Scrisoare de Sânziene 2015

Cuprins


Fiți treji în fața Noii Creații!- Monica Culda
Christos are nevoie de om
Evanghelia lui Ioan 4, 5-26  -   Marie- Françoise Cuvillier Trad. Iuliana Toth
ACUM ESTE DEJA TIMPUL -   GHEORGHE AUR
Retrospective
ACASĂ ÎN VIAȚĂ!
Festivalul tinerilor, 13-17 mai, Dortmund,
Alexa Cardas, Ioana Grigore
În vizită la Budapesta- Amelia Man
În Bucovina cu prieteni- Verginia Petrovici
COACĂZELE-  Fructele lui Ioan – Poveste de vară
Vești din comunitate
Infobrief  - primavara  2015- Verginia Petrovici/ Lidia Blidariu
Un proiect ambițios-Monica Culda
PERSPECTIVE
Al doilea preot în România- Armgard Hasselman
Invitatia la Beliș-Program Tabara mare/ tabara de lucru- M. Culda
Tabara internationala de tineret- Belis   
PERICOPE
Urare de Sfântul Ioan 2015
Info comunitate, site, persoane de contact

 

 

 

Redacţia:

Lidia Blidariu, Monica Culda, Verginia Petrovici

 

Fiți treji în fața Noii Creații!

 

Dragi prieteni,

Stiți care e diferența dintre un creștin și un pagân?

Amândoi cred cu fermitate ca lumea este întrețesută din ființe spirituale. Un creștin mai crede însă că în sânul lumii Tatălui, a primei creaţii mai există o altă creaţie, o nouă creaţie – cea a Fiului. Credinţa unui creştin este Christos – Logosul, creatorul permanent al noii lumi. 

Pentru a ne putea apropia sensibil de această nouă creaţie ne este de ajutor preocuparea cu cuvintele Actului de sfințire a omului care ne vorbesc despre  Lumina lui Christos din lumina zilei noastre.

Cum este această lumină? Cum putem vedea lumina lui Christos în lumina zilei noastre? Oare așa cum este la altar lumina lumânărilor în lumina zilei – asemănătoare şi totuşi esenţial diferită? Oare – prin lumina lui Christos se face o referire la lumina sufletului? Atunci, suntem şi noi părtaşi – prin lumina sufletului nostru la lumina lumii?

Atunci când Christos şi-a trimis în lume ucenicii, le-a dat ca însoţitor şi ajutor pe Ioan. Pe cel mai mare din împărăţia oamenilor şi cel mai mic din împărăţia cerului. Evanghelia îl numeste – ”îngerul” Său. Ioan însoţeşte ucenicii, după moartea sa dramatică, ca geniu înalt inspirator, protector al Creştinismului.

Chemarea care a răsunat de-a lungul secolelor în toate spiritele căutătoare, pe care o putem auzi și azi în noi cu aceeaşi prospeţime: ”Schimbaţi-vă felul de-a gândi!” – este chemarea şi îndemnul Său în noi. ”Schimbă-ţi felul de a gândi” sau altfel spus: treziţi-vă , fiţi treji în faţa noii creaţii – a Fiului care nu ia naştere din sânge, nici din carne sau din voia unui om ... 

Ioan Botezătorul purta în el povara şi consţienta căderii în păcat. El ştia mai bine ca nimeni altul ce înseamnş: ”Blestemat este de-acum pământul din pricina ta” Geneza 3:17.

De aceea cuvântul lui răsuna ca o flacără prevestitoare a harului, care ne îndeaptă privirea spre lumina lumii. Spre Lumina lui Christos în care se întreţese lumina noastră şi care face astfel din Pământ o stea a lui Christos.

Monica Culda

 Inapoi

 

 

 

 

 

Christos are nevoie de om 

 

Evanghelia lui Ioan 4, 5-26 

 

Marie- Françoise Cuvillier

 

 

Celei care a pornit la drum să găsească apa de care ea avea nevoie, acelei samaritene mergând în căutarea acelei forțe de viață de care sufletului ei și întregii ei ființe îi era sete, i s-a cerut să dea ea însăşi de băut. Să dea să bea nu unuia mai însetat decât ea, ci Aceluia, care este apa vie, izvorul oricărei vieți!

Iată toate conceptele noastre răsturnate! Paradoxul este la culme!

Cel care nu are trebuie să dea Celui care are, care este, care solicită stăruitor! 

Christos, El însuși are nevoie de om. El este însetat de ceea ce din om vine din profunzimile sufletului, de acest ceva, ce din domeniul voinței inconștiente, poate urca la suprafața conştiinţei, precum apa limpede urcă dintr-un puț întunecos.

Dar iată: apa nu poate urca decât scoasă cu ajutorul unei găleți, iar cea a sufletului doar prin mijlocirea unui act liber de dăruire de sine. Oricare om are nevoie de apă în mod necesar și esențial pentru a trăi pe pământ. Christos, El are nevoie, pentru a fi și a trăi astăzi printre noi, de acea foarte mică voință purificată de egoism, care se dăruiește și se oferă unei alte voințe, celei divine. 

Orice suflet, chiar cel mai trist, cel mai tenebros, ascunde ca în adâncul unui sipet, această capacitate minunată de a se dărui, de a se oferi, de-a iubi. Acceptând în deplină conștiență această dăruire de sine, el regăsește legătura cu Cel care este Viața, care luminează noaptea interioară și redă curajul. El Îl regăsește pe Acela pentru care merită osteneala să cobori cu conștiența  liberă în adâcimea fântânii sufletului, pentru a căuta acolo partea cea mai bună din noi înșine, aceasta mică picatură de apă de care Lui îi este sete.

   Traducere Iuliana Toth

   Din” Lecturile zilei de Duminică”-Editura Iona

Inapoi

Acum  este deja timpul

 

 

Dorul este o tema des întâlnită în cântecele tradiţionale româneşti. Dincolo de râu se află fiinţa iubită. Şi fiecare găseşte, prin propriile sale forţe, o cale – podul.

Un bărbat merge aproape în fiecare zi, de mai mulţi ani, la un izvor din Carpaţi. La acest izvor se rugă adeseori un călugăr care era şi preot, în timpul celui de-al doilea Război Mondial.

O tânăra vroia să afle mai mult despre rugăciunea meditativă „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Într-o zi vede un afiş despre o prelegere cu tema „Rugăciunea Inimii”. În timp ce citeşte afişul, apare lângă ea un bătrân care îi spune: „Vezi, dacă cauţi, găseşti!” Apoi dispare.

Un tânăr se află în mica biserica a unei mănăstiri din Carpaţi. În mănăstire se află mormântul acestui preot-călugăr. Tânărul vroia, în tăcere, să se roage Tatăl Nostru. După primul vers a trebuit să se oprească. A auzit o voce plină de forţă, tunătoare. Această voce, cu o claritate de cristal, răsuna ca din boltă: „Tată”.

Aceştia sunt trei oameni care vor să clădească în ei înşişi un „Athos interior”1. Unii români vor să clădească în ei înşişi un munte sfânt lăuntric.Un munte înalt are o temelie stabilă. Prin viaţa şi opera lui Arsenie Boca le este dăruit românilor un fundament sufletesc cu totul aparte. Această personalitate străluminează înălţimile spiritualităţii româneşti.

La 29 septembrie 1910 se naşte într-un sat de munte Boca Zian. După absolvirea Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, urmează la sectia de Pictura, cursurile Facultăţii Belle Arte din Bucureşti. Audiază în acest timp şi prelegeri de medicină. În timp ce face o vizită la muntele Athos, unde rămâne timp de trei luni, primeşte darul clarvederii şi alte capacităţi. Se întoarce apoi în România, intră într-o mănăstire devenind călugăr şi îşi ia numele Arsenie. Acest nume il caracterizează pe cel care, în tăcere, se străduieşte pe calea desăvârşirii. În curând este sfinţit preot.

Datorită calităţilor sale spirituale ia naştere şi se dezvoltă o mişcare religioasă nemaiîntâlnită. Biserica mănăstirii devine neîncăpătoare pentru mulţimea de oameni. „Călugărul cu ochi de foc” – cum este numit – vede toate faptele trecute ale oamenilor, precum şi ale părinţilor şi bunicilor acestora. Cunoaşte, de asemenea, destinul copiilor încă de când sunt în pântecele mamelor. Vindecă orbi, paralitici şi bolnavi. Iar când se roagă, rugăciunea sa este atât de intensă încât este perceput în flăcări. „Când cineva rosteşte numele meu, eu sunt de faţă!”, spune Arsenie Boca. În aceşti ani scrie cartea sa principală: „Cărarea Împărăţiei”.

După cel de-al doilea Război Mondial, începe persecutarea sa de conducerea comunistă. De-a lungul vieţii este în mod repetat anchetat, torturat şi eliberat din închisoare. Este considerat un pericol şi exilat într-o mănăstire părăsită. Aici scrie ultima sa carte importantă, un volum ce conţine predici.

În 1950, la 40 de ani, îi este interzisă pentru restul vieţii celebrarea la altar. Este arestat şi obligat să execute alături de deţinuţii politici munca silnică. După eliberare mai are voie să lucreze doar ca pictor.

 

 

 

Pictează pe întreaga absidă a unei biserici din Bucureşti imaginea Fecioarei Maria. Apoi se dedică până la sfârşitul vieţii pictării de icoane. Pe lângă aceasta, pictează, în ultima parte a activităţii creatoare, mai mult de zece ani, în apropiere de Bucureşti, o întreagă biserică. Imaginea lui Ioan Botezătorul este ca un păzitor ce binecuvântează la intrarea în biserică.

La 28 noiembrie 1989, o lună înainte de căderea comunismului, îşi depune corpul fizic.

Arsenie Boca a dus viata unui sfânt. Sutele de mărturii scrise despre faptele sale, cuvintele şi minunile sale, care s-au publicat în mai multe cărţi, relatează despre un om ieşit din comun, un om magic.

Întâlnirea cu opera – scrieri şi picturi – şi viaţa lui Arsenie Boca este cutremurătoare. Esenţa scrierilor sunt schimbarea vieţii, a fi creştin, Creştinismul. Aceste scrieri solicită, în mod neobişnuit, în tensionări conflictuale şi soluţionări forţele sufleteşti: „Cu minţi curate, luminate de Duhul Sfânt şi întărite de Adevăr, cu virtuţi ale voinţei asupra firii, flăcări ale dragostei de Dumnezeu şi de oameni, mai adevărat zis: flăcari ale iubirii divine revărsate spre lume, prin smerita inima omenească, însuşiri acoperite cu o „prăpastie de smerenie” – virtuţi de integrare în creştinism –, cu de aceştia numai se războieşte satana, pentru că de „vederea” lor, care-l arde, nu mai are cum să se ascundă. Pe noi, „creştinii cu numele” nici măcar nu ne trezeşte din „somn”. Cu noi, se lupta patimile noastre.”2 După ce i-au fost interzise activitatea preoţească, convorbirile cu oamenii, a scris şi a pictat necontenit pe pereţii bisericilor. Picturile, ce se revarsă în valuri de culori şi forme, sunt lumină atenuată şi întuneric luminat, sunt o revelaţie.

Smerenia străbate întreaga operă şi viaţă a lui Arsenie Boca. Alături de braţele unui crucificatpictat în biserică stă scris „Smerenia” şi „Iubirea”. În smerenie şi iubire a trăit el în mod apocaliptic viaţa. O viaţă dedicată sfinţirii omului.

Cine odată este atins de el, nu mai poate rămâne ca înainte. Multe întrebări răscolesc în furtuni şi mişcă sufletul său. Cine este Arsenie Boca? Şi ce are el de a face cu mine? Se spune că pe Athos ar fi primit în împrejurări spirituale deosebite clarvederea şi de la Serafim de Sarov, un sfânt al Rusiei, capacităţile acestuia. Iar apoi îşi ia numele Arsenie şi tace. Acesta a fost destinul său. Pentru mine el este mai mult decât un sfant. Aici este răscrucea. Acesta este un semn de a clădi Athosul interior, de a clădi muntele sfânt lăuntric în noi şi de a trăi apocaliptic. Ca adevăraţi creştini. Aceasta este chemarea sa.

Eu am auzit o voce puternică. Un cuvânt: „Tată”. Aceasta a fost „în templul Spiritului şi în împărăţia Adevărului”3. Acest cuvânt mi-a devenit mie, plin de smerenie, învăţătură şi cale.

Din timpurile lui Christos, se unesc în templul Spiritului toţi cei care cu forţa Spiritului vor să îi slujeasca Tatălui. Aşa putem să devenim noi, aici, o Unitate.

Gheorghe Aur, trimestrul 3, Seminarul de Preoţi, Stuttgart

Friedrich Rittelmeyer: Meditation, 2. Brief Arsenie Boca: „Cuvinte vii”, „Cine poate să se mântuiască?”

Evanghelia după Ioan, 4

Acest articol este preluat din cadrul temei "Creare de punţi" a revistei Seminarului de Preoţi din Stuttgart, Johanni 2015.

 

RETROSPECTIVE

ACASĂ ÎN VIAȚĂ!

Festivalul tinerilor, 13-17 mai, Dortmund

 

 

Numele simpozionului internațional de tineret, organizat de Comunitatea Creștinilor, anul acesta a fost 'At Home in Life - where the heart is' şi s-a desfăşurat în perioada 13-17 mai, la Şcoala Waldorf din Dortmund, Germania. 

Am participat opt tineri din România, din Bucureşti, Ploieşti, Timişoara. Alături de noi, au mai fost tineri din Cehia, Brazilia, Italia, Ucraina, Ungaria, Coreea de Sud, Austria şi bineînţeles, cei mai mulţi, din Germania.

Am avut parte de diferite activităţi, începând cu workshopuri artistice (dans, tras cu arcul, euritmie, improvizaţie muzicală, desen etc), până la grupuri de discuţii pe diferite teme, în principiu legate de tema festivalului: relaţii şi comunităţi, cum să îţi întăreşti voinţa sau cum să pui preţ pe curăţenia din jurul tău. Dimineaţa avea loc Actul de Sfințire a omului, în fiecare zi, în limbi diferite, urma micul-dejun şi apoi workshopurile. În fiecare zi erau şi conferinţele pe tema festivalului, legate de exil, tabere de refugiati, 'creating a home - by taking care of spaces', 'the inner home of man' sau 'life as a home'.

Am participat la seara de prezentare a ţărilor, dar şi la seara culturală în care fiecare putea prezenta ce dorea, de la dansuri tradiţionale până la piese de teatru moderne. În ultima zi de activităţi am avut ocazia să discutăm cu un grup de refugiaţi care locuiau în Dortmund. Am ascultat poveştile lor de viaţă şi am realizat cât de important este să ai un loc numit "acasă". 

Am participat şi anul trecut la un astfel de festival şi pot spune că deja mi-am dat seama că fiecare an are ceva special, fără a putea face comparaţie (cum se întâmplă şi la Beliş).

Anul acesta a fost special pentru că am plecat singuri şi am putut să vedem cum e să te interesezi ce este de făcut în toate situaţiile, de la bagajul în aeroport până la cum pregătim prezentarea ţării. Chiar cred că a fost o experienţă foarte benefică pentru noi, pe toate planurile. Apoi, bineinţeles că m-am împrietenit cu tineri din toate ţările şi am putut să observ preocupările pe care le au ei şi diferenţele de mentalitate faţă de cei pe care îi cunosc aici, în România. Mulţi pe care i-am întâlnit pleacă înainte de facultate cu voluntariat în diferite ţări, ceea ce mi se pare cel mai bun lucru pe care l-ai putea face la 18 ani, înainte de a începe să studiezi ceea ce îţi doreşti. M-au inspirat foarte mult, însă în acelaşi timp m-au pus pe gânduri în legătura cu viitorul meu. 

Sunt recunoscătoare că am avut ocazia să iau parte la o asemenea întâlnire cu tineri şi adulţi din diferite culturi şi să pot să împărtăşesc aceleaşi gânduri, într-adevăr simţindu-mă ca "acasă". 

Alexa Cardaș, 18 ani, Ploiești

Gânduri după Dortmund

Tot simpozionul a fost pentru grupul nostru un prilej de consolidare  a relaţiilor și de apropiere. Am urmărit cu mare bucurie cum entuziasmul românilor a fost primit cu brațele deschise și cred ca el a fost acompaniat în mare parte de faptul ca noi numeam simpozionul "tabără", pe când ceilalți îl numeau mai rigid "conferință".

Am tratat cu seriozitate temele profunde abordate de dascăli,  preluând părțile cele mai folositoare cu scopul de a le pasa mai departe altora. Au fost ateliere de geometrie  proiectivă, dans latin, exerciții de voință și discuții asupra temei ofertante: "Acasă în viață" și asupra modului în care au fost abordate subtemele pe care s-au bazat îndrumătorii. În timpul liber, cream cercuri de dans, de muzică, de jocuri, unde prelucram informațiile acumulate pe parcursul zilei.

Am întâlnit persoane minunate de la care am învățat multe și pe care sper ca am reușit și noi sa le învățăm câte ceva, cum ar fi dansurile și cântecele învățate la Belis.

Am învățat cât e de important nu numai sa te simți acasă, dar și să ai capacitatea să-i faci pe alții să se simtăacasă.

Ioana Grigore, 16 ani, Bucureşti

 

În vizită la Budapesta

În perioada 8-10 mai, un grup de prieteni din Comunitatea Creştinilor din Cluj-Napoca am făcut o vizită la Comunitatea Creştinilor din Budapesta. Am petrecut 2 zile minunate alături de prietenii noştrii care ne-au primit cu mare căldura. Dânșii ne-au oferit un program plin, în care am cântat împreună, am vizitat Budapesta  cu minunatele ei domuri, monumente și poduri peste Dunăre. Am discutat în grup despre Fondarea comunităţii, despre activităţiile pe care dânşii le fac, întâlnirile de studiu pe care le au, despre rolul Comunităţii în contextul vieţii actuale. Au fost prezenţi trei preoți:  G.Fischer (Austria), Monica Culda (România) și Imre Silye (Ungaria).

Actul de Sfinţire al Omului a fost celebrat sâmbătă, 9 mai, în limba maghiară şi predica rostită în limba română şi maghiară. Apoi duminică, 10 mai, cultul a fost oficiat în limba română cu predica în limba maghiară, germană şi engleză. O bucurie spirituală !

A fost o experienţă interesantă şi utilă. Grupul clujean de opt persoane, a întors vizita făcută anul trecut de o delegație a prietenilor din Ungaria, în România, la Cluj.  Aceste întâlniri întăresc relaţiile între membrii Comunităţii mari şi ne oferă perspective mai largi asupra abordării realităţilor existente. În timp ele vor deveni, sperăm, o tradiție.

Amelia Man, Cluj

 În Bucovina cu prieteni

Între 19 şi 25 mai, un grup de prieteni din Germania (Bonn, Kassel) și Austria (Viena), doi preoți si câțiva membri ai comunității noastre din Cluj, București și Iași au călătorit pe meleagurile Bucovinei.

Ca şi excursia de anul trecut, cea de anul acesta s-a bucurat de vreme bună, de o atmosferă caldă, voioasă, de întâlniri de la inimă la inimă. Oaspeţii noştri au fost impresionaţi de frumuseţile naturii primăvăratice, cu liliacul şi merii înfloriţi, de primirea călduroasă a comunităţilor de la mănăstiri, de disponibilitatea oamenilor de a comunica, de a oferi o masă caldă (la obşte, la Putna). Dar mai ales au rămas uimiţi de adâncile cunoştinţe zugrăvite pe pereţii exteriori şi interiori ai mănăstirilor bucovinene.

Tema acestui itinerar fiind Ierarhiile cereşti, am urmărit cu atenţie felul în care apar în pictura medievală diferitele fiinţe spirituale: îngeri, arhangheli, tronuri, heruvini, serafimi: cu 4 sau 6 aripi, cu aripi stânse sau desfăcute, cu ochi pe aripi sau fără, iar la Probota ne-a surprins imaginea tronurilor cu aripi şi picioare!

Serile au fost şi ele pline de conţinut. Prima seară a fost dedicată prezentării comunităţii româneşti, prezentare făcută de pr. Monica Culda, producând o mare uimire de cât de dinamică şi creatoare de noi realităţi culturale este mica noastră comunitate. A doua seară a fost rezervată prelegerii despre Spiritul românesc şi reflectarea lui în cultură: arhitectura religioasă, gospodăriile ţărăneşti, pictura, literatura, muzica şi dansul românesc. Au fost puse multe întrebări care au oferit prilejul de a schimba percepţia eronată a românilor în străinătate (confuzia cu rhomii!!). A treia seară a fost dedicată evocării Rosei Aslaender şi lecturii câtorva poezii ale ei, iar ultima seară a fost dedicată retrospectivei şi unui moment de cântec şi dans românesc.

Dar mai presus de toate excursia din Bucovina, organizată excelent de pr. Armgard Hasselmann şi pr. Monica Culda, a constituit un prilej de a ne face noi prieteni în comunitatea lărgită, de a găsi noi ambasadori ai valorilor culturale româneşti.

 

 

 

Verginia Petrovici


 

Mănăstirile din Moldova ne-au impresionat profund cu frumusețea lor. Ne-au impresionat prin puterea de iradiere  a locurilor și a oamenilor de acolo - care slujesc dăruiți Divinului. Suntem recunoscători și pentru întâlnirile minunate cu oamenii din Comunitate, pentru contribuțiile lor interesante care ne-au ajutat să înțelegem și mai bine sufletul poporului român.

A. u H. Grunwidl


Poveste de vară

COACĂZELE - Fructele lui Ioan

Ioan Botezătorul, în peregrinările sale, ajunsese într-o vale stâncoasă izolată, după ce trecuse prin pustiul uscat şi fierbinte. Părea că acolo pământul adăposteşte în unele locuri apă, căci pe ici, pe colo răsăriseră câţiva arbuşti verzi şi chiar o viţă de vie sălbatică şi desigur nerodnică.Nu trecu multă vreme, şi ajunse la un cort pe care îl înălţaseră nişte păstori sărmani, ale căror capre şi oi se căţărau pe povârnişurile stâncoase.

Şi pentru că se înserase deja, Ioan îi întrebă pe păstori dacă ar putea dormi şi el în cort, iar ei acceptară cu drag. Împărţiră cu el cina lor sărăcăcioasă, iar în ziua următoare putu pleca mai departe, după ce bău împreună cu ei nişte lapte.Şi pentru că I le dăruiau pe toate într-un mod atât de prietenos şi de inimos, Ioan se hotărî să le lase un dar.

  -Aduceţi-mi o mlădiţă din via care creşte pe stânci! Spuse el păstorilor, vreau să o binecuvântez, ca să poarte rod şi în această sălbăticie.

Păstorii erau oameni veseli şi ospitalieri, care îl găzduiseră pe penitent, aşa cum ar fi făcut cu orice străin. Ei nu văzuseră într-însul Omul lui Dumnezeu. De aceea se distrară la ideea de a binecuvânta viţa de vie. Iar cel ce se dusese afară aduse, în bătaie de joc, nu o ramură de viţă- de - vie, ci ramura unui arbust oarecare dintre cei ce creşteau sălbatici pe acolo. Ioan se făcu că nu observă nimic. El luă ramura în mâini, îşi spuse rugăciunea, şi plecă.

Dar în curând păstorii avură temei să fie uluiţi! Într-o zi găsiră ramura pe care o binecuvântase Sfântul, plină cu struguraşi mici, roşii. Şi când gustară boabele, acestea aveau un gust delicios şi alinător de sete. Şi tot mai mult învăţară să preţuiască minunea, când observară că arbustul îţi aducea roadele de la an la an, bună şi bogată era recolta, indiferent de faptul că se afla pe un sol rodnic sau nu, sau că vremea fusese favorabilă sau nu. Ca şi cum ar fi vrut să-şi dovedească infinita sa recunoştinţă pentru binecuvântarea primită.

Şi în ziua de astăzi se mai numesc fructele, în amintirea binefăcătorului lor, fructele lui Ioan (coacăze), sau în unele ţinuturi, strugurii lui Ioan.

Michael Bauer

 

VeŞti  din Comunitate

* În perioada pascală a avut loc la București, 2-3 mai 2015, o întâlnire cu dna.Marie-Pierrette Robert – preot responsabil pentru România din partea Cercului celor șapte și dna Monica Culda. Sâmbătă și duminică s-au slujit Actul de Sfințire a Omului și Actul duminical pentru copii. In program a fost studiul Evangheliei, o întâlnire de comunitate în care s-au discutat probleme de dezvoltare și administrative, lucru cu grupul tinerilor. Doamna M. P. Robert  a susținut Conferința - ”Munca spirituală în epoca sufletului conştienţei şi drumul spre Rusalii”   la sediul Societății de Antroposofie din București.

*Joi 14 mai 2015,  de Săbătoarea Inălțării la Cer, a avut loc un program bogat la Comunitatea Creștinilor din Cluj. După Actul de Sfințire al Omului, pr. Monica Culda a vorbit despre Sacramentul Cununiei. Apoi prietenii din comunitate au însoțit pentru Cununia Civilă pe dragii tineri Theo și Sophie Dan, la Primăria Cluj. Îi felicităm pe tinerii căsătoriți, și-i însoțim pe noul lor drum cu cele mai frumoase gânduri!

*In lunile de primăvară au fost realizate diferite activități în cadrul Asociației Comunitatea Creștinilor în România. Au fot reevaluate cladirile aflate in patrimoniu, au fost plătite, în luna martie, impozitele pe clădiri și teren (Cluj, București, Beliș), a fost aprobat bilanțul contabil pentru 2014. Responsabilii financiari au realizat situații centralizate ale contribuțiilor pentru primele trei luni 2015. Au fost scrise scrisori apel pentru contribuția 2% către asociația noastră. Consiliul de Administrație s-a întâlnit în ședințe lunare (pe Skype) și a comunicat de câte ori a fost nevoie să fie luate decizii. Responsabilii comunicării au mediatizat activitatea pe e.mail, pagina facebook și site-ul comunității.

O lună iunie 2015 bogată

  *Între 1-5 iunie a avut loc Sinodul preoțesc international al Comunităţii Creştinilor la Hannovra în Germania. Au fost prezenţi preoţi din toată lumea. A participat şi întreg grupul de preoţi responsabili pentru România: Monica Culda, Marie-Pierrette Robert, Armgard Hasselmann şi Uwe Sondermann.

* În 14 iunie a avut Celebrarea Botezului fetiței familiei Cosmin și Dora Borcea – Întorsura Buzăului.

 * În 14 și 17iunie – Monica Culda a prezentat la SAR, Bucuresti, conferinţa Ce impuls spiritual continuă Comunitatea Creștinilor? De la reformatorul ceh Jan Hus până azi.

* 15-18 iunie - Întâlnire de lucru a preoților Comunității Creștinilor - București. Au participat preoţi din Germania, Austria şi Romania. Activităţile au avut loc la capela Comunităţii din Bucureşti

* În 15 iunie – Domnul pr.Dieter Hornemann (Germania) a prezentat conferinţa Beethoven şi sufletul Europei. Conferinţa a fost ilustrată, la pian, de prof.dr. Petre Papacostea, în sala Euritmeum- București.

*16 și 17iunie – s-a slujit Actul de Sfințire a Omului la București, str. Astronomului nr 5

UN PROIECT AMBIȚIOS

Dragi prieteni,

Rudolf Steiner a amintit adesea că dacă am înțelege în profunzime adevărurile cuprinse în prima drama-mister Poarta inițierii,  nu ar mai fi nevoie de nici o conferință și de nici o carte. Aceste cuvinte sunt o invitație convingătoare pentru a pune în centrul preocupărilor noastre această dramă.

Așadar,  vă invităm la un Proiect concret: prezentarea dramei-mister Poarta inițierii de Rudolf Steiner pe scenă,  în luna martie/ april 2016, la Cluj-Napoca.

O grupa de artiști amatori din Viena, care au prezentat piesa  la Kraljevek, Zagreb, Viena,  și Dresda , sunt deschiși la invitația noastră.

Desigur, un astfel de proiect este justificat doar dacă este dorit de cât mai mulți oameni, din toată țara. E necesară o pregătire a conținuturilor și o susținere financiară,  pentru a putea acoperi costurile de deplasare ale artiștilor.        

Ne dorim ca drumul să fie cel puțin la fel de important, de bogat în conținut ca și țelul proiectului. Din fericire,  tema a fost deja abordată în mai multe centre. In plus, vor fi ateliere artistice și conferințe pregătitoare.

Dacă se vor găsi aproximativ 20 de persoane care să contribuie cu 50 euro (sau mai multe persoane cu o contribuție mai mică), proiectul va reuși. Cine dorește să se implice în acest proiect, într-o formă sau alta, este rugat să se anunțe. Ne bucurăm pentru orice propunere!

Ideal ar fi să reușim plata în avans a biletelor. Dacă nu se va strânge suma necesară și va trebui să renunțăm la proiect, sumele vor fi restituite.

Persoana de contact: dna Cristiana Olteanu     mail:  cristiana_olteanu@yahoo.com  

In numele organizatorilor entuziasmați,

Monica Culda                                                                                                    

Cluj, primăvara, 2015

 

PERSPECTIVE

Al doilea preot vine în România. După cum se cunoaște  din  1 septembrie 2015 dna. Armgard Hasselman va activa 6 luni pe an în România, la București. Grupul din București face  deja pregătirile necesare.

 

Dna Hasselmann la Moldovița,2014

 

 
Prima profesie a dnei Hasselmann a fost aceea de pedagog social şi curativ. Din 1987  dansa este activă ca preot al Comunităţii Creştinilor. Prima trimitere ca preot a fost a Bremen şi apoi la Flensburg, în Germania. Timp de 9 ani s-a implicat în munca  într-un cămin  pentru  copii şi tineri .Din 2002 este din nou activă în Comunitatea Creştinilor din Bonn. Doamna  Armgard  Hasselmann vine din 1 septembrie 2015 la Bucureşti şi va locui  lânga Parcul Cişmigiu.Dansa cunoaşte de mulţi ani România.  Membra comunităţii noastre, Dennise Mihai, a fost câţiva ani activă în comunitatea din Bonn. Prin ea dna Hasselmann ştia de evoluţia comunităţii româneşti,  activităţile de la sediul vechi  din  Bucureşti, str.Tugomir.
De câţiva ani dna Hasselmann este implicată direct în munca din România, ca preot responsabil. Tot de căţiva ani  îşi face concediul în România. A închiriat o maşină şi a străbătut, la rând, pe îndelete, toate regiunile României: din nord - din Maramureş, Moldova, zona Sibiului, a Târgoviştei, Banatul. 
Dânsa învaţă acum limba română şi se bucură de noua perspectivă din România, de faptul că va ajuta şi mai direct munca din comunitatea de la Bucureşti.Îi stă  mult la inimă Fondarea. Pentru comunitatea din Bonn e o  pierdere plecarea dnei Hasselmann în România, dar dânşii se  consolează că  şase luni din an va fi şi acolo. Le mulţumim pentru înţelegere!

Monica Culda

Îi dorim bun venit dnei pr Armgard Hasselmann la Bucureşti şi în Romania!                                  INVITAȚIE LA BELIȘ

Dragi prieteni,

Mulți dintre noi așteaptă Belișul un an întreg! Pregătirile au început imediat după tabăra 2014: am adunat idei, am cumpănit...  și iată că nu mai e mult și trebuie să ne cumpărăm din nou biletele de drum!

Tabăra va începe joi, în 16 iulie la ora 18  cu cina și se încheie în 27 iulie cu Actul de Sfințire și cu strângerea taberei. Ne bucurăm de toți cei care pot ajuta din 13 iulie la instalarea taberei! 

Copii, tineri și adulți vom petrece împreună dar și separat, zece zile pline de experiențe!

Cei mari vor continua tema mare a simpozionului începută anul trecut – Taina Cununiei. Comunitatea de viaţă – comunitatea biografică, o cale de înţelegere mai profundă a devenirii omului. Accentul va fi pus pe partea ”a doua”, pe ceea ce urmează după cununie! De asemenea ne vom dedica și botanicii şi ne vom preocupa cu întrebarea unei acţiuni vindecătoare între om şi peisaj.

Responsabile sunt Armgard Hasselmann și Monica Culda. 

Partea artistică va fi bogată, ca de obicei. În grupele de lucru vom face muzică, vom improviza, vom picta, construi. Ca însoțitori avem mulți prieteni dragi: Alice Popescu (teatru), MirelaTatoli (pictură/origami), Valentina Gheorghe (euritmie), Judith, Theo şi Aaron Dan (muzică/improvizație), Maya Wagner (pictură/modelaj). De copii se vor îngriji, în special Cristiana Oltean (teatru), TraianTrif (lucru cu lemnul) şi tinerii (jonglerie, jocuri,etc)  Dintre surprize dezvăluim una: tinerii – ne vor învăța cantece și de dansuri  la focul de tabără!

După masă va fi loc pentru: Studiul Evangheliei (Femeile Bibliei), Dramele mister (Agenor Crișan), întâlniri de comunitate (consiliul de conducere, grupul de organizatori, purtătorii,etc) dar și pentru momente de reculegere individuală în liniștea naturii. Seara vrem să dăm un loc mai larg discuțiilor bazate pe întrebările participanților – întâlnirea părinților copiilor botezați și/sau confirmați, comemorarea defuncților, concert. 

Nu vor lipsi șansele de a face ceva și pentru întreaga tabară – de la curs pentru ministranți la adunat fructe de pădure, adus apa, tăiat lemne, întreținerea taberei, curățarea terenului. Desigur nu vor lipsi nici drumurile la cascadă, excursia la lac,  serbarea de la sfarșitul taberei.

Cine are puterea  de a se implice în organizarea taberei, e invitat cordial - să se anunțe!

Așadar, pe curând, cu voie bună în Beliş!

 

    URARE DE SÂNZIENE

 

 

Căldura şi lumina verii ne cuprind şi ne poartă cu ele spre înalturi. Fie ca ele să ne inspire la fapte bune, prin care Christos să lucreze în lume!

 

 

Redacția

 

 

 

 

 

 

INFO

http://www.comunitateacrestinilor.ro/

https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-Creştinilor/597762496949151

http://www.tabarabelis.eu/

Centre ale Comunităţii Creştinilor în România

Bucureşti :Str. Astronomului nr. 5 sect 1;

Mihaela Deaconu, tel:0733701244 email: deaconu_mhl@yahoo.com,

Zoltan Andras 0723296306, e.mailzoltanandras@dnt.ro

Cluj-Napoca : Bulevardul. 21 decembrie 1989 nr 36, ap 5

RodicaOancea tel 0264554732, Diana Stoica e.mail:diana.stoica@yahoo.com

Alte persoane de contact

Nora Tigăreanu, Cluj, email: noratig@yahoo.com, 0741076471

Lidia Blidariu, Bacău,  tel.0234515261; 0788968599, e.mail: lidiablidariu@yahoo.com

Verginia Petrovici, Iaşi,: tel 0748140974 e.mail:  vpetrovici2002@yahoo.com

 

Laurenţiu Cîmpeanu,  e.mail: laurentiucimpeanu@yahoo.com