Scrisoare Craciun 2011

Cuprins

De la Advent la Epifanie.

1

Bogaţi în posibilităţi...

1

O ÎNTREBARE ÎNNOITĂ DE CRĂCIUN..

1

Împreună pe drumul nostru românesc.

2

Comunitatea Creştinilor mondială - Răspândirea.

2

Retrospective.

3

Mihaeli, Cluj, 22-23 octombrie.

3

Un alt Mihael la Cluj

3

Retrospectiva anului 2011.

4

POVESTE..

6

SFANTUL NICOLAE..

6

VESTI DIN COMUNITATE..

6

Ungaria – EVENIMENT!

6

ALTE VEŞTI.

7

PERSPECTIVE..

7

Simpozionul de Crăciun al Comunităţii Creştinilor

8

PERICOPE  2011 - 2012.

8

URARE DE CRĂCIUN..

10

INFO..

10

 

Redacţia:

Anca Burloi, Lidia Blidariu, Monica Culda, Verginia Petrovici

 

De la Advent la Epifanie

                       Calea de lumină pentru întreg anul viitor

 

            Toată Creaţia celebrează divinul.Tot ce e puternic în sine- chiar aflat în închisoarea materiei - vede bataia inimii divină. Nu e nimic care să fie, prin originea sa, în afara lui Dumnezeu. Ceea ce nu infirmă cu nimic faptul că Creaţia este supusă morţii prin acţiunea forţelor adverse. A gândi şi a resimţi acest paradox este lucrarea conştienţei umane.

            În goliciunea iernii, mergând către Crăciun, cântând Crăciunul, sărbătorind Adorarea păstorilor, apoi Închinarea Regilor, noi aprindem lumânări, martorii umili şi liniştiţi ai rugăciunii inimii noastre. Flacăra suplă, uşoară, fragilă, dansantă, caldă şi dulce a lumânării: ce ambianţă minunată suscită ea pentru privire, pentru vederea sufletelor acelora care o contemplă.

            Cercetătorii Universităţii St. Andreus din Scoţia au descoperit recent ce alchimie minunată şi emoţionantă se pretrece în jurul fitilului unei lumânări aprinse: particule infime, de ordinul miimii de milimetru, sunt încorporate gazului carbonic care ia naştere prin combustie. Din aceste particule, unele capătă astfel o textură tipică cunoscută ca textura a diamantului; alte particule pot avea  textura- formă a grafitului- ca a minelor de creioane; alte particule, în sfârşit, sunt pur şi simplu, în combustie, în structura gazului carbonic. Toate astea în spaţiul-timp al câtorva secunde!

            Flacara lumânării ”face“ gestul pe care-l face Creaţia care celebrează divinul, în felul său, ...avântându-se spre înalt, şi aşa formând materia.

            Am putea noi în activitatea noastră de rugăciune, să o urmăm şi să o înălţăm şi mai mult? În diamantul unui gând, în combustia inimii, în activitatea terestră a voinţei care  se gravează în actele sale.

            “Rugaţi-vă în tot timpul!”- proclamă Evanghelia citită de-a lungul Adventului (Luca,  cap.21) , ca o impulsionare pentru întreg anul ce  începe cu acest timp liturgic.

            Este ceea ce noi putem aduce nou în ofranda noastră către Copilul din ieslea inimii noastre iubitoare şi a “bună–voinţei” noastre; pentru întreg anul care vine, pentru a găsi forţa necesară să împlinim drumul nostru individual;  pentru a dărui întreaga activitate de rugăciune lumii din jurul nostru, semănând acest diamant – invizibil privirii exterioare imediate - al Păcii.

                             “Slavă întru cele cereşti

                   Pace pe pământ  Oamenilor  de bună voinţă ! »

 

Crăciun fericit şi bun fiecăruia dintre voi în  profunzimea inimii!

Un AN Nou bun!

 

  A dumneavoastra, Marie- Pierrette Robert 

Inapoi

 

Bogaţi în posibilităţi...

 

Este cert: Crăciunul poate fi perceput în cele mai diferite moduri! Evenimentul central al devenirii omenirii poate fi privit sub cele mai variate aspecte  şi ca urmare poate fi si sărbătorit diferit.

Putem vieţui Crăciunul împreuna cu vechii profeţi, şi simţi ca şi Isaia , care cu sute de ani înainte, l-a  privit şi s-a bucurat de el  plin de speranţă:

“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi Domnia va fi pe umerii Lui. Il vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii  (Isaia 9.6)

Profetul Mica priveşte şi el în viitor şi spune:

Şi tu, Bethleeme Efrata măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpentenie ale lui Iuda, totuşi din tine îmi va ieşi cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei!“ (Mica 5.2)

Evanghelistul Luca, care încadrează evenimentul Naşterii în coordonate concrete de loc şi  timp istoric, îşi începe relatarea cu cuvintele atît de bine cunoscute:

In vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toata lumea…Iosif s-a suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numita Bethleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David – să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însarcinată…”(Luca 2)

Evanghelistul Ioan – dimpotrivă – renunţă la orice reper istoric şi rosteşte din perspectiva vulturului spiritual: “Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr şi noi I-am văzut slava…” (Ioan 1)

Dacă îi urmăm apostolului Pavel, ni se revelează o cu totul nouă perspectivă: “Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Christos. El , măcar că era bogat, s-a facut sărac pentru voi, pentru că prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi(2 Corinteni 8.9)

E o viziune nu tocmai obişnuită asupra Crăciunului. O viziune dincolo de binecunoscuta şi atât de plăcuta imagine a ieslei, cu păstorii şi îngerii – imagine atât de dragă în copilărie – imagini care fac dintotdeuna Crăciunul să apară ca cea mai îndrăgita  sărbătoare a anului.

Christos se face sărac pentru ca noi să devenim bogaţi!

Cu siguranţă , Pavel nu s-a gândit deloc la un Isus Christos sărac exterior, la un tâmplar călător, mereu pe drum în căutare de lucru. Pavel vrea mult mai mult să spună: Dumnezeu însuşi devine om. El renunţă la statutul de Dumnezeu – pentru noi. Un gând ale cărui dimensiuni abia că le putem bănui.

Dumnezeul Preainalt renunţă la bogatia de posibilităţi pe care le are şi se dăruieşte pe sine însuşi pentru ca noi să devenim bogaţi în posibilităţi.

Pavel ne defineşte Crăciunul din perspectiva omului matur interior. Acolo unde percepem şi dăm viaţă posibilităţilor dobândite prin El, acolo unde trăim din substanţa spirituală dăruită de El, acolo e Crăciun!

           Să fie  Crăciun pentru fiecare!  La mulţi ani!

                                                                                        Monica Culda

 

Inapoi

 

O ÎNTREBARE ÎNNOITĂ DE CRĂCIUN

 

Dragi prieteni,


Tocmai în timpul Adventului, pe calea către sărbătoarea Naşterii lui Christos, se pune o întrebare mereu înnoită:

Pe ce ne întemeiem de fapt speranţele noastre de viitor?

Pe ce ne fundamentăm idealurile şi speranţele noastre?

 

Ştim pe de-o parte cu siguranţă că sărbătorile Crăciunului vor veni. Pe pe de-altă parte, cunoaştem şi incertitudinea că sărbătorile se vor desfăşura precum ni le dorim noi. Ca pretutindeni în viaţă - multe atârnă atât de circumstanţele exterioare cât şi de ţinuta noastră interioară. Pe cele exterioare rareori le putem influenţa, dar asupra drumului şi vieţii noastre interioare şi asupra aşteptărilor noastre putem munci.

Christos îşi mărturiseşte an de an, îndeosebi de Crăciun -total nou- apartenenţa Sa la viaţa Pământului şi a omenirii. Ne putem aminti cele întâmplate acum 2000 de ani,  dar putem presimţi şi revenirea Lui (aşa cum este descris în Luca, cap.21).
Din ce constă mărturia noastră despre Christos? Avem o conştienţă despre aceea că El speră şi aşteaptă  mărturia noastră, respectiv că are nevoie de ea tocmai pentru vivifierea acţiunii Lui?

Lângă toate forţele credinţei individuale pe care, da,  fiecare din noi le dezvoltă pentru sine, avem ca şi comunitate, sarcini şi posibilităţi suplimentare: celebrarea Sacramentelor, lectura Evangheliei şi preocuparea cu Credo-ul.

Tocmai în locuri precum în România, unde nu e încă posibilă celebrarea Sacramentelor mai des, Evanghelia şi Credo-ul sunt plăsmuitoare de substanţă a forţei mărturiei comune. Reprezentaţi-vă că în Bucuresti, în Cluj şi Sibiu, în anumite zile s-ar citi Evanghelia şi s-ar rosti Credo-ul simultan. Prin aceasta în lumea spirituală radiază o lumină , care clar indică spre Christos: noi aşteptăm venirea Ta şi sperăm apropierea Impărăţiei cerurilor!

Câtă împlinire va radia din această lumină prin faptul că noi oamenii vrem să-I dăm sălaş în anul acesta?... O sălăşluire temeinică în care El, împreună cu noi ,să poată transforma durabil Pământul - deasemenea şi tocmai din România.

     Un luminos Advent şi Crăciun vă doreşte al vostru,

                                                                        Uwe Sondermann

                                                                                               Hamburg, 6 decembrie 2011

Inapoi

 

Împreună pe drumul nostru românesc

 

Dragi prieteni,


Între 12 şi 17 mai  2011 au avut loc "Zilele întâlnirilor"- întâi la Bucuresti, apoi la Cluj. Ţ
elul a fost o întâlnire a comunităţilor cu preoţii care poartă împreună - în constienţă şi în fapt -dezvoltarea Comunităţii Creştinilor în România.

Pentru întâia oară a venit în România  Dl.Vicke von BEHR, arhisuperiorul Comunităţii Creştinilor pentru a cunoaşte  ţara şi fiinţa Comunităţii Creştinilor din România; împreună cu el a sosit
şi Dl.Uwe Sondermann - preot activ la Hamburg, care din toamna trecută este dispus să o susţină şi el.

Dl.Uwe Sondermann va vizita alternativ, de două ori pe an, comunităţile din Bucureşti şi Cluj. Îi suntem recunoscători pentru colaborare, mai ales ca din ianuarie 2011 sănătatea precară a preotesei noastre, Anca Burloi, nu i-a ingăduit să-si ducă mai departe munca în România.

Dar aceste "Zile ale întâlnirilor" din perioada de Paşte 2011, care au fost cerute cu căldura inimilor şi au prilejuit multe contacte pe tărâmul social – au constituit voinţa care s-a manifestat şi mai conştient la Adunarea generală, din vară de la Belis, pentru ca devenirea comunităţii
noastre să fie promovată în continuare cu clarificări ale domeniului juridic şi economic; acestea sunt indispensabile în perspectiva unei fondări.

S-a hotărât un nou ritm al vizitelor preoţilor la simpozioane: începând cu "Mihaeli" acestui an, se va celebra la fiecare două luni la Bucureşti sau la Cluj, inclusiv în vacanţa familiilor (10 zile) la Beliş. Acum va fi a 5-a sau a 6-a oară în an.

În ce priveste sănătatea Dnei Anca Burloi  încă nu ştim când va putea să-şi reia diferitele şi numeroasele responsabilităţi. Între timp, în această toamnă târzie s-a intâmplat ca în măsură
limitată să-şi reia munca în Germania, deşi actualele forţe nu-i vor permite să activeze şi în România. Ea va fi informată asupra tuturor celor petrecute în ţară, dar nu va fi disponibilă să facă vizite şi simpozioane. Ea se va implica din nou când forţele vitale de sănătate îi vor
permite. Ii dorim astfel toate cele bune spre deplina însănătoşire.

Colegiul preoţilor, care e constituit acum din Monica Culda, Uwe Sondermann şi Marie-Pierette Robert (ca şi coordonator)  va împărţi câmpul muncii diferitelor simpozioane, inclusiv al celui din Beliş. O importantă parte constitutivă a acestui câmp al muncii este mai sus amintitul domeniu al juridicului şi economicului care este expresia conştienţei comune şi a voinţei de încarnare a Comunităţii noastre a Creştinilor în România.

Astfel, cu recunoştinţă, împreună cu voi toţi, păşim sigur mai departe pe drumul nostru românesc.

                                                                                                      Marie-Pierrette Robert

Inapoi

 

Comunitatea Creştinilor mondială - Răspândirea

                                               ( continuare - partea II)

* In  anul 2012 Comunitatea Creştinilor va împlini 90 de ani de la apariţia sa în 1922. Venerăm entitatea sa, pe înaintaşii miscarii şi prin aceste referiri istorice, anunţând  aniversarea din 16 septembrie , anul ce vine.

            Aşadar la 16 septembrie 1922, întemeietorii se adunaseră la invitaţia lui Rudolf Steiner, în clădirea primului Goetheanum. În „sala albă”, lambrisată în întregime cu lemn alb de mesteacăn şi situată la înălţime, Friederich Rittelmeyer a oficiat pentru prima dată Actul de Sfinţire a Omului, care a cuprins şi prima sfinţire de preoţi.(p.9o)

            În pofida condiţiilor exterioare nefavorabile, în plină inflaţie, fără cele mai necesare elemente pentru oficierea cultului (altare, veşminte, potire, tablouri, pânze),  fără clădiri, cu puţini oameni, dar cu un entuziasm şi o putere de sacrificiu exemplare, în puţin timp, prin activitatea celor 45 de noi preoţi, primele comunităţi au luat fiinţă în Germania.

            Până la sfârşitul anilor 1930, noua mişcare a atras tot mai multe personalităţi dornice de înnoirea vieţii religioase, nu numai în Germania ci şi în Norvegia, Olanda, Elveţia, Anglia, Cehia, Suedia, numărul preoţilor ajungând la 145, până la interzicerea Comunităţii de către nazişti, în 1941.

            Nevoia unei pregătiri temeinice a făcut ca în 1933 să ia fiinţă primul Seminar pentru preoţi de la Stuttgart, mulţi dintre întemeietori venind să predea aici. Tot ei au fost cei ce au răspândit cuvântul scris, atât prin articole în revista lunară Die Christengemeinschaft, care foarte curând ajunsese la 6.000 de cititori, cât şi prin cărţi apărute la Michaelsverlag, editură din Munchen, apoi la editura Urachhaus din Stuttgart.

            De la început s-a văzut cu toată claritatea că în toate comunităţile ajungeau să se întâlnească oameni care, la fel ca preoţii, erau uniţi cu sâmburele fiinţial al Comunităţii Creştinilor şi-i dăruiau o parte a existenţei lor. Fără aceşti „membri de bază ai comunităţilor”, cu puterea lor de jertfă, Comunitatea Creştinilor probabil că n-ar fi putut prinde rădăcini pe solul vieţii de pe Pământ.(p.97)

            Primele biserici ale Comunităţii Creştinilor au fost ridicate în anul 1936 la Dresda şi Haga, în 1938 la Koln, în 1939 la Stuttgart.

            Pe cât de mare era entuziasmul, pe atât de multe erau şi greutăţile: şomajul crescuse catastrofal, nazismul îşi face simţită tot mai puternic prezenţa, munca antroposofică fiind interzisă în 1933, şcolile Waldorf au fost închise în 1938, Rittelmeyer, reuşind, cu mari eforturi, să amâne interzicerea activităţii religioase până în anul 1941.

            După moartea lui Rittelmeyer, primul conducător superior prim al Comunităţii Creştinilor, în 1938, Emil Bock a preluat cârma, conducând comunitatea prin anii furtunoşi ce au urmat. În Germania, mulţi dintre preoţi au fost arestaţi, alţii şi-au schimbat meseria, dar în alte ţări au avut loc chiar sfinţiri de preoţi.

            Dar acolo unde se aflau preoţi s-a lucrat mai departe, în tăcere, în sensul scopului spiritual propus; în timp ce, din punct de vedere exterior, Germania se prefăcea într-un morman de ruine, curentul rugăciunii, al meditaţiei şi oficierii tăcute a slujbelor a curs neîntrerupt. Aşa că nu e de mirare dacă, după catastrofa din 1945 a nazismului, acest curent a reapărut imediat cu deplină vigoare şi că, în multe locuri, şi în „zona de est” de pe atunci, s-a ajuns neîntârziat la o reîncepere a muncii în cadrul comunităţilor. (p.104)

            Grelele încercări de destin a milioane de suflete a făcut posibilă o deschidere mai mare către spiritual, experienţele dure prin care au trecut mulţi dintre membrii comunităţilor religioase au creat condiţiile înfloririi activităţii religioase cu tot mai mare vigoare şi siguranţă. S-a conturat astfel un al doilea mare val de extindere.

            1959, anul morţii lui Emil Bock, încheie o nouă etapă din evoluţia Comunităţii Creştinilor: noi comunităţi se înfiinţaseră şi în Lumea nouă, mari clădiri se construiseră pentru cult, numărul membrilor activi crescuse considerabil.           

            Al treilea „nod lunar”, în 1978, găseşte Comunitatea sub conducerea celui de al treilea conducător superior prim, Rudolf  Frieling, (din 1960), aducând totodată o schimbare în modul de a conduce: trei personalităţi preiau conducerea: Taco Bay, Johannes Lenz, Hans-Werner Schroeder, care nu mai făceau parte dintre întemeietori.

            Este perioada în care activitatea se extinde în lume tot mai mult: Europa, Africa, Australia, Noua Zeelandă, necesitând pregătirea unor noi preoţi. Seminarul de la Stuttgart îşi extinde spaţiile, numărul studenţilor ajungând la 70-90, reprezentând 15-18 naţiuni diferite.

            Activitatea editurii din Stutgart s-a extins şi ea, alte edituri ale comunităţii făcându-şi apariţia în Olanda Christofoor şi în Scoţia Floris Books.

            Suntem, deci, martori la o evoluţie care ne dă multe speranţe pentru viitor, dar ne aflăm în faţa unor cerinţe crescânde. (p.109)

            Rezumat din cartea Comunitatea Creştinilor,

         de Hans-Werner Schroeder, 1990, Triade

 

                                                           Verginia Petrovici

 

Inapoi

 

Retrospective

 

    Mihaeli, Cluj, 22-23 octombrie

 

            Zilele frumoase ale toamnei au crescut bucuria reîntâlnirii noastre în primitoarea capelă a Comunităţii de la Cluj, deşi am resimţit lipsa Norei Tigareanu, Lidiei  Blidariu şi a lui Judith Dan.

            Prezenţa celor doi preoţi Monica Culda şi Uwe Sondermann a adus cu ea multă căldură sufletească, siguranţă şi impulsuri noi pentru activitatea noastră comună.

            Leitmotivele întâlniri au fost: calitatea de membru, mărturisirea, ispitirea, ajutoare în stăpânirea balaurului, chipul lui Christos.

             Calitatea de membru îţi aduce unirea existenţială cu Fiinţa Comunităţii, aşa cum calitatea de membru în Societatea antroposofică aduce o legătură intimă cu Fiinţa Antroposofia.

            Comunitatea Creştinilor nu are un Crez propriu-zis, ci o Mărturisire întru Credinţă, formulată în termeni aforistici, la care fiecare membru este îndemnat să lucreze creând imagini prin meditaţie, într-o atitudine cultică.

            Ispitirea, sub imaginea şarpelui biblic, continuă să fie activă în sufletul omului, dar avem în ajutorul nostru pe Arhanghelul Mihael, care ne îndeamnă să acţionăm din iubire, prin acest lucru actele noastre devenind cultice.

            Chipul lui Christos apare în Biblie, un alt prilej de reflexie, un ajutor al inimii, care aduce curaj. Dar apare şi în grupul statuar de la Dornach, în Reprezentantul omenirii, indicând clar, calea de urmat: cunoaşterea forţelor care luptă pentru sufletul uman şi căutarea mijlocului sănătos.

            Povestea şi „jocul” de Mihaeli ne-au transpus la vârsta copilăriei, regăsind bucuria gestului semnificativ, plin de emoţie: Reuşesc, cu piatra mea nestemată, să reechilibrez balanţa faptelor lumii?

 

   

      

       

                                                                                         

            În sunet de liră, discret mângâiată de Ioana Câmpeanu, atmosfera de vrajă ne-a cuprins pe toţi cei prezenţi mai mari şi mai mici, iar ecourile ei revin în sufletul nostru de câte ori facem linişte deplină. Un bun prilej de a face aşteptarea Crăciunului mai plină de sens.    

                                                                                                    Verginia Petrovici

Inapoi

 

    Un alt Mihael la Cluj

 

             Istoria omenirii şi a spiritului este adânc întipărită cu disputele despre Rău: în centrul câmpului bătăliei stau Mihael şi Balaurul, aşa cum sunt prezentaţi în Apocalipsa lui Ioan - ca privire clarvăzătoare. Desigur,  această imagine arhetipală nu este descrierea unei singure bătălii din lumea spiritului, ci este simbolul multor lupte,  care în cursul evoluţiei lumilor au avut loc între fiinţele spirituale ale progresului  şi fiinţele împotrivitoare (involutive). Oare nu este - de altfel – întreaga existenţă marcată de dualitatea bine-rău, spirit-materie, adevăr-iluzie, realitate-visătorie, armonie-disonanţă?  Întrebarea crucială este dacă există un mijloc, un centru între extreme, iar de nu există poate fi creat?

            A crea e sinonim cu a armoniza, iar armonia este potrivirea elementelor unui întreg. Sărbătorirea Arhanghelului Mihael în Comunitatea Creştinilor la Cluj, în octombrie 2011, a fost  trăire liturgică a Armoniei. Cei doi preoţi, Monica Culda şi Uwe Sondermann, şi-au potrivit intenţiile, sentimentele şi voinţele creând o atmosferă luminoasă, caldă. O celebrare în germană, una în română, studiul Evangheliei în româna, discuţii bilingve – au fost elementele armonizatoare. Mi-am plecat urechea şi la părerile altor-câtorva şi nu am fost surprins aflând că ele rezonau cu ale mele. Nu greşesc spunând că Simpozionul de Mihael de la Cluj a fost o împlinire aleasă, încă un pas spre viitor. S-a creat permanent o atmosferă de empatie, de transparenţă şi destindere.

            Emoţionant a fost şi tradiţionalul episod al balanţei Arhanghelui Mihael, din sărbătoarea pentru copii - evocând “cântărirea sufletelor”. Pentru noi, clujenii, a devenit un real proces de conştiinţă.

            Simpozionul de MIHAEL de la Cluj a mai prilejuit un eveniment inedit în viaţa Comunităţii Creştinilor din Romania: temerara idee a Dlui Zoltan Andras de a filma cateva secvente din desfăşurarea programului. E bine sa aflăm uneori “oare cum suntem văzuţi din afara noastra”?   

            Suntem recunoscători şi pentru faptul că Dl.Sondermann va putea să revină bianual în România, pentru a sprijini munca din Comunitatea Creştinilor.  

         

                                                                    Cu  neclintită speranţă, Victor Dan

 

Inapoi

 

    Retrospectiva anului 2011

Ianuarie- Februarie

 

* În primele zile din an, zile de Crăciun, ne-am întâlnit în cadrul comunităţii la Bucureşti  cu dna Cordelia Böttcher de  la Nürnberg, care a înlocuit pe dna Anca Burloi. Ne-a preocupat în cadrul simpozionului tema apariţiei îngerilor în cadrul relatărilor de Crăciun. Ne-am adunat în jurul bradului de Crăciun pentru cântece şi poveşti şi un minunat teatru de păpuşi care ne-a prezentat povestea Crăciunului în imagini. La sărbătorirea Anului Nou retrospectiva anului încheiat a constituit elementul principal.

 

 

* Şi la Cluj, Anul nou i-a găsit pe prietenii nostri la altar.  Întâlnirea din zilele sfinte s-a încheiat cu Jocul magilor. O încheiere fericită a primului Simpozion de Crăciun  la Cluj, trăit împreună cu preoteasa Monica Culda. O minunată atmosferă plină de muzică, culoare, cu oameni noi, tineri... Capela recent renovată, cu geamuri şi uşi, cu

 

 


 

remodelarea spaţiului, cu încălzire centrală, cu parchet proaspăt lăcuit, împodobită cu bun gust, totul a dat o impresie nouă, de demnitate.

 

* In luna ianuarie a fost înaintat Cercului celor şapte şi Fundaţiei Comunităţii Creştinilor un memoriu cu rugămintea de a fi sprijiniţi în demersul nostru de achiziţionare a unei noi locaţii în Bucureşti, pe Strada Astronomului nr. 5, în scopul amenajării acesteia ca spaţiu optim desfăşurării activităţilor Comunităţii Creştinilor (cult, activităţi artistice, etc).  Memoriul a fost redactat de un grup de membri responsabili din Comunitatea Creştinilor, a fost întărit, prin aderarea cu semnătură a grupului din Bucureşti, a fost finalizat de Consiliul Asociaţiei, tradus  şi trimis apoi la Berlin

 

* In 25 februarie s-au implinit 150 de la naşterea lui Rudolf Steiner. Manifestări de evocare ale vieţii sale şi impulsului dat lumii moderne  prin antroposofie, inclusiv cel dat înnoirii religioase, au pornit în toată Europa, în lume şi s-au desfăşurat de-a lungul întregului an.

 

Martie- Aprilie

*Memoriul  „Casa din Astronomului” a fost bine primit de către Cercul celor Şapte, din care face parte şi dna Marie-Pierrette Robert, preot responsabil pentru România, dânşii sprijinindu-ne în demersurile noastre. Tot proiectul şi demersul a fost urmărit şi susţinut de preoţii români. În luna martie la întâlnirea Consiliului administrativ al Fundaţiei Comunităţii Creştinilor s-a decis acordarea sprijinului financiar.

*In perioada Patimilor s-a lucrat activ în grupurile din Bucureşti şi Cluj la pregătirea importantei vizite pascale a conducerii Comunităţii Creştinilor ce urma în mai.

* Scrisoarea de Paste 2011 a fost difuzată electronic în Duminica Floriilor, 17 aprilie, în ea apărând programul vizitei pascale cât şi biografia dlui Vicke von Behr, conducătorul superior al Mişcării Mondiale a Comunităţii Creştinilor.

Mai- Iunie

 „Zile de întâlnire” la Bucureşti , Cluj / Beliş,

13-18 mai 2011

 

* In luna mai, am avut bucuria să fie în mijlocul nostru, la Bucureşti un grup de cinci preoţi ai Comunităţii Creştinilor: dna. Marie-Pierrette Robert, preot responsabil pentru Romania din partea Cercului celor şapte, dl. Vicke von Behr, conducătorul arhisuperior al Comunităţii Creştinilor din lume, dl. Uwe Sondermann, preot la Hamburg şi, bineînţeles, preoteseleromânce, Anca Burloi (Dresda)şi Monica Culda (Viena).  Ne-am simţit onoraţi de interesul manifestat faţă de România şi faţă de evoluţia comunităţii noastre. A fost întâia dată când dl Vicke von Behr, a păşit pe pământul românesc. Mesajul său a fost perceput de noi toţi: “Vegheaţi asupra unităţii dintre voi!”

 

*Capela Comunităţii Creştinilor din Cluj a fost  şi ea însufleţită de venirea delegaţiei de preoţi în zilele de 16-18 mai. Întrebări privitoare la viitorul comunităţii s-au împletit cu răspunsuri lămuritoare ale dlui Vicke von Behr, ale preoţilor responsabili, cu sugestii încotro să privim ca să găsim forţa şi curajul întemeierii comunităţii din România „legată de toate ciclurile de timp viitoare, nu doar de moment”.

 S-a cerut de la noi toţi trezie, putere de sacrificiu. Dl Vicke von Behr a conferenţiat public atât la Bucureşti cât şi la Cluj.

                                                                                  

 * In luna iunie s-a făcut  un Apel la donaţii pentru continuarea îmbunătăţirilor la  Beliş. Dl. Vicke von Behr, care a vizitat tabăra noastră, în 17 mai, s-a bucurat să vadă  simplitatea demnă a spaţiului nostru de cult  şi ce am realizat în ultimii ani. A existat impulsul să facem ceva mai mult pentru participanţii la întâlnirea de vară, şi pentru vara 2011 s-a propus renovarea a două din căbănuţele existente, prin forţe proprii.

* In 24 iunie de Sfântul Ioan a plecat către prieteni Scrisoarea circulară de Sânziene în care am avut bogate retrospective ale evenimentului din mai.

*Tot în iunie tabăra Beliş a fost închiriată, o saptămână pentru practica claselor Waldorf din Cluj.

 

Inapoi

 

Iulie- August

* Simpozionul de vară al Comunităţii s-a desfăşurat între 21 iulie şi 1 august; ne-am întâlnit mai mult de 90 de participanţi,  dintre care 24 copii. Tema simpozionlui a fost “Taina Trinităţii”. Prelegerile au fost susţinute de Monica Culda şi Marie Pierrette Robert. Un conţinut  care a stârnit  interes a fost Radioactivitatea. Adulţii s-au bucurat de pictură şi muzică. Copiii  au avut în program lucru în lemn, pictură, jonglerie  şi  teatru.

* In zilele simpozionului s-a desfăşurat şi Adunarea generală a Asociaţiei, unde s-a reconfirmat Consiliul de Administraţie, preşedintă Diana Stoica (Cluj). Simpozionul de vară s-a încheiat la altarul capelei din Cluj.

* Din donaţii de la persoane din comunitatea internă s-a pus în practică Proiectul de renovare a cabanelor de la Beliş şi construcţia de duşuri. Alte amenajări şi reparaţii, finalizarea fântânelor, aducţiunea apei menajere, au fost realizate din sumele obţinute din închirierea proprietăţii Beliş. În ultimele zile de august s-a terminat şi izolarea exterioară la capelă, mobilierul pentru veştminte cultice. Toate lucrările au fost realizate de  meşterul Valentin Isip şi coordonate de Nora Ţigăreanu.

* În 5 august a trecut pragul lumii spirituale Taco Bay, preot-conducător superior al Comunităţii Creştinilor între 1986-2005, cel care a urmărit cu mare interes înfiriparea mişcărilor de înnoire religioasă din Estul Europei.

 

DSC09947

*La începutul lunii august, noul sediu al Comunităţii Creştinilor în Bucureşti a început să devină casa din strada Astronomului la nr. 5. S-a amenajat camera mare a apartamentului, transformând-o în capelă. Lucrările s-au făcut cu sprijinul dlui. Vlad Popa. În acelaşi timp s-au strâns lucrurile din casa de la Tugomir Voievod nr 71, care ne-a servit mai mult de un deceniu. Duminică, pe 7 august, a putut fi celebrat Actul de Sfinţire a Omului ca şi Actul de Duminică pentru Copii de către preoteasa Anca Burloi, în noua capelă. 

 

*In luna august tabăra din Beliş a fost închiriată pentru un grup de 18 tineri liceeni  ai Şcolii Waldorf Saar-Hunsrück, din Walhausen (Germania) împreună cu patru profesori; ei au avut o frumoasă întâlnire în care au făcut sculptură, lucru practic asupra mediului şi au dat o estetică mai bună locului nostru de joacă prin împletituri de mesteacăn. Tinerii au lucrat, de asemenea, capace de lemn pentru fântâni. Locul le-a plăcut mult şi credem ca vor reveni.

 

Septembrie- Octombrie

 

* Un număr important de prieteni ai comunităţii şi iubitori ai antroposofiei au participat la Simpozionul Internaţional aniversar – 150 ani de la naştere -Univers Rudolf Steiner, desfăşuratla Sibiu între 9-11 septembrie. În context am avut două mici discuţii de informare între membrii comunităţii.

 

* După înregistrarea noului Consiliu al Asociaţiei la judecătoria Cluj, în luna septembrie, s-a putut realiza contractul de împrumut cu Fundaţia internaţională pentru cumpărarea casei din str. Astronomului nr 5, Bucureşti. În ziua de 29 septembrie, Sf. Mihail, s-a semnat Contractul de vânzare -cumpărare. Finalizarea acestui drum început la Crăciunul 2010-2011 ne bucură mult. Noul impuls adus de schimbarea sediului, de noile sarcini, se vede şi în relansarea lucrului spiritual de duminică a grupului din Bucureşti cu un numar mai mare de oameni  .

*La sfârşitul  lunii septembrie a apărut şi Scrisoarea de Mihael, cu ample retrospective ale verii, evocări despre personalitatea şi viaţa preotului Taco Bay, veşti din comunitatea mare .                                                    

 

*La Cluj, între 22 - 24 octombrie s-a desfăşurat Simpozionul de toamnă împreună cu preoţii Monica Culda  şi Uwe Sondermann (Hamburg). Grupul din Cluj a primit întăriri prin participarea prietenilor din Sibiu, Bucureşti, Iaşi, Timişoara. Unii dintre ei au participat şi în calitate de părinţi ai copiilor care se află în procesul de pregătire pentru Confirmare.

 

 

 Pentru confirmanţi, dar şi pentru alţi copii mari şi mici, s-a pregătit o sărbătoare specială de Mihael. Dl Sondermann a conferenţiat pentru prima dată în comunitatea noastră. Tema a fost“Puterea

mărturisirii: a oamenilor, a îngerilor, a lui Christos”. La Cluj s-a făcut prima înregistrare filmată despre Comunitatea Creştinilor în România pentru filmul ”Seminţe pentru pamânt “ la care lucrează Zoltan Andras.

   

Noiembrie-Decembrie

 

*La Bucurestis-au făcut demersuri susţinute pentru vânzarea casei din Tugomir Voievod. Această activitate continuă.

* S-a făcut mediatizarea Simpozionului de Crăciun de la Bucuresti .

* Adventul a fost întâmpinat la Cluj în capela comunităţii cu o frumoasă sărbătoare a Spiralei de Advent

* La Bucureşti Adventul, decembrie, a însemnat febrila pregătire a Simpozionului de Crăciun, care începe în seara de 29 decembrie. Slujeşte, în acest an, numai  Monica Culda. Din motive de sănătate   preoteasa Anca Burloi nu poate participa.

* S-a lucrat la Calendarul comunităţii pentru 2011 şi la Scrisoarea de Crăciun 2011 în care citim şi această retrospectivă a anului în Comunitatea Creştinilor în România.

               LA MULŢI ANI!                                                                                                           

                                                                                                           Lidia Blidariu     

 

Inapoi

 

POVESTE

 

    SFANTUL NICOLAE

 

            Demult, cu multe sute de ani în urmă, trăia într-o ţară îndepărtată din est un om pios pe nume Nicolae. Pentru că ducea o viaţă simplă, mergea la biserică să asculte cuvintele scrierilor sacre şi ajuta pe unde putea la alinarea nevoilor şi necazurilor oamenilor, aceştia l-au numit episcopul oraşului lor. O iubire deosebită avea pentru copiii oamenilor.

Într-o zi a auzit că, departe, departe într-un oraş mare în vest toţi oamenii sufereau de foame, chiar şi copilaşii. Şi-a chemat la el slujitorii, care-l iubeau nespus, şi i-a rugat: „Aduceţi-mi din roadele câmpurilor voastre şi din fructele grădinilor voastre pentru a-i putea hrăni pe cei ce flămânzesc.” Şi au adus coşuri mari pline cu mere şi nuci din copacii din grădinile lor şi saci cu cereale aurii de pe câmpurile lor. Iar mamele au copt turtă dulce şi au trimis-o.

            Sfântul Nicolae i-a rugat pe slujitorii săi să încarce toate lucrurile aduse pe o corabie. Era o corabie mare şi mândră, albastră precum cerul, iar velele albe străluceau în lumina soarelui. Vântul a suflat în vele iar când a obosit, slujitorii s-au aşezat la vâsle şi au vâslit cu putere, corabia înaintând repede. Mult au trebuit să călătorească, şapte zile şi şapte nopţi.

            Când au ajuns în faţa marelui oraş era deja seara. Nici un om nu se vedea pe străzi, dar la ferestre licăreau lumini. Sfântul Nicolae a ciocănit la o fereastră. Mama crezând că un călător întârziat doreşte adăpost pentru noapte, şi-a trimis copilul să-i deschidă uşa. Dar în faţa uşii nu era nimeni. Copilul a fugit la fereastră, dar nici acolo n-a văzut nici un om. Insă un coş sta acolo; înăuntru erau mere roşii şi galbene, nuci, iar deasupra turtă dulce. Lângă coş era un sac cu cereale aurii. Toate acestea au fost aduse în odăiţă şi toţi au mâncat din ele. In curând copiii au redevenit sănătoşi,vioi şi veseli.

            Sfântul Nicolae care a făcut atâta bine oamenilor cât a trăit pe pământ, se află acum în Împărăţia Cerurilor. În fiecare an, de ziua lui se pregăteşte pentru călătoria din înaltul cerului pe pământ. Încalecă pe calul său alb şi trece de la stea la stea. Acolo o întâlneşte pe Maria ce călătoreşte printre stele strângând fire aurii şi argintii pentru cămăşuţa Pruncului. Ea îi vorbeşte Sfântului Nicolae aşa:

            „Sfinte Nicolae, pe pământul întunecat, ar trebui să vină iarăşi Crăciunul. Tu ştii – în cea mai friguroasă şi întunecoasă oră a nopţii pământului vrea Pruncul Sfânt să se nască, Pruncul Cerului în sărăcia pământului.

Doresc să-i împletesc un veşmânt din razele stelelor, o cămăşuţa cu care să se învăluie când va veni pe Pământ, care să-l ferească de întuneric şi frig. Călătoresc de la stea la stea şi strâng fire din razele stelelor pentru a putea pregăti un veşmânt luminos Pruncuţului Sfânt. Stelele îmi dăruiesc lumina lor, toate făpturile cerului mă ajută.

O, Sfinte Nicolae, doar ceva îmi lipseşte! Pentru noaptea întunecată şi rece a pământului lumina stelelor mai are nevoie de ceva, pentru ca hăinuţa pământeană să-l poată ocroti şi încălzi. Lumina stelelor singură nu stă laolaltă, ci vrea tot mereu să radieze şi firele aurii tind mereu să se risipească în strălucirea lor, să se împrăştie odată cu lumina lor. Ce lipseşte e  iubirea din inimile omeneşti, iubirea din inimile copiilor, faptele, gândurile şi cuvintele lor bune.

Du-te peste ţări şi mări, în păduri şi  în afara lor, din sat în sat, din oraş în oraş, şi caută inimi luminoase, iubire în inimile copiilor pământeni şi adu-mi-le mie pentru ca laolaltă cu cele cereşti să pot ţese cămăşuţa Pruncului Christic iar  Crăciunul  să poată veni pe Pământ. Scrie în cartea ta de aur faptele lor bune, du-le darurile tale şi spune-le că în curând se va naşte pruncuţul.”

            Sfântul Nicolae a coborât din înalturile cerului şi a călătorit peste tot pământul, prin păduri şi în afara lor, din sat în sat, din oraş în oraş şi a căutat strălucirea în inimile oamenilor, iubirea copiilor pământeni. I-a auzit cântând, le-a privit inimile, le-a văzut gândurile curate, le-a văzut mânuţele harnice care puteau dărui şi se puteau ruga. A găsit iubire la ei, iubire care erau pregătiţi s-o dăruiască Pruncului Ceresc – iubire omenească şi iubire cerească .

            Acum se putea întoarce în înaltul cerului să-i ducă Mariei vestea că oamenii şi copiii au primit în inimi mesajul ei:”Iubiţi-vă unii pe alţii, bucuraţi-vă de venirea Crăciunului, lăsaţi inima voastră să devină o iesle în care copilul ceresc să se poată naşte”.

            Pentru ca până în Noaptea Sfântă, le-a spus el înainte de a pleca, să nu uitaţi că doar iubirea oamenilor leagă laolaltă lumina cerească ca să poată veni Crăciunul pe Pământ, vă las darurile mele să vă fie merinde pentru drumul ce-l mai aveţi de parcurs până la naşterea Pruncului Sfânt.

                       

E. PROSKE , HELMUT VON KUGELGEN

Traducerea si adaptarea Diana Corina Stoica

 

Inapoi

 

VESTI DIN COMUNITATE

    Ungaria – EVENIMENT!

 Între9-11 decembrie 2011 a avut loc la Budapesta, Fondarea Comunităţii Creştinilor în Ungaria. Evenimentul a fost sărbătorit intern, cu mare bucurie, în noul spaţiu. Comunitatea a închiriat o locuinţă în centrul Budapestei. Momentul cultic a început cu sfinţirea potirului. Domnul Vicke von Behr a fost de faţă . Ii felicităm din inimă pe prietenii din comunitatea vecină!

 

Alte veşti din Ungaria

 

Celebrarea Internaţională a Fondării Comunităţii Creştinilor Ungare

                               17-19 februarie, 2012 în Dobogókő, Ungaria

 

Fondarea unei Comunităţi a Creştinilor în Europa centrală cere şi o adâncă conştienţă pentru nevoia unui dialog şi de împărtăşire de valori între Est şi Vest.  Înseamnă să creezi posibilităţi şi să cauţi adevărata comunicare între naţiuni. Este un motiv în plus să sperăm să primim oaspeţi din cât mai multe ţări la  noi la Celebrarea Internationala a Fondarii Comunitatii Crestinilor din Ungaria din 17-19 februarie 2012.

Aşteptăm cu bucurie membrii Cercului celor Şapte şi Lenkerul Comunităţii în Ungaria, Mr. Walther Giezendanner, care ne va vorbi despre semnificaţia fondării.   Preoţii Gwendolyn Fischer, Imre Silye şi alţii vor ţine conferinţe şi prezentări. Dorim să primim de asemenea grupuri de tineri. Suntem bucuroşi că s-au anunţat deja grupe din Germania şi Austria.

                                                                                     Andrea Liszka

 

 Date organizatorice –Taxe

 

Camere duble - € 22,50/ persoana-noapte, camera single € 30/ persoana/noapte.

Mesele şi taxele pentru programul principal sunt de 150 Eu /person.

Preţuri excursii: o zi la Budapesta: € 35/persoana,

o jumatate de zi la Visegrád, Szentendre: € 25/persoana

Înscrierile şi taxele se primesc până pe 6 ianuarie, 2012

 http://akeresztenykozosseg.org, via e-mail founding@akeresztenykozosseg.org

sau mail  A Keresztény Közösség, Budapest, Nádor u. 34., 1051 Hungary

Persoană de contact:  Andrea Liszka , mobil. + 36  70 614 4712

* Este posibil să se practice o reducere pentru  participanţii din ţările mai estice. Vom primi informaţii prin Monica Culda.

 

VESTI DIN COMUNITATE

*Inainte de Fondarea internaţională a Comunităţii Creştinilor în Ungaria (17-10 febr 2012)- pentru care se cauta solutii de participare  cât mai numeroasă a prietenilor din România-

La Bucureşti, intre 10-12 februarie, va avea loc o Intalnire de lucru a membrilor şi prietenilor activi in Comunitatea Creştinilor din România împreuna cu  Monica Culda . Uwe Sondermann . L.B.

Confirmarea Tinerilor

Incă din vara 2011, la Simpozionul de la Belis, a început procesul de pregătire a  trei tineri din comunitate pentru Sacramentul Confirmării împreună cu preoteasa Monica Culda.O noua etapă - în urma realizarii ”temelor de casa”- a avut loc în octombrie la Cluj, în timpul Simpozionului de toamna , când  tinerii au participat  pentru prima data la Actul de Sfintire a omului . Sacramentul Confirmării va avea loc laCluj în luna mai dupa Paşte . La  acest eveniment  deosebit de comunitate va participa si doamna Marie- Pierrette Robert împreună cu Monica Culda. L.B.

Inapoi

 

    ALTE VEŞTI

 

Colmar- Franţa

 *In timpul acestei verii Chapelle da la Colombe“ – în care a lucrat şi trăit atâţia ani doamna Rose Klockenbring – a fost devastată de incendiu. Cauza - un gest criminal bine cumpănit. Proporţiile incendiului au fost foarte mari .

Vestea bună este că, după aproape o jumătate de an, agenţia de asigurări a preluat costurile şi a redat comunităţii 40.000 de euro. Acum se pot începe reparaţiile.Până acum a avut loc o sanare parţială care a făcut posibilă activitatea comunităţii, mult redusă,  doar la parterul clădirii. Ceea ce trezeşte griji este recomandarea insistentă a autorităţilor ca publicul să evite clădirea. Comunitatea a sperat să schimbe această recomandare, până acum însă fără rezultate. Grija cea mai mare este însa că  autoritatile vor folosi incendiul ca prilej pentru a îngrădi activitatea comunităţii (aşa cum cu câţiva ani înainte a fost îngrădită viaţa gradiniţei şi a şcolii Waldorf). M.Culda

Italia

* La 26 nov.2011 doamna Luisa Testa (al treilea preot de origine italiană) a fost trimisă ca preoteasă la Bologna. Primirea ei în comunitate a avut loc în prezenta dnei  Marie- Pierrette Robert, din partea Cercului celor Sapte şi a dlui. Walter Gizenndanner, coordonatorul regional. Au luat parte aproape 100 de invitaţi. Dupa mai mult de un an de activitate preoţească în St. Gallen, dna Testa a celebrat pentru prima data în faţa comunităţii ei, în limba materna, italiana. M. Culda

 

Inapoi

 

PERSPECTIVE 

 

*  Simpozionul de Crăciun  , Bucureşti, 29 dec.  2011-1 ian. 2012, cu Monica Culda

 

*  Intalnire de lucru  , 10-12 februarie, 2012 , Bucureşti,

   cu Monica Culda si Uwe Sondermann

 

*  Participarea la Fondarea Comunităţii Creştinilor in Ungaria, 17-19 febr. 2012

 

*  Simpozion de Paşte - Confirmarea Tinerilor, mai 2012, Cluj,

  cu Marie-Pierrette Robert si Monica Culda

 

                                                      PERSPECTIVE  

            Simpozionul de Crăciun al Comunităţii Creştinilor

                              Chemarea Crăciunului: “Cunoaşteţi !”

                                    Bucureşti, 29 decembrie  2011-1 ianuarie 2012

 

Joi, 29 decembrie  -Intâlnire de organizare

                                18.00- In jurul bradului

Vineri, 30 decembrie

9.00  - Actul de Sfinţire a Omului

10.30 - Euritmie cu Mariana Marincea

11.00-  Chemarea la Cunoaştere în Epistolele de Crăciun- Monica Culda

12.00 - Jocul de Crăciun – pentru toţi – repetiţie   

                               Pauza de pranz     

16. 00-  In jurul bradului, colinde,  discuţii      

17.30 - Jocul de Crăciun –repetiţie –pentru toţi

19.30 – Concert de Crăciun pentru orga si orchestră,

                Victor Dan (Catedrala Sf.Iosif)

 Sâmbătă, 31 decembrie

9.00 -  Actul de Sfinţire a Omului

10.30 - Euritmie cu Mariana Marincea   

11.00 - Chemarea la Cunoaştere în Epistolele de Crăciun  

12.00 - Jocul de Crăciun -repetitie 

                             Pauza de pranz

 16.30- Programul de Revelion,

                              -Deschiderea serii cu colinde şi poezie  

17.30 -Jocul de Crăciun –Spectacol

 Apoi în program:   ”Bunatăţi culinare”;Retrospectiva anului 2011

                      Jocul destinului; Povestea lui Silvestru;

                      Zicere de Anul Nou   

21.00- Incheierea cultică a anului

Duminică, 1 ianuarie 2012

9.00  - Actul duminical pentru copii

 9.30  - Actul de Sfinţire a Omului

11.30 -12.30- Retrospectiva intalnirii de Crăciun ; Perspective

 

 

  Date organizatorice:

  Activitatile se desfaşoară la sediul din str. Astronomului nr.5, Bucureşti

  Taxa de simpozion : 15 lei; Cazare la SAR: 15 lei (cu sac de dormit)

  Inscriere / informaţii :

  Mihaela Deaconu, tel :0733701244  şi Doina Stoicanescu, tel. 0727708693

 

Inapoi

 

PERICOPE  2011 - 2012

 

Advent

            27.11   Luca 21,25-36

              4.12   Filipeni 4,1-9

            11.12   1Tesaloniceni 4,13-18

            18.12   Luca  1,26-38

           

Crăciun          25.12-5.01

La miezul nopţii, Matei  1,1-25

In zori                         Luca  2,1-20

Ziua                Ioan 21,15-25

In zilele de Crăciun, Ioan 21,15-25

           

Epifania

              6.01   Matei  2,1-12

              8.01   Matei  2, 1-12

            15.01   Luca  2,41-52

            22.01   Ioan  2,1-11

            29.01   Matei  8,1-13

             

Perioada intermediară

              5.02   Matei 20,1-16

            12.02   Luca 8,1-18

            19.02   Matei 19,30-20,16

            26.02   Matei 18, 23-35

              4.03   Luca 18,18-34           

 

Patimile

            11.03   Matei  4,1-11

            18.03   Matei 17,1-9

             25.03  Luca 11,14-36

             

Saptamana Mare     

  1.04 Duminica Floriilor Matei 21,1-11

  5.04 Joia Mare          Luca 23,13-32           

  6.04 Vinerea Mare    Ioan  19,1-15

  7.04 Sambata Mare  Ioan  19,16-42

 

Paştele

              8.04   Marcu 16,1-18

              15.04 Ioan 20,10-29

              22.04 Ioan 10,1-20

             29.04  Ioan 15,1-27

             6.05    Ioan 16,1-24

             13.05  Ioan 14,1-31

 

Inalţarea

              17.05 Ioan 16,25-33

              20.05 Ioan 16,25-33

Rusaliile

            27.05   Ioan 14,23-31

            29.05   Ioan 14,23-31

Perioada intermediară

            30.05   Ioan   3,1-21

              3.06   Ioan   3,1-21

            10.06  Ioan   4, 1-26

             17.06  Ioan 17

Sfantul Ioan

            24.06   Marcu  1,1-11

              1.07   Marcu  1,1-11

              8.07   Ioan     3,22-36

            15.07   Matei   11,1-15

Perioada intermediară

            22.07   Marcu  8,27-38

            29.07   Matei  7,1-14

             5 .08   Luca 15,1-32

            12.08   Luca  9,1-17

            19.08   Luca 18,35-43

            26.08   Marcu  7,31-37

              2.09   Luca 10,1-20

             9.09    Luca 17,5-37

            16.09   Matei  6,13-34

            23.09   Luca  7,11-17

Sfantul Mihail

            29.09   Matei 22,1-14

             30.09  Matei 22,1-14

              7.10   Apocalipsa 12

            14.10   Apocalipsa 19,11-16

            21.10   Efeseni  6,10-19

Perioada intermediara

            28.10   Apocalipsa 1

              4.11   Apocalipsa 3

            11.11   Apocalipsa 14,1-20

            18.11   Apocalipsa 21

             25.11 Apocalipsa 22

 

Advent

              2.12   Luca 21,25-36           

              9.12   Filipeni 4,1-9

            16.12   1 Tesaloniceni5,1-8,23-24

            23.12   Luca 1,26-38

 

Inapoi

   


 URARE DE CRĂCIUN

 

În noaptea adâncă sufletele noastre primească vestirea  cerească:

 

„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe Pâmânt între oameni cu bună voire!”

 

Impulsurile de voinţă bună , forţele de nouă jertfă şi nouă unitate ale Crăciunului să fie cu noi toţi!

 

Redactia


 

 

 

 

 

 

 

 

INFO

 

Centre ale Comunităţii Creştinilor în Romania

 

Bucureşti

Str. Astronomului nr.5

Mihaela Deaconu, tel:0733701244 email:deaconu_mhl@yahoo.com

Zoltan Andras 0723296306 ,e.mail zoltanandras@dnt.ro

 

Cluj-Napoca

Bulevardul. 21 decembrie 1989 nr 36, ap 5

 Nora Tigareanu, Cluj, email: noratig@yahoo.com, 0741076471

Rodica Oancea tel 0264554732

Diana Stoica e.mail:diana.stoica@yahoo.com

 

Alte persoane de contact:

Lidia Blidariu, Bacău,  tel.0234515261; 0788968599, e.mail: lidiablidariu@yahoo.com

Verginia Petrovici, Iasi,: tel 0748140974 e.mail:  vpetrovici2002@yahoo.com

Laurentiu Cimpeanu, Sibiu, tel 0722504832  e.mail: laurentiucimpeanu@yahoo.com