Contribuţia lunară se achită casierului asociaţiei sau în contul asociaţiei. Vă reamintim Contul bancar: RO47 BTRL 0130 1205 9114 48XX cu menţiunea contribuţie.

 

            Doar împreună, asumându-ne în libertate, contribuțiile băneşti şi de orice fel, onorându-le, punem pietre de temelie pe drumul Fondării.

 

          Vă dorim o toamnă frumoasă şi trezitoare!

 

 

          Consiliul de Administrație al Asociației

Comunitatea Creştinilor în România

 

 PERICOPE 


SfântulMihail
29 septembrie – 1noiembrie

29.09    Matei 22,1-14
5.10    Matei 22,1-14
12.10    Apocalipsa 12
19.10Apocalipsa 19, 11-16
26.10   Efeseni 6,10-19
Perioada intermediară
2 noiembrie- 29 noiembrie

2.11    Apocalipsa 1
9.11    Apocalipsa 3
16.11Apocalipsa 14,1-20
23.11    Apocalipsa 21
Advent
30 noiembrie – 24 decembrie
30.11    Luca 21,25-36
7.12    Filipeni 4,1-9
14.12    1 Tesaloniceni 5,1-11
21.12    Luca 1,26-38

 

 

Urare de Sfântul Mihail

În mijlocul vâltorii ameninţătoare, întotdeauna Arhanghelul Mihail stă alături de noi, dându-ne curajul de a ne confrunta cu balaurul din noi şi din afara noastră.

Fie ca focul verii să se transforme în forţă de acţiune în slujba lui Christos!