Scrisoare Crăciun 2019

Cuprins 

 Predică în Advent- Monica Culda

Omul și Steaua - Armgard Hasselamnn, trad. Liliana Dumitriu

Urările de Anul Nou - M. P. Robert, traducere L. Blidariu

Jurnal de Seminar- Laurențiu Cîmpenau

RETROSPECTIVE

Cu Enescu prin Europa- Cristina Popa

Retrospectiva anului 2019- Lidia Blidariu

POVESTE DE CRĂCIUN

Povestea bradului

VEŞTI DIN COMUNITATE

O veste minunată!Sfințire de preoți 2020, Lidia Blidariu

Scrisoarea financiară 2019- Diana Stoica

In memoriam- Petre Papacostea

Vesti internationale : Sărbătoare- Michael Debus, 50 de ani de preoție

PERSPECTIVE 

Programul de Crăciun la  Bucuresti- Armgard Hasselmann

Programul de Crăciun la Cluj- trad. Monica Culda

PERICOPE, Calendar 2020

URARE  de Crăciun

INFO comunitate, site, pers. de contact

 Redacţia: Lidia Blidariu, Monica Culda, Verginia Petrovici, L. Cîmpeanu

 

Predică în Advent

 

Monica Culda

 

          Suntem în plină perioadă de Advent. Am început pregătirile pentru Crăciun. Parcă orice am face în timpul zilei, în fundal avem un singur mare gând:Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului, sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea familiei. 

          Pericopa pe care o auzim însă în această perioadă este din Evanghelia după Luca, capitolul 21, supranumită și Mica Apocalipsă. “Pe pământ va fi strâmtorare între oameni, care nu vor mai ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor… Oamenii își vor da sufletul de spaimă în așteptarea a ceea ce va veni asupra lumii... Căci puterile cerului vor fi zguduite...”

          Oare de ce a fost ales tocmai acest conținut dramatic pentru perioada de Advent?

          E ca și cum o familie ar afla că li se va naște un copil și ar trimite prietenilor o carte poștală cu chenar negru:  Dragi prieteni, vă anunțăm cu tristețe că...Trăim într-o lume a contrastelor. Împrejurul nostru și în noi înșine.În jurul nostru vedem catastrofele naturale (alunecări de teren, cutremure, uragane), conflicte politice și militare, poluarea aerului și a apei pe care o bem, a mâncării din farfurie... Și, pe de altă parte avem o calitate a nivelului de trai, un rafinament al vieții cum nu a mai fost vreodată. Serviciile de comunicații, transport, asistență medicală au standarde pe care bunicii noștri nici nu le-au bănuit.

          În noi înșine e la fel. Câte nu se întâmplă pe parcursul unei zile. Nu trece zi fără ca, la întâlnirea cu cineva, să nu fie ceva ca o ieșire din matcă, o revărsare de ape, o irupere vulcanică, un îngheț, din cauza neputinței noastre.  Pe de altă parte, dăm dovada de o compasiune nemarginită față de un necunoscut, o dăruire fără rezerve față de un ideal.

          Contrastele lumii se întâlnesc în noi și ne suprasolicită. În asemenea situații, percepția de sine se schimbă, sănătatea ne este afectată, visele ni se schimbă. Ajungem să fim deosebit de sensibili, de receptivi. Ne culcăm și visăm situația pe care o vom întâlni în ziua următoare. Da, trăim din trecut, dar începem să trăim și din viitor. Și cum frunzele de anul viitor dau la o parte frunzele din anul acesta și viitorul vine și dă la o parte trecutul din mine.

          Esențialul este să știm de ce se întâmplă toate acestea. Acest esențial îl găsim tocmai în Evanghelia de Advent. Viitorul este descris aici lucid si obiectiv. Cutremurele din noi și din jurul nostru vor deveni tot mai mari, dar din înalturile lumilor răsună, în acest începutul  de an creștin,  un ton fundamental plin de încredere și de speranță. Îl vom regasi  în toate pericopele următoare ale anului:  lumea exterioară se va prăbuși, însă ochii noștri care învață în vâltoarea vietii să vadă viitorul, îl văd deja pe cel care ne vine întâmpinare pe norii cerului.

          De ce se întâmplă toate acestea? ”Pentru ca să putem sta în picioare înaintea Fiului Omului.”

 

 

Omul și Steaua

 

          Care om de știință ar putea oare să spunăce este de fapt o stea? Noi, oamenii, tot mai cuprindem încă aceastăîntrebare cu simțirea noastră. Aceasta înseamnăînsă că o facem și în sens figurat. Simțim, ca om, de îndată justețea unei expresii, cum ar fi următoarea: Caut steaua mea steaua mea mă găsește (Rudolf Steiner). Chiar dacă am admite liniștiți faptul că nu știm nimic despre această taină, cu toate acestea, existăîn straturile mai profunde ale conștienței noastre o intuiție că omul și steaua stau într-o corelație reciprocă. Astfel, nu este de mirare faptul că Evanghelia vorbește în legătură cu nașterea lui Iisus Christos despre Steaua care îi conduce pe înțelepți la copil. Însă o dată cu această indicație se stinge la evangheliști această imagine și apare din nou de abia la sfârșitul cărților sfinte, în Apocalipsă. Este ca și cum omul însuși ar trebui să devină un înțelept și săînvețe să cunoască, pe calea vieții sale, steaua care s-a pierdut.

          O legendă poate că va lămuri mai mult cele spuse: Iosif pusese la păstrare darurile celor trei regi sfinți: aurul, tămâia și smirna. Aurul se transformă într-o minunată stea cu multe colțuri. Deși avusese grijă de ele, Tatăl Iosif nu mai găsi însă steaua, dupăce părinții fuseserăîn templu cu băiatul de doisprezece ani. Maria ședea adesea și cugeta la această pierdere. În asemenea ceasuri tăcute îi apăru Arhanghelul Gabriel și îi dădu răspuns la întrebarea ei: Ea stă deasupra feciorului, dar el nu o vede. Mai târziu, ea îl văzu mai rar pe fiul ei. Dupăce Iisus fusese botezat de Ioan în Iordan, Arhanghelul apăru din nou, în tăcere, în iatacul ei: Acuma el s-a trezit și vede steaua tot timpul Iar atunci când începu suferința lui Iisus, ea a putut afla de la Arhanghel: Cu blândețe lucește ea în întunecimile lui și îl consolează.Însăîn dimineața de Paște, Maria văzu cum steaua strălucea din adâncurile Pământului. De Rusalii, apostolii povesteau că steaua s-ar fi lărgit luminând deasupra întregii țări. –În sfârșit, în ziua de Rusalii s-a trezit întreaga comunitate de apostoli, împreună cu Maria: steaua se desfăcuse și stătea sub formă de flăcărui deasupra fiecăruia în parte. Iar când ei frânseră pâinea și o împărțiră, fiecare bucată strălucea ca un mic soare.

          Dacă o asemenea legendă urmeazăîn mod figurat parcursul stelei, pe drumul pe care îl face de sus în jos, atunci ar putea fi urmărit mersul luminii de Crăciun în mod orizontal, prin toate sărbătorile parcursului anului. De Epifanie, această strălucire se găsește în lăuntrul sufletului. Lumina oamenilor și lumina lumilor trebuie să se întâlneascăîn rugăciunea omului. În timpul doliului dinaintea Paștilor este de găsit raza sa în lumina speranței. În dimineața de Paște, în final, steaua irumpe deplin, din Pământ și din om. Inima jubilează, iar Pământul răsuflă ușurat. De asemenea, de Înălțare învățăm să o aflăm în existența curățită a Pământului:

„Din iarbăși piatrăși mare și lumină

          Pe-al său chip de copil strălucire deplină”.

          De Rusalii, steaua vrea să aprindă inimile noastre într-o atingere plină de har a Spiritului.

          Pornește de la Miezul de noapte a Crăciunului ceva ce dorește să cuprindă voința omului. Voința este însă de durată numai atunci când este primită ca har al Lui Dumnezeu. Oare ce am fi noi, oamenii, dacă am trăi numai din voința conștienței noastre de zi? Ar trebui să ne împleticim de la o eroare la alta, deoarece corectura voinței noastre de peste zi nu ar putea să aibă loc, prin intermediul somnului. Căci ceea ce se desfășoarăîn timpul somnului este o umplere de sine cu forțe mai înalte de voință, față de care voința noastră omenească este neverosimilă. Însă ceea de este ziua pentru noapte, aceasta este noaptea de Crăciun pentru an. Steaua Crăciunului arată către o mare de voință dumnezeiască, ce dorește să străbată inima noastrăși să umple voința noastră.

          Ce fel de gânduri sunt acestea, că omul se află pe calea de a dezvolta mijloace care ar putea să distrugă cu totul Pământul? Oare aici nu se arată limpede că până acuma am priceput puțin din sensul și din semnificația pentru viitor a acestei stele pământești? În timpurile din vechime omul mai vorbea încă despre maica glie. Omul de astăzi este pe cale să facă o ucidere de mamă”. Acest lucru sunăîntr-adevăr exagerat, dar este de mult o realitate faptul că relațiile interioare ale omului față de Pământ au murit în mare măsură.

          Dar să ne întrebăm încă o dată: În ce constă sensul Pământului, pentru noi? Orice planetăeste, pentru astrologi, conectată cu o anumită caracterizare, care i-a fost dată de oamenii epocilor din vechime. Vorbim despre Marte, Jupiter, Mercur, așadar despre nume de zei, dintre care fiecare desemnează anumite forțe ale universului. Este oare acest lucru doar un mit sau am putea săînvățăm din nou, după metode ale științei spiritului, modul deosebit al acțiunii astrelor? Și cum stau lucrurile atunci cu planeta Pământ? Oare steaua despre care am vorbit înainte nu ar putea să ne dea vreun indiciu? Căci lumina stelei, care s-a coborât în Christos pe Pământ, a străbătut din nou cu lumină a cerului. Știința spiritului arată spre faptul că, începând de la evenimentul de pe Golgota, planeta Pământ este străbătută de un luciu spiritual care nu îi era propriu înainte de acesta. Un gând ni se arată din Actul de sfințire a omului: Oare focul iubirii creatoare de ființă este lucrul esențial al sferei Pământului? Bucuria și suferința sunt aduse de orice întâlnire dintre oameni, aceasta este soarta noastră ca oameni. Dar adevărata iubire de frate poate săîmplinească sarcina Pământului. Iubirea fraternă, în vremea Philadelphiei, conform Apocalipsei, își are germenele în iubirea față de Fiul Omului, care se află culcat în ieslea Pământului. Atunci când această iubire va cuprinde cândva pe deplin voința omului, atunci poate să se răspândească pacea pe Pământ.

 

Armgard Hasselmann

 

 

 Urările de Anul Nou

Marie- Pierrette Robert

 

La Crăciun obișnuim să oferim cadouri și se urează ”Crăciun fericit”. De Anul Nou e un pic diferit. Ne oferim mai mult cuvintele-urări:Un An Nou bun!Multă sănatate!  și altele… O felicitare prin poștă, o creangă de vâsc, o crăciuniță sau altceva sunt,eventual, trimise. Dar urările în cuvinte, scrise sau spuse, sunt, propriu-zis, ”cadourile” Noului An.

Ne putem întreba in aceste 12  zile și nopți de Crăciun, oare Ingerul Anului Nou nu așteaptă, la fel, cuvinte care să inaugureze legătura noastră cu el pentru următoarele 12 luni care vin? Ingerul anului, care tocmai trece, participă, similar, ”interior”, cu noi, la privirea pe care o aruncăm asupra celor 12 luni trecute: retrospectiva ”vechiului” an…care a fost și el odată ”nou” în luna sa ianuarie.

 Cum poate să fie un an bătrân sau tânăr, cu totul nou? Basmele(ca cel despre Sf. Silvestru)  ne lasă să presimțim ce sunt anii și ceva despre ”entitatea” lor!Oricum ar fi, noaptea Sf. Sivestru, care prezidează venirea anului nou, are o profunzime, o intimitate, care  ne interoghează conștiința despre ceea ce a fost și despre ceea ce va să vină. Atunci ne putem întreba: cum să ne formulăm țelurile pentru Anul cel nou? Cum să salutăm și să fortificăm scopurile celor apropiați, prieteni, cunoștințe, pentru ca urarea de ”An Nou bun !” să fie reală și puternică. Cum să punem în urările noastre, pronunțându-le, ceva din  sfera unei ”binecuvântări” ? Cum ”să spunem bine” urările noastre?

Avem aici misterul și forța Cuvântului, a Verbului, care, în profunzimile sufletului, în timpul de Crăciun, vine să se încarneze, prinde să-și facă lăcaș în noi. Verbul, ființă divină, ființă sacră !

Da, ce  așteaptă oare Ingerul anului care-și deschide marile sale porți? Ce cuvinte, ce ”binecuvântări”(”cuvinte bine spuse”, adică pătrunse de gânduri-rugăminți), speră el, înainte de a le purta spre Tatăl divin al universului?

Etty Hillesum, în lagărul de concentrare fiind, în al doilea Război Mondial,văzând ororile și abisurile care se deschideau în fața întregii umanități, a scris acestea:”Un lucru îmi aparea din ce în ce mai clar: nu ești, Tu, Doamne, cel care ne poți ajuta, ci noi suntem cei care putem să Te ajutăm pe Tine, făcând aceasta, să ne ajutăm pe noi înșine.”

Așa o gândire este puternic surpinzătoare! Dumnezeu nu este El, atotputernic? Și nu suntem noi cei care ne aflăm tributari ajutorului său?

Christos, atotputernic? N-a fost El lăsat să fie crucificat? Atotputernicia Sa nu rezidă ea în voința totală de a împlini până la capăt sacrificiul pentru care El venise pe pământ? Nu e El cel care cere ucenicilor, pe Muntele Măslinilor, să vegheze și să se roage cu El? Discipolii nu au putut veghea, au adormit. Ingerul vine atunci și-l revigorează înainte ca agonia care începe- Luca precizează că Christos asuda cu picături de sânge- să antreneze o moarte prematură și pentru ca Christos să poată merge până la împlinirea jertfei pe cruce. Da, Dumnezeu are nevoie de ajutorul oamenilor… El a dat totul umanității: Creația, pe Fiul său și victoria acestuia asupra morții. Acum este omul care ”să facă” ceva cu aceste imense daruri, ca Divinul să se poată deschide :”…dar suntem noi cei care putem să te ajutăm”… scria Etty Hillesum.

O astfel de gândire se deschide spre un spațiu cu totul nou, puțin explorat… Un sol pe care nici un picior n-a călcat încă, cam ca acela al unui nou an.

Poate că asemenea cuvinte putem să adresăm Ingerului Anului Nou, cu toată forța iubirii, pe care evenimentul Crăciunului a depus-o și o depune, zi după zi, în timpul celor 12 zile și nopți Sfinte de Crăciun. Sunt ca niște urări pronunțate în fața lumii divine; niște urări, adică ceea ce ni le vrem ca ” jurăminte”.

Traducere, Lidia Blidariu

 

 

 JURNAL DE SEMINAR

 

 

 

                                                                                            Laurențiu Cîmpeanu

 

      Stuttgart - Luni, 14 Octombrie 2019 - perioadă mihaelică

… și sunt curios să văd ce-mi aduce nou ziua de astăzi. Firește, începe o nouă zi în Seminarul de preoți al Comunității Creștinilor și cu asta bineînțeles o nouă săptămână de studiu, în care cursul principal pentru studenții din anul întâi este “Introducere în studiul evangheliilor”.

În Actul de Sfințire a Omului răsună plin de forță din pericopa săptămâni - Apocalipsa 12, 4:  “Și balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naște.”

           După slujbă mă hotărăsc spontan să particip la cursul colegilor din anul întâi și mă îndrept către sala de curs reflectând la mesajul pericopei cu întrebarea: cum ar putea “noul” ce se naște în lume să se salveze de balaur și unde ar găsi condiții pentru “a crește” în siguranță? 

În timpul cursului docentul proiectează o lumină clară asupra tabloului Reformei. Astfel înțeleg destul de bine cum marele reformator Martin Luther, pe de o parte a eliberat creștinismul de o grămadă de vechi dogme, iar pe de altă parte l-a condus spre captivitatea noilor dogme. Apoi m-am gândit că de-a lungul istoriei omenirii, cam toate marile reforme au împărtășit, mai mult sau mai puțin, aceeași soartă. În acel moment în sufletul meu și-a făcut loc un gând negru și m-am trezit întrebând cu voce tare în plen: Și atunci ce putem spune despre destinul Comunității Creștinilor, care este deasemenea o mișcare reformatoare de reînnoire religioasă? A urmat un moment de liniște adâncă. Așa cum m-am așteptat întrebarea mea a rămas… deschisă. Aș fi fost dezamăgit dacă cineva mi-ar fi livrat un răspuns imediat “ex catedra”, deoarece eu consider că un astfel de răspuns, fabricat pe loc, nu există. Fiecare poate simți la un anumit moment o chemare pentru a căuta individual un astfel de răspuns.

Astăzi am încercat și eu să mișc gânduri înspre această întrebare rămasă deschisă. Am pornit de la însăși descrierea Comunității Creștinilor ca Mișcare de reînnoire religioasă, care cred că mi-ar putea veni în ajutor. De cele mai multe ori ne concentrăm forțele de înțelegere asupra semnificației expresiei “reînnoire religioasă” și astfel trecem cu vederea faptul esențial că baza oricărei reînnoiri este … mișcarea … în primul rând a oamenilor și apoi a ceea ce ei ajung să pună în mișcare. Pe scurt: fără mișcare nu există reînnoire. Cu fiecare pas nou eu devin un om nou cu o conștiență nouă, care trăiește într-un spațiu nou și într-un nou timp.

Fiecare Re-formă, după cum însuși cuvântul ne-o arată, dă vechiului o nouă formă, în care este turnat un conținut nou. Apoi se apropie balaurul de această nouă formă, adoarme conștiența “omului nou” și sădește în jurul “noului” un gard cu spini. Noile conținuturi care vor să resusciteze forma muribundă se lovesc de ciulinii-dogme. În timp reforma se usucă și moare.

Ne mișcăm în gândire, simțire și voință, pentru a creea noi forme adecvate “noului născut”. Apoi acesta crește și devine conștient de nevoia unor noi forme de existență, care de asemenea pregătesc leagănul pentru ceva nou. Este istoria evoluției omenirii privită ca o evoluție a conștienței umane având ca bază mișcarea neîntreruptă a omului în lumea sa exterioară și interioară.

Vremurile reînnoirii religioase doar prin așteptarea harului divin au apus. Noi înșine vrem să ne mișcăm și să-i venim divinului har în întâmpinare. Eul trăiește în mișcare ca forță conducătoare. Re-înnoirea înseamnă mai mult decât Re-forma, iar ea este temeinică mai ales atunci când se produce prin mișcarea noastră lăuntrică. Așadar această mișcare nu este numai bază a reînnoirii, ci în același timp miezul ei. Este parcurgerea drumului de la “Christos în mine” până la “Eu în Christos” și înapoi.

Îm ultimi trei ani am lucrat într-un așezământ de bătrâni antroposofic din Germania. Acolo am auzit și am viețuit în fiecare zi că mișcarea înseamnă viață. Se urmărește impulsionarea mișcării la diferite nivele (fizic, sufletesc și spiritual) ca prevenție și terapie. Elementul salvator și vindecător în tabloul apocaliptic al pericopei este de asemenea mișcarea: “Și copilul ei fu ridicat la Dumnezeu și la tronul Lui, iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu.”

De ce anume are nevoie o “mișcare” pentru a primi ajutor divin? Poate are nevoie de un sens (De ce?), o cale (Cum?) și un țel (Încotro?). Iar cel ce pune în mișcare marea roată a devenirii lumii, prin iubirea și puterea sa de jertfă, este Christos. Țelul balaurului este să aducă lumea într-o stare rigidă sau în haos. El lucrează neobosit pentru că știe că timpul său este limitat. Putem să învățăm astăzi să recunoaștem și să facem diferența între tempoul bolnăvicios al mișcării balaurului și ritmul tămăduitor al mișcării impulsului christic.

Cunoașterea lui Christos, nu a unui Christos abstract, ci a unui Christos viu - este Sens, Cale și Țel pentru Mișcarea de reînnoire religioasă.

În urmă cu aproape 100 de ani - prin fondarea Comunității Creștinilor - un nou născut a coborât în lumea noastră, iar până acum balaurul nu a reușit să-l înghită. Între timp “copilul” a crescut sănătos. El stă acum sigur pe picioarele lui, și-a luat viața în propriile mâini și rostește: “Eu sunt aici!”. Aceasta este vocea atitudinii obiective a prezentului Comunității Creștinilor în lume.

            Vocea atitudinii înțepenite în dogmă a trecutului este  și vocea lui Luther care spunea: “Eu stau aici și nu pot altfel”

            Vocea viitorului viu este vocea lui Mihael, care prin fiecare dintre noi vrea să rostească:“Eu mă mișc, deci devin!”

            O reînnoire religioasă în curentul mișcării conștiente de la Moartea pe cruce a lui Christos, prin Învierea lui Christos spre A doua venire a lui Christos.

Mâine e o nouă zi. Să nu rămânem captivi în ieri, ci să ne mișcăm conștient astăzi dinspre ieri spre mâine! 

(Articol preluat din revista Seminarului, scris și tradus în limba română de către Laurentiu Cîmpeanu, student în semestrul de pregătire în vederea hirotonirii )

  

 

RETROSPECTI

Cu George Enescu prin Europa

 

       "George Enescu este cea mai exceptională personalitate de la Mozart încoace, în ce priveste profunzimea şi complexitatea talentelor sale...Îl consider unul din cei mai de seama compozitori ai timpului nostru, unul din cele mai mari genii ale muzicii moderne" (Pablo Casals).

        Iată ce scrie Ioan Holender: "G. Enescu a fost un artist fără egal în istoria umanităţii, nemaigăsind un muzician de cea mai înalta clasă care să fie în aceeaşi măsură compozitor, violonist, pianist, dirijor şi profesor".

        "El a coborat din Olimp o poezie înaltă pe care cu măiestrie a exprimat-o în structurile sale muzicale şi la nivelul tehnicii instrumentale. El a depăşit graniţele transcendentalului atinse de marea muzică, lucrările sale fiind încărcate de o măreţie, de o strălucire, de o forţă şi de un adevărat caleidoscop de culori, ce face ca muzica să impresioneze profund atât urechea cât şi sufletul."  (Alexandru Hrisanide)

        Cu aceste comori în mâini şi în suflet am pornit în 2019 în turneu, din nou, cu două programe "Enescu", având convingerea că ducem cu noi în lume ambasadorul roman cel mai măreţ, George Enescu, "mai important decât toate constelaţiile politice, căci el a lăsat să răsune în întreaga lume <<sufletul romanesc>>, ceea ce poate prezenta cultura română înaspectele şi forma ei cea mai înaltă."  (Titu Balenescu)

         Programul  "G. Enescu - un geniu muzical european"împreună cu Wolfgang Jellinek la vioară - pentru a 15 oară prezent - am avut bucuria să-l susţinem înJohanneshaus Öschelbronn - un Centru Antroposofic pentru persoane în etate, cu o bogată activitate cultural-muzicală, unde entuziasmul publicului pentru muzica lui Enescus-a exprimat, admirativ: "aşa o muzică deosebită nu am mai auzit până acum!"

        Al doilea concert -cu acelaşi program, vioara cu pian- a avut loc la Institutul Francez din Bonn, cu participarea consulului general al României în Bonn - dl. Gh. Dimitrescu,al dl. prof. Armin Heinen de la Universitatea din Aachen, ambii prezentând articole excelente despre personalitatea marelui muzician. Bucuria  acestui concert a primit ca ofrandă entuziasmul publicului şi ca o încununare, scrisoarea de mulţumire a dl. prof. Heinen: "Încă o dată un Mulţumesc din tot sufletul pentru aceastăsearăfermecătoare...Prin explicațiile instructive, prin introducerea empatică (sensibilă, emoţionantă) în biografia muzicală a lui  Enescu, prin interpretarea dvs. excepţională, prin intermediul acestei medieri culturale ce l-a adus pe Enescu mai aproape, toate acestea mi-au descoperit (deschis) o Lume. Pentru aceasta un Mulţumesc din suflet."

        Cel de-al doilea program "Enescu" prezentat împreună cu soţul meu, Evert van Grootel, s-a intitulat "Idealismul german şi Modernismul romanesc - F. Schubert şi G. Enescu.O serie de patru concerte: Comunitatea Creştinilor din Sant Gallen –iunie 2019, Comunitatea din Berna, Comunitateadin Colmar -toate fiind concerte în beneficiul Comunității din România, şi comunitatea din Bucureşti.

          Bucuria acestui turneu 2019 a fost din nou împlinităîn două planuri: generozitatea  publiculuişi admiraţia auditoriului pentru muzica fascinantăalui Enescu. Gândul, inima îmi este mereu în România, la voi, dragi prieteni !

 

                                                                                                                                                                                                               Cristina Popa van Grootel, Germania

 

 

 

 

Retrospectiva  Comunității, 2019

 

Activitati ritmice cultice:Preoții au slujit săptămânal, duminica,liturghiași lunar, Actul cultic pentru copii, la comunitățile din București și Cluj, pe tot parcursul anului 2019, exceptând zilele de Sinod, concediu şi alte deplasări internaționale. La Beliș, in tabăra de vară a comunității s-a slujit, intensiv, în fiecare din cele 8 zile.

Comunicare: S-au mediatizat toate activitățile comunității pe site, pagina de facebook, grupuri și pe adrese email. S-au realizat celepatru reviste electronice la marile sărbători.

Asociație/Administrație: Lunar au avut loc sedințe Skype ale Consiliului Asociației,din care fac parte și preoții. Au fost și doua întâlniri, față la față (iunie, noiembrie).

Cultura/Religie: Lunar, la Bucuresti,au avut loc conferinte publice. La Cluj, lunar, Duminica familiei și Atelier de basme. La ambele comunitati, studiul Evangheliei.

Ianuarie 2019

Î2 ianuarie, întâmpinând cu bucuire Anul Nou, un mic grup  prieteni din Cluj și Bacău, au făcut o  excursie la Beliş,să verifice starea taberei. Capela, îngropată de zăpadă, a fost încălzită de colinde de Stea.

Cluj, duminică,  în 6 ianuarie, Actul cultic  de Epifanie, a fost urmat de conferinţa: “Fiziologia sacramentală a inimii” și exerciţii terapeutice euritmice ţinute de Dora Mihalcz şi M. Culda.

 București, în Epifanie, Conferința: „Confruntarea cu răul - experiente mistice”, prezintată de A. Hasselmann. A vizitat comunitatea pr. Uwe Sondermann. 

Februarie 2019

Între 13-15 februarie, dna pr. A. Hasselmann a efectuat o nouă vizită grupului comunității de la Brașov, ţinând o conferință și discuții.

Duminică, 17 februarie, la Comunitatea Creştinilor în Bucureşti, Actul de Sfintire a Omului a fost urmat de  conferinţa: “Sfinţirea preoţilor - chemare şi devenire”, susţinută de pr. Armgard Hasselmann.

La Cluj, 16-17 februarie și  23-24 februarie la Bucuresti, cei prezenţi au beneficiat  de  ateliere artistice meditative,cuMaja Wagner (artist şi terapeut din Bonn).Tema: Pecețile planetare modelate în materiale neconvenționale.

Martie 2019

2 martie- La Comunitatea din Cluj : Concert comemorativ dedicat lui Victor Dan, pionier al mişcării, de la a cărui plecare s-au împlinit 5 ani.În Sala Academiei de Muzică, public numeros a participat la un concert excepțional al formaţiei TrioDan, Bach, ”Variațiunile Goldberg”.

Între 15-16 martie, dna A. Hasselamnn a fost în vizită la grupul din Pitești, pentru o conferință și discuții. S-au studiat pericopele perioadei, s-a lecturat Actul de sfinţire.

In 31 martie după cult, la Cluj, a fost evocată personalitatea Luciei Bota, în prezenţa Gabrielei Halmagean, fiica sa, studentă laSeminarul de preoţi al Comunităţii, Stuttgart.

Aprilie 2019

Intre 1-4 aprilie a avut loc, la Salzburg, Sinodul internațional al Comunității Creștinilor- Regiunea Europei Centrale, unde au fost prezente şi preoteseleA. Hassemann şi M. Culda.Între 5 şi 6 aprilie, la Viena, s-a ţinut întâlnirea de Medicină pastorală bianuală.

În 14 aprilie, la Cluj, a avut loc Adunarea generală a Asociației Comunitatea Creştinilor în România, prilej cu care s-a prezentat  și aprobat bilanţul financiar 2018.

 București.Din Duminica Floriilor,în Săptămână Mare s-a celebrat, zi de zi, pe drumul Patimilor. Dna Hasselmann a  ținut curs despre lucrarea misterioasă a albinelor.Dna. Culda, a vorbit la SAR, în Sâmbăta Mare, despre cosmica evoluţie a lui Christos în legătură cu inima umană. În Duminica Paştilor, 21 aprilie, în capela Comunității Creștinilor din București a fost jubilare a inimilor trăită împreună cu prieteni din Societatea antroposofică. Atmosferă aureolată de muzicianul Daniel Pop, care a făcut o incursiune în  muzica pascală europeană.

Mai 2019

In 15 și 16 mai, dna Armgard Hasselmann a vizitat, din nou, grupul de la Brașov, susţinând o conferință, lucrând cu pericopele perioadei pascale, discuţii cu membrii grupului.

In a cincea Duminică de Paști, 19 mai, a avut loc o frumoasă sărbătoare în Comunitatea Creștinilor la: Confirmarea tinerilor: Mihaly Agoston si Aron Bungardean din Cluj. Ei  au fost pregătiți  de pr.Monica Culda. Sacramentul a fost oficiat de pr. Armgard Hasselmann.

*Comunitatea Creștinilor - Cluj a organizat, în 22 mai, o conferință publică : Curățenia de la corvoadă la declarație de dragoste, susţinută de Linda Thomas din Elveţia. Activitatea a continuat în 23 mai, la capelă, cu pictură colectivă, lucru practicşi o conferinţă  despre aspectele profunde ale curățeniei. Linda Thomas a ținut conferințe și la București,Constanța şi Timişoara.

30-31 mai-Cluj.După celebrarea Actului de Sfințire din Joia Înălțării la cer a avut loc- Întâlnirea Consilului de Administrație a Asociației Comunitatea Creștinilor. Au fost abordate teme financiare, organizarea programului de vară,  dinamica vieții comunității.

 Tot in luna mai- Vizita grupului comunității din Ungariala Cluj şi în Bucovina.”Vrem să vă mulțumim.A fost o excursie minunată și importantă. Importantă pentru că  am putut cunoaște un colț al lumii cu totul deosebit”, ne-a scris din Budapesta,Molnar Zsuzsa.

Iunie 2019

Intre 31 mai-2 iunie, s-a desfășurat a doua ediție a Simpozionului Național de Inălțare la  Cluj. Au fost conferințe interesante susținute de A.Hasselmann, M.Culda, Vlad Popa, S. Ţigăreanu. Au participat prieteni din toată țara: Oradea, Timişoara, Bacău, Iaşi.

 

7-11 iunie, Comunitatea Creștinilor a organizat la Witten, în Germania, Festivalul tinerilor de RUSALII, cu tema ”Fantezie- Creând Viitorul”. Din partea comunității noastre au participat patru tineri, împreună cu Gabriela Hălmăgean.

 9 -11 iunie, București, acte cultice pentru adulți și copii dedicate Rusaliilor. Sărbătoarea de Rusalii s-a întregit cu conferința: “Despre ființa fluturelui“, prezentată de dna Hasselmann. Am primit după Înălţare o nouă casulă pentru această sărbătoare. Cu ajutorul aşa-numitului “Fond de aur vechi” am primit  casula în dar.O caldă mulţumire pentru Johannes Lenz.

Între 17-21iunie, dna Armgard Hasselmann a participat la Sinod în Dresda. Dânsa a susţinut conferințe la Bad Neuheim, la Bonn și Berlin între 23-26 iunie.

 

Iulie 2019

La sfârșitul lui iunie și începutul lui iulie 2019 la Stuttgart, Laurențiu Cîmpeanu, a avut o întâlniri importante cu Cercul celor șapte preoți conducători al Comunității Creștinilorși lenkerul regiunii central- europene. Laurențiu Cîmpeanu a studiat doi ani la Seminarul de preoți, a făcut practica necesară în comunitate. El a revenit în seminar pentru ultimul semestru de studiu.Finalul studiului este sfințirea ca preot.

O noutate la București: după consultări în cercul responsabililor Asociației, s-a hotărât cumpărarea unei pianine, care să susţinăcu acompaniament  cântecele comunităţii.

Tabăra de vară a Comunităţii Creştinilor, Beliş 2019, s-a desfăsurat între 27 iulie şi 4 august. Tema, deosebit de ofertantă: ”Eu şi comunitatea”. Timpul taberei, mai scurt. Conţinutul foarte dens. Au lucrat pentru aceasta cele două preotese. Am avut oparticipare numeroasă -în jur de 60 de persoane, între care mulţi copii, cu părinții sau bunicii, tineri inimoși, adulți. Doritori cursuri artistice variate(euritmie, teatru, gimastica Bothmer, liră),activități cultice. Au venit oameni din toate locurile, din Bucureşti, Cluj, Braşov, Oradea, Timişoara, dar şi din Germania şi Olanda.

August 2019

”Haine noi” pentru Comunitatea Creștinilor din București- iulie/ august.În vacanţa de vară oameni harnici au desfășurat proiectul de a muta sacristia capeleiîn camera mare. Prin asta capela s-a mărit şi de sărbători pot lua parte mai mulţi oameni. După aproape 10 ani de la cumpărarea casei pereţii au avut nevoie de  zugrăveală. A urmat șioacţiune necesară de curăţenie, care a făcut mai mult spaţiu şi în bucătărie.

Nuntă la CraiovaDuminică, 25 august la Craiova, pe ”Dealul cu trandafiri”, prietenii noștri Mioara Gheorghiu și Dirk Kruse și-au unit destinele într-o comunitate de viață. Sacramentul cununiei a fost oficiat în cultul Comunității Creștinilor. A participat Monica Culda. La evenimentul fericit s-au bucurat prieteni din toată țara și din Germania.

Septembrie 2019

O nouă vizită În 6-11 septembrie, un  grup de 14  prieteni, din Germania și Elveția au călătorit o săptămână în România. Au văzut mănăstirile pictate din Bucovina, Maramureșul, împreună cu dna. Armgard Hasselmann.La Cluj dna Monica Culda, care le-a arătat, le-a povestit parte din istoria orașului.Doi dintre participanţii la excursie au realizat un film: https://wkorinek.wordpress.com/2019/09/20/bukowina/. 

28-29 septembrie, Simpozion de Mihael, Bucuresti, în colaborare cu SAR.

Octombrie 2019

Dna Armgard Hasselmann a facut o vizită în 1-3 octombrie grupului dinTimişoara.

Comunitatea din Cluj, din 4-6 octombrie- Atelier de muncă biografică – cu  Dr. Gerhild Signer-Heyn de la Viena. Seminarul a avut unități practice şi o bună participare.

Simpozionul Europa de mijloc,11-12 oct. 2019, Graz Intâlnirea comunitătilor din  noua regiune (Austria, Ungaria, România si Cehia, Slovacia).Au participat Monica Culda, Lidia Blidariu, CarmenVasile, care au prezentat comunitatea română la Graz.

Octombrie,Brașov- În cadrul vizitei periodice la grupul din Brașov al comunității, dna Hasselmann a avut o primă întâlnire cu copiii, care se vor confirma în anul următor și cu părinții lor. Întâlnirea a avut loc în sediul SAR. Au participat prieteni din Brașov, Bucureşti și Bacău.

25-27 octombrie, Cluj,Simpozion SAR în colaborare cu Comunitatea Creștinilor– ”Evanghelia a cincea”. Principal organizator M. Culda.

Noiembrie 2019

8-10 noeimbrie. Intâlnire de Medicină Pastorală, Viena.

17 noiembrie, Cluj, Duminica familiei. Actul duminical pentru copii. Proiect nou: Întâlnire cu un om deosebit. Discuţie- Viaţa comunității.

18-21 noiembrie:Sinodul Europei de mijloc la Bucuresti. Au participat 15 preoți din Austria, Cehia, Ungaria și Romania împreună  cu conducătorul de regiune dl. pr. Walter Gizendanner(Elveția). În 20 noiembrie a avut loc o întâlnire a preoților cu comunitatea.

 22-23 noiembrie, Intâlnirea consiliului Asociatiei Comunitatea Creștinilor în România  la Bucuresti. Împreună cu dl. Lenker W. Gizendanner şi dna Christine Jost, resposabil financiar al regiunii central-europene, s-au abordat aspecte ale vietii comunității: juridice, finanţe, comunicare, relaţii. Au participat toţi membrii Consiliului.

Decembrie 2019

1 decembrie- București, prieteni din comunitate și de la SAR au participat la funeraliile dlui dr.Petre Papacostea, care a trecut pragul în 29 noiembrie. În 7 decembrie, la capela din București, după Actul cultic pentru decedați, aavut loc o evocare a personalității sale.

1 decembie- Cluj. O frumoasă intrare în  perioada de Advent, cu sărbătoarea Spiralei și a luminii, o poveste pentru cei mari și mici. Repetiție la Jocul de Crăciun.

4 decembrie: Am primit cu bucurie vestea că Laurentiu Cîmpeanu a intrat în cursul final de Sfințire. Evenimentul va avea loc între 14-16 februarie, 2020 la Stuttgart.

Comunicare: Lucrul la Calendarul 2020 și la Scrisoarea de Crăciun 2019.

Finanțe: Responsabilii finalizează centralizarea situației contribuțiilor 2019. Se trimite către membrii comunităţii o scrisoare cu datele la zi.

 

Viața comunității: Pregătirea zilelor și nopților sfinte la București și Cluj.

 

 

 

Povestea bradului

 

          Când s-a născut Pruncul Isus, toţi oamenii, toate animalele, plantele şi copacii au fost foarte fericiţi. Căci copilul venise pentru a aduce pace şi fericire în întreaga lume. Cu mic cu mare, toţi veneau să Îl vadă, aducând cu dânşii daruri pentru Pruncul Sfânt.

          Au fost şi trei copaci în apropierea locului unde se născuse Pruncul şi ei şi-au dorit, de asemenea să facă câte un dar Copilului Christos.

          “Palmierul a spus: Eu voi alege cea mai frumoasă dintre frunzele mele şi am s-o pun ca un umbrar deasupra Copilaşului.”

          “Iar eu”, a spus măslinul,” voi stropi Pruncul cu ulei plăcut mirositor”.

          ”Ce aş putea să dăruiesc Copilului?” se întrebă cu voce joasă bradul, căci şi el se afla în apropiere.

          “Tu?!” săriră ceilalţi.”Tu nu ai nimic să-i oferi. Acele tale ar înţepa Copilul, iar lacrimile tale sunt lipicioase!”

          Bietul brad a fost foarte nefericit şi a spus:” Da, aveţi dreptate.Nu am nimic demn de a fi oferit Copilului Christos.”

          Dar nu departe de copaci stătea Îngerul Crăciunului şi el a auzit tot ceea ce copacii vorbiseră între ei. Îngerului i-a părut rău pentru mâhnirea bradului, căci acesta era smerit, lipsit de invidie şi răutate. Aşa că atunci când s-a lăsat întunericul şi stelele au început să apară pe bolta cerească, Îngerul le-a invitat să coboare pe Pământ şi să se odihnească puţin pe ramurile bradului.

          Stelele au îndeplinit bucuroase rugămintea îngerului, iar bradul a strălucit deodată plin de o lumină mare, nemaivăzută. Lumina aceasta a căzut peste Pruncul Christos care până atunci dormise.El a deschis ochii şi a zâmbit, iar bradul a ştiut că aceasta era cea mai minunată clipă din lunga lui viaţă.

 

Traducere şi adaptare: Alina Coroian,

 

Din Revista Asociaţiei Educatoarelor Waldorf din România, nr.4,  2014

 

 

VEȘTI DIN COMUNITATE

 

Dragi membri și prieteni ai Comunității Creștinilor în România,

În acest început de Advent  am primit o veste minunată ! 

Prietenul nostru, Laurențiu Cîmpeanu (din Sibiu), a intrat în cursul final pentru Sfințirea ca preot al Comunității Creștinilor.Vestea ne umple sufletele de bucurie și ne responsabilizează.Îl felicităm din inimă! Mulțumim destinului!

Laurențiu Cîmpeanu, originar din Bârlad, este inginer, are o familie frumoasă, cu trei copii. Și el și soția lui, Gabriela, studiază antroposofia și aplicațiile sale. Sunt membri activi ai Comunității Creștinilor de aproape 20 de ani. 

Laurențiu a studiat la Seminarul de preoţi din Stuttgart timp de 2 ani, apoi a făcut  practică în comunitatea din Munchen. Din septembrie 2019 a fost primit în semestrul de pregătire pentru preoție. La începutul lui decembrie s-a decis intrarea sa în ultima etapă de studiu pentru Sfințire.

Îi dorim multă sănătate în etapa de pregătire ce urmează și în Anul Nou, 2020, care bate la ușă!Îl însoțim cu toții, cu gândurile noastre bune!

Cu prietenie, Monica Culda și  Armgard Hasselmann

Evenimentul Sfințirii de preoți în Comunitatea Creștinilor are loc în 14-16 februarie 2020, la Stuttgart. Vrem să  fim în număr cât mai mare alături de Laurențiu Cîmpenau, familia sa și întreaga Comunitate a Creștinilor  .

Hirotonirea lui Laurențiu va avea loc sâmbătă, 15 februarie 2020 la Biserica din Stuttgart- Mitte, Werfmershalde, 19. Festivitatea cultică începe la ora 10.00 (de la 9.30 nu se mai găsesc locuri) și va continua cu program artistic.Pentru aceasta este nevoie să ne organizăm din timp călătoria și șederea la Stuttgart. 

*Relații la Monica Culdași Armgard Hasselmann

 

SCRISOARE FINANCIARĂ 2019

 

Dragi membri şi prieteni ai Comunității Creștinilor în România,

 

Luna decembrie, ultima anului 2019  se apropie de sfârșit.Mulţumim cordial pentru fiecare susținere, financiară sau practică, din acest an 2019. Astfel a fost posibilă realizarea multor lucruri în comunitate, la București și la Cluj, de care nu putem decât să ne bucurăm. Vom trimite în curând şi o scrisoare financiară în care vor fi detaliate aceste lucruri.

 

Acum, la încheierea anului, dorim să va împărtăşim şi faptul că necesarul nostru de plăți, cheltueli, nu este acoperit din contribuţiile noastre efective. Contribuțiile în bani, în 2019, au fost mai puține. Neachitate integral sau deloc.Situatia financiară 2019 a comunităţii române nu este echilibrată în raportul intrări/ieșiri. 

Comunitatea din țară plăteşte un salar pentru preot. Al doilea este plătit din exterior, din donațiile cercului „Prietenii Comunităţii Creștinilor din Romania“  și din donaţiile oamenilor care susţin viața Comunităţii , prin Fundatia de la Berlin. Se aşteaptă din partea noastrăîn prima fază sustinerea a jumătate din salarul celui de-al doilea preot şi în a doua fază susţinerea celor 2 preoţi, din resurse proprii.

 

Din contributiile membrilor, colecta duminicală(coșuleț) şidin chirii s-au strâns în fondul asociaţiei suma de: 30.655,15 lei. Nevoile comunităţii, viaţa cotidiană a comunităţii fără investiţii, plata gazului, curentului, apei (utilitati), a impozitelor, pentru casele noastre de la București și Cluj și terenul de la Beliș, salarul unui preot, materiale de cult, servicii contabile, transport, însumează până la data de 1 dec. 2019 suma de: 48.315,32lei.

 

Asociaţia mai are anual venituri din donaţii, sponsorizări, dar acestea nu reprezintă un venit sigur, la fel cum nu este sigur nici sprijinul şi ajutorul prietenilor din străinătate. Pentru buna funcţionare a vieţii comunităţii asumarea cheltuielilor curente de către noi toţi, membrii şi prietenii comunităţii din România reprezintă un act de voinţă.

 

Deficitul rezultat pe 2019, de 17660, 17 lei , poate fi acoperit dacă  70 de persoane , din membri și prietenii Comunității ,contribuie cu  suma de 250 lei sau cât pot.

APEL !Până la sfârşitul lunii decembrie 2019, va rugăm pe toţi, să participaţi cu contribuția potrivită pentru dumneavoastră, pentru ca aşa să putem încheia anul financiar 2019. Unde? La responsabilii financari sau in contul asociației comunității:

RO47 BTRL 0130 1205 9114 48XX - BANCA TRANSILVANIA,CLUJ NAPOCA,cu menţiunea ,,contributie’’

Astfel contribuiţi la existența în continuare a Comunităţii Creștinilor, pentru ca toți,copii, tineri şi adulţi să poată găsi locuri în care să se poată dezvolta sănătos spre binele lor și a întregii lumi.

 

Va dorim un timp fericit de pregătire a Crăciunului,Armgard Hasselmann, Monica Culda, Lidia Blidariu, Doina Stoicanescu, Diana Stoica, Dorin Iuga

 

IN MEMORIAM- PETRE PAPACOSTEA

 

A trecut pragul lumii spirituale, vineri, 29 noiembrie, ora 23.00, la  vârstă venerabilă de 93 de ani, dr. Petre Papacostea, în București.

          Domnul Papacostea era un foarte cunoscut antroposof, conferențiar, conducător științific al traducerilor din opera lui Rudolf Steiner, apărute la Editura Univers Enciclopedic după 1990.

          Doctor-biolog, el a fost promotor al agriculturii biodinamice  și al medicinei antroposofice în România. În ultimii săi ani de viață a fost şi un bun prieten al Comunității Creștinilor.

          Drum lin în lumină, drag prieten în spirit!

          Domnul Papacostea a fost vegheat de prieteni la capela Cimitirului Sf. Vineri din București și a fost înmormântat, duminică, 1 decembrie, la ora 13.00.

          Sîmbătă, 7 decembrie, la Capela comunitătii din București, s-a oficiat Actul cultic pentru decedați și a fost comemorată personalitatea lui Petre Papacostea.

Vă vom purta mereu în inimi, dragă domnule Papacostea! Vă însoțim cu iubire!

Lidia Blidariu

 


*Mai sus  imagine cu dl. Petre Papacostea, nonagenar, în mijlocul Comunității din București.

 

 

 

Veşti internaţionale

 

 

În noiembrie 2019, la Stuttgart, dl.Michael Debus, preot, antroposof, profesor mulți ani la Seminarul de preoți, a fost sărbătorit la 50 de ani de preoție în Comunitatea Creștinilor. Sunt mulți cei care au vrut să-l felicite, să-l îmbrățișeze cu inima, la  această sărbătorire.

Monica Culda a avut oczia să-l felicite, personal și din partea comunității noastre, la Viena, la Seminarul de Medicina pastorală, puțin înainte de evenimentul de la Stuttgart. I-am transmis dlui. Michael Debus gândurile și sentimentele noastre de recunoștință, urările noastre de sănătate.

* Reamintim că dl Debus- ca și dna. Claudia Stockmann- a fost preot responsabil al Comunității Creștinilor în România între 1998- 2006. 

Datorăm, printre multe altele, și muncii dânsului, faptul că în acei ani s-au obținut în România cele două sedii ale comunității de la București și Cluj .

Domnul Michael Debus a revenit în România în 2013. Dânsul ne-a onorat cu întâlniri, conferințe la București și Cluj, apoi cu participarea sa la evenimentul Fondării Comunității Creștinilor în România din octombrie 2017, de la București. 

Vom avea bucuria, în toamna 2020, să-l revedem în România, împreună cu dna Claudia Stockmann. 

Încă odată,  ”La mulți ani”, dragă domnule Michael Debus!

 

PERSPECTIVE

 

Programul de Crăciun la București

 

Miercuri, 25 decembrie 2019

00.00 Actul de sfințire a omului de Crăciun- la miezul nopții

08.00 Actul de sfințire a omului – în zori

10.00 Actul de sfințire a omului – ziua

11.20 Actul duminical de Crăciun pentru copii

Joi 26.12.2019

10.00  Actul de sfințire a omului

Ca și în ultimii doi ani, în perioada dintre 27.12.2019 – 05.01.2020, va avea loc un curs de Crăciun după Actul de sfințire a omului. Continuăm tema “Istoria creștinismului”. Vom avea în vedere diferite personalități și tendințe de dezvoltare.

Vineri 27.12.2019

9.00 Actul de sfințire a omului.10.30 Împăratul Iustinian și biserica sa

Sâmbătă 28.12.2019

9.00 Actul de sfințire a omului.10.30 Al cincilea Conciliu Ecumenic (Constantinopol 553)

Duminică 29.12.2019

10.00 Actul de sfințire a omului.11.30 Longobarzii și ornamentele în banda împletită

Luni 30.12.2019

9.00 Actul de sfințire a omului.10.30 Mahomed și Islamul                

Marți 31.12.2019

9.00 Actul de sfințire a omului.10.30 Iconoclasmul și Ioan Damaschinul

Miercuri 1ianuarie.2020

10.00 Actul de sfințire a omului.11.30 Pipin cel Tanar si nobiliea regală carolingiană

Joi 2.01.2020

9.00 Actul de sfințire a omului.10.30 Carol cel Mare                            

Vineri 03.01.2020

9.00 Actul de sfințire a omului.10.30 Alcuin la curtea lui Carol cel Mare

Sâmbătă 04.01.2020

9.00 Actul sfințire a omului.10.30 Al optulea Conciliu Ecumenic (Constantinopol 869)

Duminică 05.01.2020

10.00 Actul de sfințire a omului.11.30 Photius, Kiril si Metodie

 

Programul de Crăciun la Cluj

 

24 Decembrie 2019, Ajun de Crăciun– ora 16.30 -Jocul  de Crăciun 

25 decembrie- Prima zi de Crăciun

Miezul nopții, ora 00.00- Actul de Sfinţire a omului  de Crăciun,Matei 1,1-24,

Zorii zilei, ora 8.00- Actul de Sfintire a omului de Crăciun,Luca 2,1-20

 Ziua. La 10.00- Actul de Sfintire a omului de Crăciun, Ioan 21,15-25

26 Decembrie, a doua zi de Crăciun

Ora 10.00- Actul cultic pentru copii. Duminica familiei, Luca 2, 1-20

29 decembrie

10.00- Actul de Sfintire a omului, Luca 2, 21-40

31 Decembrie

10.00- Actul de Sfintire a omului, 1  Ioan 1,1-10 . Program de Anul Nou

1 ianuarie 2020

10.00-Actul de Sfintire a Omului, Luca 2:21-39

6 ianuarie

Epifania/Boboteaza- Actul de sfintire a omului, Marcu 1: 7-15

 

Tema propunere pentru cele 12 Zile și  Nopti sfinte:

Cele 12 porti spre adevar. Ne propunem să vedem fiecare zi prin prisma unei conceptii – idealismul, rationalismul, matematismul, materialismul, senzualismul, fenomenalismul, realismul, dinamismul, monadismul, spiritualismul, pneumatismul, psihismul …

 

CALENDARUL PERICOPELOR 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urare de Crăciun

Anul 2019 este în viața noastră și desenul configurat de evenimentele Comunității.

Am trăit cu preoții în această imagine și am facut o călătorie ”împreună în Spirit”.

Semințele călătoriei le punem în ogorul Căciunului și pe pragul Noului An.

Să mergem prieteni, după Steaua noastră, cu încredere în viitor !

Sub lumina stelei călăuzitoare să ne regăsim plini de dorul către Christos, încălziţi de iubirea Lui, de-a lungul întregului an, 2020!

 

Redacția

 


 

 

INFO

http://www.comunitateacrestinilor.ro/

https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-Creştinilor/597762496949151

Centre ale Comunităţii Creştinilor în România

Bucureşti :Str. Astronomului nr. 5 sect 1;

Mihaela Deaconu, tel:0733701244 email: deaconu_mhl@yahoo.com,

Zoltan Andras 0723296306, e.mail : zoltanandras@dnt.ro

Cluj-Napoca: Bulevardul. 21 decembrie 1989 nr 36, ap 5

RodicaOancea tel 0264554732, Diana Stoica: diana.stoica@yahoo.com

Alte persoane de contact

Nora Tigăreanu, Cluj, tel.0741076471, email: noratig@yahoo.com

Lidia Blidariu, Bacău,  tel. 0788968599, email: lidia.blidariu@yahoo.com

Verginia Petrovici, Iaşi, tel 0748140974 email:  vpetrovici2002@yahoo.com

 

Laurenţiu Cîmpeanu: laurentiucimpeanu@yahoo.com