Scrisoare Paste 2016

Cuprinsul

Nu veti avea parte de ura mea- Marie-Pierrette Robert, traducere Monica Culda

Prăbușirea Antichristului- Monica Culda

De Paște- Armgard Hasselmann, tarducere Monica Culda

RETROSPECTIVE

Crăciun la Bucureşti – Verginia Petrovici

Duminica familiei la Cluj- Amelia Man

Sărbătoarea Sfințirii preoților la Stuttgart- Monica Culda

Evocare Victor Dan- selectie din pliant- Lidia Blidariu

POVESTE - Bobul de grâu

VEŞTI DIN COMUNITATE

Infobrieful comunității-selectie 

Scrisoare către membri contribuabili- M. Culda, D. Stoica

Vesti internationale/ O veste buna de la Viena

PERSPECTIVE

Program de Paște la Bucureşti şi Cluj

Perspective internaționale

PERICOPE

URARE  DE PAȘTE, INFO comunitate, site, persoane de contact

 Redacţia: Lidia Blidariu, Monica Culda, Verginia Petrovici

 

Coperta: Invierea, Chantal Dinechin

 

 

 

Vous n’aurez pas ma haine

 

Nu veȚi avea parte de ura mea

 

Antoine Leiris                                                         

 

 

 

 

 

 

 

(Soția lui A. Leiris era în Sala de concerte Bataclan din Paris pierzându-şi acolo viața, în timpul atacurilor teroriste. Jurnalistul Antoine Leiris, de la Tableauscopie la France - a scris pe pagina sa de facebook următoarele cuvinte cutremurătoare și pline de demnitate)

”Vineri seara ați răpit viața unui om exceptional, iubirea vieții mele, mama fiului meu. Însă de ura mea nu veți avea parte. Nu știu cine sunteți și nu vreau să știu; sunteţi suflete moarte. Dacă Dumnezeu, pentru care omorâți în orbie, ne-a creat după chipul său, atunci fiecare glonț din trupul soției mele este o rană în inima Sa.

Nu, nu veţi avea parte de ura mea. Poate că ați merita-o, însă a răspunde urii voastre cu mânie ar însemna pentru mine supunerea în fața aceleiași ignoranțe totale care a făcut din voi ceea ce sunteți.

Ați vrea să mi se facă frică, să privesc cu neîncredere fiecare frate, să-mi jertfesc libertatea de dragul voinței de a trăi în siguranță. Dar ați pierdut, rămân cel care sunt.

Azi dimineață am văzut-o. În sfârsit, după nopți și zile de așteptare! Era la fel de frumoasă ca și în acea seară în care a ieșit în oraș, la fel de frumoasă ca acum mai bine de 12 ani, când m-am îndrăgostit de ea, nebunește. Desigur, că durerea doliului mă răvășește, această mică victorie v-o confer. Însă ea nu va dura mult. Știu că soţia mea ne va însoți în fiecare zi și că ne vom revedea în paradisul sufletelor libere, pe care voi nu-l veți găsi niciodată.

Noi suntem doi, fiul meu și cu mine, dar suntem mai puternici decât toate armatele lumii. Nu mai pot să vă scriu pentru că trebuie să merg la copilul meu, Melvil, care tocmai se trezește din somn. Are abia 17 luni și acum trebuie, ca în fiecare zi, să-și mănânce biscuitele de amiază și apoi, ca în fiecare zi, ne vom juca împreună. Și întreaga sa viață acest băiețel vă va face în ciudă pentru că va fi fericit și liber, și asta pentru că– nu nu veţi avea parte de ura mea.      

Dragi prieteni, la câteva zile după tragicele evenimente de la Paris, din 13 noiembrie 2015, o persoana în cauză, acest ziarist, care și-a pierdut soția în clubul Bataclan,  a scris următorul capitol: articolul de mai sus.

Oare nu este mesajul său o dovadă pentru forța care ia naștere atunci când sufletului  omului, adus la o asemenea graniță, i se revelează arhetipul omenesc –  acela că doar Binele poate învinge Răul. Nu ura ci DA-ul spus vieții, spus frumosului, spus libertății, spus lui „Eu sunt” , spus Binelui.

Rugăciunea noastră, trăirea din Actul de Sfințire a Omului, dă, cu siguranță, lumii divin-spirituale un material „sufletesc prin care Înviatul poate fi real prezent” în continuare în lume pentru ca forțele binelui să crească, mai ales în marile încercări.

Articolul citat al lui Antoine Leiris spune ceva despre această lucrare.

Cu aceasta vreau să vă salut din inimă pe drumul dumneavoastră prin perioada de Patimi spre sărbătoarea Învierii.

A dumneavoastră,  Marie Pierrette Robert

 

Traducere din limba germană, Monica Culda

 

Prăbușirea  Antichristului

În 1928 Albert Steffen scria cartea Prăbușirea Antichristului.  Era punerea în scenă a unei viziuni, a unei percepții de  început de secol. Înflorirea concepției materialiste și izbucnirea primului război mondial au adus momente de răscruce pentru omenire. Cum va fi viitorul? Lupta se dădea în om – pentru om. Alături de el, în sferele cerești, lupta Michael care arată spre o cale a cunoașterii, iar împotriva lui luptau ființele întunericului care deschideau calea spre o abdicare a voinței și a intelectului omului.

Încă din primul act deslușim în propozițiile spuse de regent direcția arătată de cele două căi. El spune: „...Cum era timpul de dinaintea domniei mele......? Domnea un război continuu, chiar și după încheierea păcii. Bariere la graniță, nevoi economice, revoluții..... la toate acestea pune capăt statul unitar – opera mea. Pactul de pace, uniunea popoarelor, serviciul internațional de securitate își datorează existența mie. De când conduc eu, domnește liniștea.” Noțiunile „uniunea popoarelor” sau „serviciul internațional de securitate” sunt brizant de actuale.

Albert Steffen scrie în jurnalul său la 31 august 1928: „Piesa este de fapt doar schema unei drame. Ea se joacă în viitor. Deși Pământul este scutit încă de aceasta, deja în spirit este prezent sub formă de idee. Asta îmi dă de gândit. Ce trebuie să se întâmple se poate instala mai intâi doar în gânduri... Astfel piesa poate fi asemănată cu o hartă care arată un tărâm care va fi populat abia în viitor...”

Actul întâi arată situația omenirii secolului XX. Pe scenă apar preotul, tehnicianul/inginerul și artistul. Cei trei fuseseră aruncaţi în închisoare de către regent.

Dacă ne întoarcem în vremuri străvechi, de ex. în perioada egipteană de cultură - arta, știința și religia formau o unitate. Călăuzele spirituale, părinții civilizației acționau unitar prin ele. În perioada următoare de cultură, în cea greacă, această unitate începe să se destrame. Gândurile,  înţelepciunea  cultivată în centrele de misterii au început să se exprime prin filosofie. Religia este prima care se desprinde din unitatea originară. În următoarea epocă se desface și unitatea artă-ştiinţă; pentru ca azi, cele trei sfere ale vieții spirituale să fie pedant separate, chiar în conflict. Iată un dialog grăitor:

Tehnicianul: Importantă este stăpânirea pământului.

Preotul: E lucrarea lui Dumnezeu.

Tehnicianul:  Eu îl eliberez pe om.   

Preotul:  Dar îl lași fără suflet.

Datorită acestei scindări între tehnician și preot, ființele luciferice și ahrimanice pot acționa prin regent. Prin gândurile lor, atât preotul cât şi tehnicianul, se încătușează, fiecare pe sine însuși.

Artistul: ”Cearta voastră e de vină că am ajuns încarcerați”

În celulă apare regentul. Tot din cauza cerții dintre cei doi, reușește să-i farmece. Finalul:  amândoi se pun în serviciul său. Desigur, regentul încearcă să-l câștige și pe artist. Preotul îi șopteste: ”Nu te împotrivi răului” și deformează astfel cuvintele Scripturii. Evanghelistul Matei spune într-adevăr: ”Eu însă vă spun să nu vă împotriviți răului; ci atunci când cineva îți dă o palmă pe obrazul drept să întorci și obrazul stâng.”  Interpretarea pe care o dă preotul în acest context duce însă la moarte. Neîmpotrivindu-te răului, te unești cu el.

Regentul vorbește măgulitor artistului, îi laudă faptele. Îl captează, seduce cu meșteșugul vorbelor sale. Poetul ar trăda astfel ”Cuvântul”. Îi spune: ”Cuvântul e mort” – cu alte cuvinte – Dumnezeu e mort. Atunci când artistul refuză, regentul îl părăsește spumegând de mânie.

Durerea pentru frații căzuți îi deschide artistului vederea lăuntrică. Pentru el devine vizibil demonul care lucrează prin regent. Mai vede  îngerul nedesăvărșit al preotului – o ființa luciferică și o ființa ahrimanică, o stafie care lucrează prin tehnician.

Artistul luptă în sine, cu ajutorul cuvântului, cu puterile vrăjmașe. E o luptă care se termină cu o primă victorie a artistului asupra răului, prin aceea că îl transformă în inima sa.  Reușeste să facă ceea ce spune Chr. Morgenstern: ”Iubește răul – bine!”

Lupta continuă. Artistul are o a doua viziune. Deja de la începutul actului întâi știm că artistul și camarazii săi aparțin unei comunități spirituale. Această comunitate a fost închegată prin sacrificiul de moarte al învățătorului lor. Acum aflăm motivul disputei dintre preot și tehnician: Se ceartă pentru urna cu cenușă a învățătorului, în loc să se înalțe și să se unească cu El în comuniune spirituală.

În actul al doilea (Albert Steffen dă ca indicație de regie pentru desfășurarea acțiunii o celulă de piatră, din blocuri de granit, făcută doar pentru un om), regentul poruncește încarcerarea artistului. Această carceră de piatra este o imagine a propriului corp.  Atunci când omul își percepe și cunoaște corpul și ajunge meditativ la granița existenței în trup – la întâlnirea cu moartea: atunci omul devine liber. Abia apoi poate urma învierea.

Cel care îi stă alături în această naștere spirituală este paznicul închisorii, și el un elev spiritual al învățătorului. El îl conduce pe artist în așa fel încât acesta reușeste să învingă în meditație carcera fizică în care l-a legat regentul. Artistul poate spune: „Eu sunt!” Păzitorul: „Te las în lumina soarelui din miez de noapte.”

”Meditațiile, spune A.Steffen, sunt pregătirea pentru întâlnirea cu ființele suprasensibile. Ele fac posibil ca aceste ființe să vină în întâmpinarea spiritului omului. Exprimat imaginativ: să îl ia de mână și să îl treacă peste prag.”

În actul al treilea regentul își arată puterea prin aceea că retrăiește scena ispitirii din Noul Testament. Arată clar cu ce forțe lucrează:

”Să recunoasteți trebuie în această oră/ Că adevăratul salvator sunt eu, nu Christ

Cel părăsit de Dumnezeu pe cruce./ Ca Fiu de Dumnezeu de mă primiți

Vă voi elibera de moarte și de fiară/ Şi pe pământ voi da astfel împărăția cerului.”

Am recunoscut desigur în tehnician, preot și poet reprezentanții științei, artei și religiei. Cum am spus la început, ei formau odinioară o unitate. Prin separare, sfera fiecăruia de cunoaștere s-a îngustat, a devenit unilaterală. Acum nu ne mai putem întoarce la origini. Am făcut prea multe experiențe, am învățat prea mult pe drum pentru a ne întoarce la punctul de plecare. Ţelul constă în a găsi o nouă unitate prin acceptarea și integrarea esenței celuilalt.

Forțele vrăjmașe pot fi învinse doar prin strădanie interioară. Aceasta o face artistul, care ia în sine această luptă a lumii și învinge. Astfel creează un spațiu în care pot fi mântuiți și tehnicinul și preotul: Preotul se regăsește și se jertfește pe sine însuși, tehnicianul își schimbă modul de a gândi.

Reîntâlnirea dintre artă, religie și știință: ”Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, voi fi și Eu” – devine realitate. Aceasta duce la prăbușirea Antichristului.

 

 Monica Culda

 

 

De Paște

 

 

 

 

Bărbații - Evanghelia le spune și numele,  Iosif din Arimatea și Nicodem - au venit vineri seara și au luat trupul lui Isus de pe cruce. L-au așezat într-un mormânt și au prăvălit o piatră la intrarea în el. Astfel au făcut, după părerea lor, singurul lucru pe care îl mai puteau face pentru Christos.

Femeile însă, Maria Magdalena și cealaltă Maria, ne relatează Matei (cap. 27, 61), s-au dus în fața mormântului ca și cum moartea nu ar fi putut rupe legătura lor cu Christos. Și zăboveau acolo. In dimineața Paștelor au venit cu mirodenii, pentru a face ceva bun pentru El.  Din nou, am putea simți,  e ca și cum moartea nu ar putea pune opreliști în fața unei astfel de fapte. Și iată! Aceia, care au încercat să păstreze o relație activă cu El, au aflat prin ce transformări a trecut El  și se transformări au pornit din El. Ei, care nu au lăsat ca relația lor să fie paralizată de moarte, L-au regăsit într-un mod nou, nemaivăzut.

Aceasta caracterizează Paștele și Invierea: disponibilitatea de a nu ne lăsa sufletul paralizat datorită morții sau a suferinței.

Pe de altă parte, înseamnă și deschiderea de a-L găsi  pe Christos activ și în alt fel decât ne așteptăm. Aceasta este o provocare neașteptată și în același timp liniștitoare ,acum, când, în atâtea locuri în ultima vreme, sunt uciși semeni, mor oameni nevinovați datorită atentatelor în care forțele răului iși lasă în mod evident semnătura.

Unde ne este însă El mai aproape decât  acolo unde întâlnim răul. Si ce alt sens să aibă confruntarea cu răul decât acesta: de a-L găsi lângă noi.  „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii.“               

Paștele ne poate îmbogății cu această nouă capacitate.

                                                     Calde salutări de Paște,   Armgard Hasselmann

RETROSPECTIVE

Crăciunul la Bucureşti

Un Crăciun cu temperaturi neobişnuit de ridicate pentru zona noastră, fără pic de zapadă, a fost celebrat la Bucuresti, în perioada 24 decembrie 2015 - 6 ianuarie 2016.

În după-amiaza Ajunului, într-o atmosferă magică parcă, a avut loc festivitatea dedicată copiilor cu muzică şi povestea lui Adam şi a Evei. Apoi cu intervenţii sugestive sonore realizate de Daniel Pop s-a citit legenda lui Orion, iar pe perete stătea o frumoasă hartă a cerului în care puteau fi văzuţi Orion şi Dragonul.

Cele trei slujbe, de la miezul nopţii, de la ora 8 şi de la ora 10, indicând către trecut, prezent şi viitor, ne-au prilejuit un parcurs interior bogat şi semnificant. În capela mică, cu puţini oameni prezenţi fizic, s-au simţit dilatarea timpului şi forţele noi ce stau să apară. A urmat Actul de Crăciun pentru copii şi o masă festivă comună.

În zilele următoare,  dna pr. Armgard Hasselmann a ţinut un Curs de Crăciun cu tema: Cele 12 Zile şi Nopți Sfinte-importanţa lor pentru anul următor.

Pe întreaga perioadă a Sărbătorii Crăciunului s-a oficiat Actul de Sfințire a Omului, punând seminţe noi, de creştere sănătoasă, pentru mica noastră comunitate, alăturându-se astfel corului Comunităţii creştinilor mondiale, în efortul ei de a clădi în nouă substanţialitate sufletele umane.

Mulţumim dnei pr. Armgard Hasselmann pentru efortul şi dedicaţia ei acestei cauze nobile.

VERGINIA  PETROVICI, Iaşi

 Duminica în familie la Cluj

Duminica în familiea devenit o tradiţie la Cluj.  În fiecare lună avem o duminică dedicată exclusiv copiiilor şi familiei. Ziua începe cu Actul duminical pentru copii, urmat de alte activităţi pe care le alegem în funcţie de perioada anului. Copiii care cântă la instrumente ne prezintă ce au mai învăţat sau chiar ce-au mai compus. De fiecare dată avem şi un teatru de masă sau de umbre prezentat de adulţi, iar uneori de copiii mai mari. Când nu sunt în preajma unor sărbători organizăm jocuri pe care le jucăm cu copiii.

În Ajunul Crăciunului ne-am întălnit să împodobim bradul şi să colindăm, iar a doua zi copiii au avut parte de Actul duminical pentru copiii, o slujbă celebrată doar în ziua de Crăciun. 

Într-o duminică am avut un invitat special, Bogdan Rakolcza care a făcut cu copiii jocuri de ritm şi le-a adus diferite instrumente de percuţie. La o altă întâlnire dna. Lucia Bota, Gabriela Hălmăgean, Cristiana şi Sorin Oltean au pregătit un concert de muzică clasică cântat la flaut şi violoncel, iar copiii au prezentat teatrul de păpuşi ,,Frau Holle”.

 

Duminică, 28 februarie 2016, a avut loc Sărbătoarea bobului de grâu. Am ascultat cu toţii cu sufletul la gură povestea semănătorului de grău, care se pricepea aşa de bine să arunce boabele că întotdeauna grâul semănat de el creştea falnic şi bogat. Şi nu era doar un bun semănător ci era un om smerit care işi iubea semenii şi îi ajuta întotdeauna. Copiii au semănat şi ei grâu pe care o să-l îngrijim să incolţească până la Sărbătoarea de Paşte când ne vom întâlni din nou. A urmat apoi Actul duminical pentru copii, oferind hrană sufletească tuturor. La finalul concertului oferit de copii am avut parte de un moment muzical deosebit prezentat de Mihai Dan. Duminca s-a încheiat cu prezentarea piesei de teatru de păpuşi ,,Nalba şi Răsura ” pregătită de trupa ,,Pasăre găsită”.

Duminicile în familie sunt importante în Comunitatea noastră. Copii, părinţi şi adulţi care petrec împreună momente frumoase, în care îmbinăm muzica şi jocul, cu teatrul, dar în care avem parte şi de hrană spirituală prin celebrarea Actul duminical pentru copii. Dorim să continuăm această tradiţie şi pe viitor pentru că aceste momente sunt ca şi ,,seminţele de grâu ”, sădesc în inimile copiilor, şi chiar şi în cele ale adulţilor, iubire, tihnă şi un exmplu de viaţă de familie frumoasă şi echilibrată.

AMELIA MIRELA MAN, Cluj

Sfințirea preoților  - Stuttgart , februarie 2016 

 

În fiecare an, înainte de Paște, Comunitatea Creștinilor se înnoiește în substanța ei prin sacramentul hirotonirii preoților.

În vechime preotul avea o poziție cu totul aparte în societate. Era consultat în toate aspectele vieții; o relație cu Dumnezeu era de neconceput fără mijlocirea lui.  Azi, religia a devenit o chestiune foarte individuală. Relația cu divinitatea este atât de felurită pe câte individualități sunt. Christos apelează în prezent la libertatea și la capacitatea de devenire a omului. Care este sarcina preotului azi?

Prin sacramentul sfințirii preoțești un om pune la dispoziția lui Christos întreaga sa forță de muncă, pentru toată viața care îi mai stă înainte. Prin aceasta el dobândește – mult peste capacitățile sale personale – posibilitatea de a celebra sacramentele la altar. El nu devine prin această sfințire un om mai bun. Ci el se pune la dispoziția unei realități spirituale pentru ca diferitele drumuri religioase individuale să poată conflua şi densifica în sacramentele de la altar.

În 20 și 21 februarie la Stuttgart în Germania, în prezența a 140 de preoți și a unui public numeros au fost sfințiți zece preoți. O mare bucurie au trăit prietenii din Ungaria vecină care au sărbătorit  hirotonisirea Annei Bozoki. Ii felicităm!

 

Un alt motiv de bucurie a fost celebrarea între 11 și 13 martie la Odessa, pentru prima dată într-o țară din răsăritul Europei, a slujbei de hirotonire. Au fost sfințite Kateryna Gagarina și Tetiana Nechytailo. Tinerele preotese au fost trimise mai întâi în comunități mari. Anna Bozoki în comunitatea din Wuppertal, Kateryna lângă Berlin, la Kleinmachnow iar Tetiana Nachytailo în Stuttgart-Nord.

 Din România au participat la evenimentul de la Stuttgart , al Sfințirii preoților în Comunitatea Creștinilor,   pr.Monica Culda și familia Man, din Cluj. Au fost și întâlniri de suflet cu seminariștii români: Laurențiu Cîmpeanu și Liviu Oros, precum și o scurtă reuniune a  celor patru preoţi responsabili pentru România .

 Monica Culda

 

 Evocare VICTOR DAN        

 

 

 

 

 

 

 

 

Acum 2 ani, la Cluj, duminica dimineaţă din 2 Martie 2014 la un capăt de pod peste Someş, ca un fulger de lumină, în fracţiuni de secunde a zburat dintre noi Victor Dan, organist, gânditor, un veşnic cercetător al adevărului.

 Deşi dădea nenumerate concerte, turnee în aproape toate ţările Europei, Victor Dan nu era interesat de propria sa carieră. El cânta de dragul oamenilor pe care căuta să-i servească, oferându-se drept canal care transmite ceva celest, care să ridice şi să înnobileze sufletele oamenilor – fie prin cântat (orgă, clavecin, blockflöte), fie prin cuvânt sau muncă fizică.

Prin stilul lui specific expresiv, enigmatic, entuziast s-a străduit să scoată interlocutorii din cotidian, din banal, din rutină inertă. Căci reuşea să trezească întrebarea în oameni: oare ce facem cu talanţii care ne-au fost încredinţaţi?                                                                     Aaron Dan

 

 „ Era un artist până-n ultima fibră. De asemenea un om profund religios. Putea cu inepuizabilă admiraţie să contemple o piatră, o floare, lumea sunetelor, răsunetul cuvântului. Privirea sa luminoasă a păstrat mereu ceva din puritatea privirii de copil. Pentru ţelul său era foc şi văpaie.”

                                                                                                                                 Marie-Pierrette Robert  

„Sigur de ţel, îşi îndrepta voinţa spre ce este esenţial. Entuziasmul său îl călăuzea fără greş, depăşind obstacolele. Ochii care străluceau atât de luminos ne aminteau de stele. Nu îl voi uita niciodată – şi nici chipul pe care apărea atât de des câte-un zâmbet șăgalnic.”

                                                                                                                                       Claudia Stockmann 

Aşa cum a ştiut să-şi aleagă şi să-şi venereze maeştrii, aşa a avut grijă să dea mai departe din cele însuşite atât pe tărâm muzical cât şi filosofic. Esenţa spiritualităţii sale era, după cum spunea el însuşi: căutarea, era aspiraţia acerbă, neîntreruptă, râvna pentru cele nevăzute care poartă şi înnobilează cele văzute. Unii spuneau că ar fi fost „Podar”.

Zi şi noapte pregătit pentru a servi, pentru a lua oameni şi a-i conduce spre un alt ţărm. Sensibiliatea, ardoarea sa muzicală împletită cu ardoarea religioasă l-au făcut o flacără vie în mijlocul nostru – pentru care mulţumim profund.

                                                                                                                                                Monica Culda

*Seara de 28 februarie a fost dedicată, la Cluj, comemorării lui Victor Dan, la doi ani de la plecarea în lumea spirituală. Ii purtăm recunoștintă!

 

 

                   POVESTEA BOBULUI DE GRÂU

 A fost odatã un bob de grâu. Lipsit de griji şi fericit, locuia împreunã cu familia lui într-un sac mare de cânepã. Sacul, la rândul lui, stãtuse toatã iarna în cãmara unui ţãran.

Acum, când primãvara cu suflarea ei blândã şi caldã trezi la viaţã întreaga suflare, ţãranul nostru prinse boii la car, ridicã sacul în car şi porni pe câmp, la semãnat. Bobul nostru fu trezit de hurducãturile carului tras de boi ce se apropia de tarlaua proaspãt aratã. Bobul nu pricepu ce se întâmplã, aşa cã, se hotãrî sã aştepte cu rãbdare. 

O mânã puternicã deschise gura sacului, luã un pumn de boabe şi le azvârli voios în vânt. În curând îi veni rândul şi micului nostru bob plãpând. El simţi cum zboarã între cer şi pãmânt, apoi cãzu într-un loc umed şi strâmt. Tare întunecos şi rece era aici. A privit de jur-împrejur, şi-a strigat fraţii, prietenii nimeni nu l-a auzit, nimeni nu i-a rãspuns. Singur şi trist, bobul se închise in cãsuţa lui.

Un spin vânãt se apropie de bob şi-i zise: ,,În Pãmânt ai ajuns, în Pãmânt vei muri, Soarele nu-l vei privi!”

Un strop de ploaie îl încurajã sã nu-şi piardã nãdejdea. Şi în timp ce stropul îl mângâia duios, bobului îi cãzu mantia de pe umeri şi începu sã se înalţe. Dar o piatrã stãtea în calea lui şi oricât a încercat el s-o împingã, n-a reuşit.

Spinul cel vânãt s-a apropiat din nou de bob şi i-a zis: ,,În Pãmânt ai ajuns, în Pãmânt vei muri, Soarele nu-l vei privi!”

O cârtiţã, tocmai se trezise din lungul somn de iarnã şi cãuta ceva de mâncare. Ea trecu chiar prin faţa bobului şi dãdu piatra cea mare la o parte.

Vãzând drumul liber, bobul continuã sã se înalţe. În scurt timp ajunse la un strat de pãmânt argilos prin care nu reuşea sã strãbatã.

Spinul cel vânãt se apropie din nou şi şopti: ,,În Pãmînt ai ajuns, în Pãmânt vei muri, Soarele nu-l vei privi!”

Bobul stãtea descurajat. Sã se întoarcã? Nu era chip. Sã meargã mai departe? Nu avea destulã putere.

Dar, ca şi cum ar fi auzit gândurile bobului, o râmã îşi fãcu drum într-acolo şi deschise prin stratul tare de pãmânt un coridor, chiar pe mãsura bobului.

Uimit, bobul îşi adunã ultimele forţe şi se înãlţã mai departe. În sfârşit ieşi la suprafaţã. Sfântul Soare îl aştepta. Bobul de grâu radiind de bucurie îşi înâlţã braţele în semn de recunoştinţã şi deodatã, în jurul lui îşi vãzu fraţii şi prietenii de care fusese atâta vreme despãrţit. Aceştia, ca şi el, purtau acum hainã nouã, de sãrbãtoare – haina Învierii!

 

VESTI DIN COMUNITATE 

·        

Comunitatea din Bucureşti a intrat împreună în Timpul Trinitar cu următorul program: Sâmbătă, 6 februarie cu o retrospectivă a activităţilor din ultimele şase luni cu dna Armgard Hasselmann şi o discuţie despre viitoarele activităţi, iar duminică, 7 februarie s-a celebrat Actul de Sfinţire a Omului şi Actul duminical pentru copii.

·        

În 5 februarie s-au împlinit 2 ani de la plecarea atât de neașteptată ( avea 47 de ani), spre zările lumii spirituale, a prietenei Camelia Udrea din Pitești, membră a Comunității Creștinilor. O purtăm cu drag în inimile noastre!

·        

Duminică, 14 februarie, la Bucuresti, a fost oficiat sacramentul Botezului copilașului familiei Camelia şi George Oprea. David Ioan a avut ca naşi familia Anca şi Valentin Barbu. Felicitări! A oficiat pr. Monica Culda.

·        

Veste bună şi de la Timişoara: După o frumoasă întâlnire cu dna Armgard Hasselmann, în data de 30 ianuarie cu tema: Cutivarea simţului moralităţii ca bază pentru o viaţă sănătoasă , duminică, 14 februarie, a avut loc o întâlnire a membrilor și simpatizanților Comunității Creștinilor, pentru un studiu duminical, acesta fiind urmat de discuţii legate de perspectivă.

·        

Seara zilei de 28 februarie a fost dedicată, la Cluj, comemorării lui Victor Dan, la doi ani de la plecarea în lumea spirituală. În prezenţa unui număr mare de  prieteni şi cunoscuţi,  fiii lui - Michael şi Theo Dan - i-au adus un frumos omagiu muzical, interpretând: J. S. Bach - Aria din Variațiunile ”Goldberg” și Adagio din Sonata Mi Major pentru Vioară și Clavecin, C. Franck - Recitativo-Fantasia din Sonata La Major pentru Vioară și Pian, S. Prokofiev - Andante din Sonata în Re Major pentru Vioară și Pian, J. S. Bach - Andante Sonata în Do major pentru Vioară Solo. Au evocat pe Victor, Monica Culda, Judith Dan si pictorul Ladislau Valovitz.

·        

Între 26-28 februarie, la București, s-a aflat dl. Uwe Sondermann, preot în Hamburg, care a pregătit, împreună cu membrii comunităţii intrarea în perioada de Patimi. Întâlnirea a conţinut o conferință, pe tema: Să sărbătorim suferinţa, patimile? O provocare pentru creştinismul zilelor noastre”. Sâmbătă, 27.02  a avut loc Actul de Sfințire a Omului, urmat de Cercul de studiu evanghelic, după-amiaza fiind dedicată unor discuţii despre Formarea comunităţii şi teme financiare. S-a continuat duminică,  cu Actul de Sfințire a Omului.

Verginia Petrovici, Lidia Blidariu

 

*La începutul lunii februarie 2016 Consiliul Asociaţiei a trimis către membrii şi prietenii Comunităţii Creştinilor în România o scrisoare de informare, ce o reproducem mai jos.

Dragi membri, dragi prieteni ai Comunității Creștinilor,

Dorim să vă informăm asupra situației financiare a comunității în anul 2015.

Privind retrospectiv, pentru anul 2015 și-au exprimat dorința liberă de a contribui financiar, un număr de 59 de prieteni și membrii din țară și străinătate cărora le mulțumim călduros!

Din totalul de 59 angajamente:

38 au fost achitate integral, 13 au fost plătite parțial, 8 neachitate.

Intrările pe care le-am avut însumează: 49.727,26 ron. Cheltuielile avute  în 2015 însumează : 63.474,6 ron. (Un tabel detaliat cu toate datele a fost trimis membrilor contribuabili)

Necesarul lunar al comunitătii este în medie de 5.200 ron, iar cheltuielile sunt în medie de 4.100.  Acest deficit a fost acoperit din fondul pentru preot creat cu mulți ani în urmă pentru momentul fondării. Fondul avea la 31.12.2015:  24.318  ron.

Schimbarea majoră a anului 2015 a fost intensificarea activității în România prin prezența, chiar dacă încă parțială, a celui de-al doilea preot. Pentru 2016 ne așteptăm la o consolidare în continuare a comunității, dar şi la o creștere a cheltuielilor.

Dragi prieteni,  trăsătura esențială a unei comunități religioase libere este autonomia financiară. Această autonomie este realizată prin contribuțiile regulate, prin donațiile libere și prin proiectele celor ce o susțin. Pentru bunul mers și pentru creșterea comunității suntem în intensă căutare de soluții și ne bucurăm de implicarea dumeavoastră concretă.

În numele Consiliului de administrație al Asociatiei,

Preot -  Monica Culda,

Responsabil financiar – Diana Stoica

Pentru plata unei contribuții regulate vă puteți adresa responsabilului financiar pe e-mail:diana.stoica@yahoo.com sau puteti efectua plata direct in contul asociatiei.

 

RO47 BTRL 0130 1205 9114 48XX - BANCA TRANSILVANIA, CLUJ cu menţiunea: contribuţie.

 

 VEŞTI  INTERNAŢIONALE

 O veste bună!  Refacerea monumentului lui  Rudolf Steiner din Viena

Singurul monument de sine stătător al lui Rudolf Steiner din lume, din Schweizergarten, Viena, a fost devastat în 2014. Piatra și literele de bronz au fost stropite cu vopsea roșie, bustul a fost smuls din piatra mare a monumentului.

Acest monument deosebit de impunător a fost conceput și finanțat în totalitate de familia Roessel Majdan în anul 1974, costurile au fost de aproximativ 2 milioane shilingi.

Acum, după un un an și jumătate, monumentul a fost refăcut de stat și introdus în patrimoniul orașului.  

 

Monica Culda

 

 

 

Precum în ceruri așa și pe pământ”

A fost titlul Simpozionul internaţional pentru veșminte cultice care a avut loc anul trecut (2-6.11.2015). Prin bunăvoința comunității din Dresda întreaga lor capelă s-a transformat într-un atelier uriaș de croitorie. Simpozionul s-a adresat celor care cos veșminte cultice sau care vor să învețe aceasta. Participantele s-au preocupat cu perceperea materialelor, a diferitelor stofe, încercând apoi să le coasă în aşa fel încât forma lor să fie adecvată materialului.

Au început ziua cu Actul de sfințire, apoi a urmat studiul Evangheliei, au pictat (lumina în intuneric şi întunericul în lumină),  au făcut euritmie, au vizitat Madonna Sixtină – şi desigur, au cusut şi lucrat la toate tipurile de veșminte aduse de dna Karin Hummeler, responsabilă din partea Cercului celor șapte.

Participanţi au fost din Elveţia, Japonia, Ungaria, Norvegia, Olanda, Germania. Deşi experienţele lor erau diferite, sarcina era însă aceeași–dobândirea unei sensibilităţi pentru esenţa momentului, pentru a găsi forma corespunzătoare pământească, vizibilă pentru ceea ce există în lumea spirituală. Simpozionul are loc din 2 in 2 ani. Toţi cei interesaţi sunt bineveniţi.                     M. Culda

 PERSPECTIVE

Programul de Patimi şi Paște la Cluj - pr. Monica Culda

 

Duminică,  20 Martie – Intrarea în Ierusalim, Matei 21,1-11

      10.00  Actul  de  sfințire  a  omului 

      11.20  Epistolele perioadei de patimi  

 Lunea patimilor,  21 Martie  

   17.30  Evenimentele zilei de luni: Izgonirea din templu, Blestemarea smochinului

   18.30  Imaginațiunea pascală de Rudolf Steiner  

   Miercuri,  24  Martie  

      10.00  Actul  de  sfintire  a  omului , Matei 26, 6-16

      11.00 Ziua deciziei: Maria Magdalena și Iuda Iscarioteanul

  Joi, 25 Martie 

      10.00  Actul  de  sfințire  a  omului , Luca 23, 13 – 32

      11.00  Evenimentele zilei de joi, Despre Cina cea de taina și lupta din Getsemani

 Vinerea Mare, 25  Martie  

      10.00  Actul  de  Sfintire  a  Omului, Ioan 19, 1-15

      15.00  Ora  de  reculegere   - Ceasul răstignirii; Moment cultic

 PAȘTELE-Duminică,  27  Martie - Duminica Invierii

   10.00  Actul  de  sfintire  a  omului. Vestea bună:  Mormântul e gol!  Marcu 16, 1-18

  11,20  Actul  duminical  pentru copii. Taina Invierii – predica pentru  mici si mari 

   Luni,    28 Martie  

    10.00  Actul  de  Sfintire  a  Omului  

 

Programul de Patimi şi Paște la București - pr. A. Hasselmann

Sâmbătă, 19 martie 18.00  Pregătire  pentru  Săptămâna  Mare- cu  consideraţii  asupra  picturii panoramice  ''Patimile  lui Christos" de  Hans  Memling  (1435 – 1494)

Duminică, 20 martie

 10.00  Actul  de  Sfinţire  a  Omului 

  11.20  Actul duminical pt copii, semănatul grâului, cu poveste şi cântece

Lunea Mare, 21 martie  -  Joia  Mare 24  martie 

10.00  Actul de  Sfinţire a Omului

 11.00 Cerc evanghelic  

Joia Mare, 24 martie  18.00 Predica  de  seară: Fapta  lui  Longinus şi urmările ei 

Vinerea Mare, 25 martie

10.00  Actul  de  Sfintire  a  Omului

 15.00  Ora de reculegere: Moartea  pe  cruce  a  lui  Christos

 Sămbăta  Mare, 26  martie  9.00  Actul  de  Sfintire  a  Omului  

 

 PAȘTELE, Duminica Învierii, 27 martie  

10.00  Actul  de Sfintire  a Omului  

 11,20  Actul  duminical  pt. copii. Sărbătoarea Paştelui  pentru copii şi Comunitate cu  poveste şi cântece  

 Luni, 28 martie  10.00  Actul  de  Sfinţire  a  Omului  

  

 PERSPECTIVE INTERNAȚIONALE

Simpozionul de tineret, Hamburg – Rusalii, 13-17 mai 2016:

Punct de fugă: OM

Punctul de fugă este o noţiune din domeniul geometriei care desemnează locul de întâlnire a liniilor paralele. Două linii paralele, care merg la nesfârșit  una lângă alta și care totuși – undeva, într-un târziu, se întretaie.

Adesea și noi oamenii suntem la fel. Mergem zi de zi unii lângă alții – fără să ne întâlnim. Şi totuși, uneori sunt momente în care indiferent de diferențele dintre noi de vârstă, limbă, cultură, ne ”intersectăm” . Atunci ia naștere ceva nou.

Din toamna anului trecut, organizatorii s-au întâlnit o dată pe lună pentru 2-3 zile şi au pus la cale un program aparte. Una dintre idei, care a devenit realitate, a fost invitarea a 50 de emigranţi din diferite țări (între 14 şi 28 de ani).

Grupa noastră de tineri se simte deja acasă în cercul internaţional de tineret al Comunității Creștinilor din lume.  M. Culda

                                                       ***

Simpozion internațional de muzică  -  

 A consona în cult,pentru muzicieni, pastori și interesați în Comunitatea Creștinilor, 3 – 7 august 2016 în Den Haag, Olanda

Se va traduce în engleză, germană și olandeză.

După succesul simpozionului de anul trecut din Leipzig vrem să continuăm cu intensificarea conlucrării dintre muzicieni și pastori, dintre Muzică și Cuvânt. Iată câteva grupe de lucru la care puteți lua parte:

·        

Curs de liră:  ” Rugăciune – cu degetele

·        

Menţinerea unei trăiri profunde în auzire și interpretare

·        

A auzi cu inima (exerciții de compoziție pornind de la calitatea intervalelor și imaginațiunea culorilor)

·        

Trăirea tonalității lărgite în muzica vocală și instrumentală

·        

Instrumente cu clape în Actul de sfințire

·        

Pregătirea exterioară și interioară pentru participare și interpretare în cult

   PERICOPE

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna Mare , 20 martie- 26 martie

20.03 Duminica Floriilor    Matei 21,1-11

24.03 Joia Mare     Luca 23,13-32

25.03 Vinerea Mare    Ioan  19,1-15

26.03 Sambata Mare   Ioan  19,16-42

 

Pastele    27 martie - 4 mai

27.03 Duminica Invierii     Marcu 16,1-18

3.04   Ioan 20, 10-29

10.04  Ioan 10, 1-21

17.04  Ioan 15, 1-27

24.04  Ioan 16, 1-33

1.05  Ioan 14, 1-31

 

Înălţarea  5 mai- 14 mai

5.05 Ioan 16,24-33

8.05 Ioan 16,24-33

 

Rusaliile  15 - 17 mai

15.05- Ioan 14,23-31

16.05-  Ioan  14,23-31

17.05 -Ioan 14,23-31

 

Perioada intermediară  18 mai - 23 iunie

22.05   Ioan   3, 1-21

29.05    Ioan   4,1-26

5.06  Ioan 17,1-5

12.06  Ioan 17, 6-11

 

19.06 Ioan 17, 12-26

 

URARE DE PAŞTE

 

În mijlocul furtunilor ce bântuie lumea întreagă, în prezent, să ne regăsim pacea, speranţa şi curajul, în uniune cu fapta de moarte şi Înviere a lui Christos!

 

Redacția


INFO
http://www.comunitateacrestinilor.ro/

https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-Creştinilor/597762496949151

http://www.tabarabelis.eu/

Centre ale Comunităţii Creştinilor în România

Bucureşti: Str. Astronomului nr. 5 sect 1;

Mihaela Deaconu, tel:0733701244 email: deaconu_mhl@yahoo.com

Zoltan Andras 0723296306, e.mail zoltanandras@dnt.ro

Cluj-Napoca : Bulevardul. 21 decembrie 1989 nr 36, ap 5

Rodica Oancea tel 0264554732, Diana Stoica e.mail:diana.stoica@yahoo.com

Alte persoane de contact

Nora Tigăreanu, Cluj, email: noratig@yahoo.com, 0741076471

Lidia Blidariu, Bacău,  tel.0234515261; 0788968599, e.mail: lidiablidariu@yahoo.com

Verginia Petrovici, Iaşi,: tel 0748140974 e.mail:  vpetrovici2002@yahoo.com

Laurenţiu Cîmpeanu,  e.mail: laurentiucimpeanu@yahoo.com