Scrisoare Crăciun 2013

Conținut

Know-how-ul Craciunului! 1

Apocalipsa 21. 1

În căutarea centrului 2

Decizii în timpul sfânt al Crăciunului – Cine sunt eu?. 2

Retrospective. 3

Bucureşti: două întâlniri şi patru acte cultice. 3

Drumul toamnei la Cluj 3

Oaspeţi la Timişoara. 4

RETROSPECTIVA ANULUI 2013. 4

Poveste. 5

Ingerul 6

Ingerul 6

Vesti din Comunitate. 7

Veşti din comunitatea de la Cluj- realizări 7

BRAZI MACELĂRIŢI LA BELIŞ. 7

SCRISOARE APEL! 8

LA MULTI ANI! 8

Perspective. 8

Simpozionul de Advent si Crăciun. 8

Simpozionul de Advent şi Crăciun. 9

PERICOPE  2013 – 2014. 10

Urare de CRĂCIUN

 

Redacţia:Lidia Blidariu, Monica Culda, Verginia Petrovici

 

Trimiterea materialelor pentru revista la

Lidia Blidariu, Bacău,  tel.0234515261; 0753143203 e.mail: lidiablidariu@yahoo.com

Verginia Petrovici, Iasi,: tel 0748140974 e.mail:  vpetrovici2002@yahoo.com

 

 Înapoi

Know-how-ul Crăciunului!

 

Febra sărbătorilor, adesea istovitoare, are şi ceva plăcut în sine. Acea nelinişte, acea febrilitate uşoară în care încercăm să rezolvăm cât mai multe, poate din cele rămase nerezolvate de un an întreg , pentru ca apoi, să ne putem bucura în tihnă de Crăciun.

E ca forfota pe care o trăim într-un târg mare de Crăciun, aşezat în centrul oraşului, într-o piaţă largă, poate în jurul unei biserici. Trecem de la  stand la stand, de la ofertă la ofertă , de la om la om  . Marea artă este însă ca atunci când intri din vânzoleala de afară în biserică , să laşi totul în urmă şi să te poţi bucura de liniştea de acolo. Să o  simţi, să o auzi.

Minunea Crăciunului, e mai degrabă aşa că …liniştea ne găseşte pe noi, mai mult decât în  altă perioadă a anului. Dacă vrem să îi venim în întâmpinare, dacă vrem să ne lăsăm găsiţi, atunci e bine să ştim în ce direcţie să ne îndreptăm atenţia.

Adventul – timpul venirii, al apropierii- este timpul în care Logosul străbate lumile. CEL“ care trăieşte  în tot ceea ce trăieşte, care lucrează în tot ceea ce lucrează “, vibraţia supra-sensibilă a forţei creatoare originare,se apropie de noi pentru a dobândi formă, trup.

O întrebare fundamentală, nu doar în lumea tehnicii, ci şi a vieţii spirituale este know-haw-ul. A şti – cum să faci ceva. Îngerii cântă în noaptea de Crăciun – “Glorie în înălţimi şi pace pe pământ…”.

Bine, bine, pace – dar cum? Perceperea forţei creatoare – dar cum? Să vieţuiesc Crăciunul- cum?

Capelele pregătite de Crăciun şi textele sacre ne ajută în această strădanie.

Asta vară, la Beliş,  ne-am întrebat de ce oare se rostesc atât de explicit, în Actul de Sfinţire a Omului din perioada de Sânziene, vocalele numelui lui IOAN . După şase luni, în timpul de Crăciun, sărbătoarea – pereche  a timpului de Sfântul Ioan,  citim deasupra altarului  KMB. Aşadar, vara – sunt subliniate vocalele IAO, ( am  spune că sunt vocalele clasice), iarna–consoanele KMB. Vocalele sunt expresie a vieţii sufleteşti, consoanele sunt forţe ale spiritelor formei . Le putem auzi?

Cum putem trăi Crăciunul? Făcând euritmie! Prin strădania de  a trăi aceste sunete  ne deschidem  în întâmpinarea acelei Fiinţe  care se apropie de noi.

 Roadele strădaniei noastre  Îi devin, acestei Fiinţe, legănel.

Vă doresc din toată inima, un Crăciun plin de euritmie!

Pe curând , cu bucurie, Monica Culda

 

 Înapoi

Apocalipsa 21

 

Marie-Pierrette Robert

  

Cu vânturile şi ploile de toamnă târzie, frunzele sunt smulse din copaci. Şi acolo unde era frunzişul, crengile golaşe lasă să se vadă un loc nou. Acolo unde era frunzişul se vede acum înspre casa vecinului sau se vede mai în depărtare orizontul, se văd munţii, dealurile.

Alchimia toamnei şi apoi a iernii va continua apoi - prin umezeală, frig, înghet şi zăpadă- pregătirea viitoarelor seminţe, a mugurilor şi a creşterii primăverii.

Adesea noi resimţim în suflet pierderea, tristeţea, disperarea, ca fiind capete de drum, ca a fi «căzut la pământ», ca un înghet în biografia noastră. Pare că totul duce spre nimic, spre nicăieri. Tăgăduim în noi alchimia destinului, a voinţei de înmugurire a noului - sau cel puţin ne îndoim de ele.

Cartea Apocalipsei, care se citeşte la sfârşitul toamnei, uneori şi în Advent, arată marele ţel al omenirii: o spiritualizare totală a omului, a creaţiei, după învingerea greutăţilor.

Cea mai mare probă este tentaţia spre iluzie, pe de o parte, şi spre materializare/ materialism pe tărâm spiritual, pe de alta parte: e tot ce «apucă» sau vor să apuce, din suflet, forţele întunecate. Prin aceste tentaţii sufletul - la îndemâna forţelor adverse - ar trebui să moară: aceasta este «moartea a doua».

Christos ne dă însă forţe luminoase, conştiente, din cea mai pură iubire, «pentru ca sufletul nostru să trăiască mai departe, pentru ca să nu moară»,  aşa cum auzim în Actul de Sfinţire a Omului.

Dăruirea noastră reală acestor forţe ale Sale, eliberarea reală de noi înşine: aceasta înseamnă a face posibil ca EL să ne transforme pe de-a-ntregul, în alchimia transsubstanţierii Sale. O singură viaţă nu este, cu siguranţă, de ajuns pentru această transformare. Însă putem face cel puţin primii paşi în această direcţie.

Căci la altar se pregăteşte o nouă Omenire; o omenire care nu va mai fi sub jugul  pământescului, ci libera de el, prin  chiar transformarea Pământului.

Aceasta începe  când, pe altar, pâinea şi vinul sunt pătrunse treptat de fiinţa Inviatului.

Puterea solară a lui Christos le pătrunde treptat, mereu. Ea dă forţă sufletului omului: de a păşi pe drumul său pe pământ, de a-L urma pe Christos în mijlocul contemporanilor, a lumii de azi, de a-L urma pe Christos oriunde l-ar duce drumul.

                            Predica rostită în limba română

                          Bucureşti, duminică, 24 noiembrie, 2013

 

 Înapoi

 

În căutarea centrului

Armgard Hasselmann 

                                    Dragă Comunitate a Creştinilor!

Omul naiv se trăieşte pe sine asemeni unui copil, drept centrul cercului său vizual, al lumii sale. Optic acest nivel se păstrează de-a lungul întregii vieţi. Fiecare om este propriul său turn de observaţie călător. Dar dacă ar rămâne acest fel de a vedea şi sufleteşte neschimbat, atunci ar exista numai egocentrici. O adevarată comunitate ar fi imposibilă.

Ca orice om şi Pământul are, ca  fiinţă vie, centrul său. Omenirea timpurie îl trăia în Paradis. Mai târziu, în legendele iudeilor se spune: Ţara Israel se află în inima lumii, Ierusalim se află în inima ţării Israel, templul se află în inima Ierusalimului şi chivotul legii este în mijlocul templului. Lângă  chivot însă este piatra de temelie a lumii. Pe vremea patriarhilor, poporul Israel nu-şi găsise definitiv  acest centru. Poporul era încă unul călător, care încă trebuia să se mai unească cu anumite impulsuri din  afară. El îşi purta şi centrul său, cortul, cu el peste tot. Pe vremea lui Moise era coliba întemeierii pe care o purta cu el şi unde Dumnezeul Iahve se revela. Templul din Ierusalim era şi rămâne, pentru mult timp, unicul lăcaş de cult al poporului israelit. Acest templu a fost în 70 după Christos distrus de romani. Poporul israelit nu şi-a mai găsit de atunci un punct central cultic pe pământ. Locul întins al templului este astăzi marcat impresionant de moschee. Conform legendei punctul central este, în interior, locul Morija, în care Abraham era gata să îşi jertfească fiul, pe Isaac.

Numai puţin a fost deplasat centrul, spre nord-vest când Christos a trebuit să-şi poarte crucea pe Golgota, după condamnarea Sa. Acolo s-a petrecut revelaţia Misteriului omenirii;  a urmat Punerea în mormânt şi Învierea.

Putem să mai spunem şi altfel: în Paradis, omul era în sânul dumnezeirii. În oraşul pământesc de piatră ne formăm conştiinţa de sine. Învăţăm gândirea care discerne. Formăm imagini interioare clare. Dar, în acest timp, murim mereu un pic în suflet. La moarte devenim fiinţe conştiente. Dar cine se transformă în gândire şi în voinţa simţitoare, acela va zidi oraşul etern, viitorul loc central în spirit. Îndepărtarea lui Dumnezeu poate fi astfel suprimată. O lungă experienţă pământească, faptele de jertfă ale sufletelor omeneşti şi forţa de înviere a lui Christos au născut în Eul omenesc protecţia eliberatoare prin mijloc. Ţelul-mijloc aparent de neatins se apropie pentru fiecare, prin reculegere răbdătoare şi rugăciune, separat şi în comunitatea mai multora, în cult, împreună cu cei morţi. Da, aşa să fie!

Predica ţinută la Bucuresti, 27 octombrie 2013

                                                                                    Traducere, Doina Stoicănescu

 

 Înapoi

 

Decizii în timpul sfânt al Crăciunului – Cine sunt eu?

Uwe Sondermann

Dragi prieteni din România,

Există, desigur, pentru fiecare dintre noi, pasaje din Evanghelie care ne însoţesc tot anul sau chiar toată viaţa. Pentru mine, Pilda Nunţii Fiului de Împărat (Matei 22: 1-14) răsună de-a lungul întregului an–precum un ton mihaelic fundamental.

Astfel, probabil unii s-au întrebat deja, cine este el însuşi în această pildă: aparţine celor care merg la ogorul lor sau la profesia lor? Ori poate este chiar acela care a fost zărit în sala de nuntă fără să fi avut veşmântul de nuntă şi care se regăseşte acum în lumea de afară – unde domină urletele şi scrâşnirea dinţilor? Ne-am gândit însa vreodată că s-ar putea să fi fost chiar noi servitorii?

Am aflat deja cu toţii despre aceea că suntem invitaţi la nuntă. Fiecare dintre noi ştie că omul are nevoie să ia parte, cu întregul său suflet, la nunta lui Christos.

Şi cine dintre noi nu este mereu în căutarea drumurilor şi a răspântiilor de drumuri în viaţă–unde sunt de găsit ceilalţi care voiau să răspundă chemării?

Natural, nu vrem să misionăm; dar vrem totuşi să fim invitaţi. Probabil, uneori uităm aceasta fiindcă ne este cunoscută soarta servitorilor din pildă: ei sunt alungaţi, desconsideraţi, probabil batjocoriţi şi eventual chiar omorâţi. Asta nu e plăcut, şi apoi nimeni nu duce lipsa de-aşa ceva.

Dar: ce este mai frumos decât a fi sau a deveni servitorul regelui? Servitorul locuieşte în casa Domnului său şi trăieşte împreună cu El. Şi mai ales, poate fi sigur că este un prieten al fiului regelui; în Evanghelia lui Ioan, Christos spune (Ioan 15:15): “Nu vă mai numesc robi, fiindcă robul nu ştie ce face domnul său.“   

A deveni din servitor prieten, este o întrebare îndrăzneaţă, fiindcă presupune că noi într-adevăr auzim chemarea serioasă a Tatălui -  şi o purtăm în lume prin viaţa noastră. E bine că la aceasta nu suntem singuri, ci ne putem şti uniţi cu alţi servitori–chiar şi atunci când aceştia, în spaţiu, sunt despărţiţi unii de alţii.      

 

                                                                                Traducere – Victor Dan

 Înapoi

 

Retrospective

Bucureşti: două întâlniri şi patru acte cultice

 

              Sărbătoarea de Mihael cu pr. Monica Culda, 13-14 octombrie

Actul de Sfinţire a omului a inceput ziua;  a fost însoţit de discuţii despre Epistola de Mihael, de un moment festiv dedicat Sărbătorii de Mihael :aranjamente din frunze, castane, conuri, mere, struguri, nuci au format calea pe care am păşit fiecare pe rând, spre sabia lui Mihael cu care am atins un clopoţel. Fiecare a dăruit îngerului darul adus şi a primit câte o pietricică  nestemata din mâna lui, apoi am păşit peste prag, punând pe talerul balanţei darul primit, reuşind, în final, echilibrarea balanţei.

 Întâlnirea de Mihael, 26-27 octombrie, cu pr. Armgard Hasselmann

Atelierul de cusut de mână - Cazula pentru sărbătoarea Crăciunului - s-a desfăşurat în dimineţile zilelor de 28-31 oct., sub indrumarea dnei pr. Hasselmann.

 

Actul de sfinţire a omului a deschis ziua. Au urmat de discuţii pe marginea Evangheliei şi un Atelier de origami. Seara am avut conferinţa "Omul şi templul său".


În seara zilei de 30.10, la Grădiniţa Christophori, a avut loc conferinţa: „Copilul şi sărbătorile anului”. Au fost prezentate toate sărbătorile naturii alături de sărbătorile creştine – în grupe de câte trei: Advent-Crăciun-Bobotează; Patimi-Paşte-Înălţare; Rusalii-Sânziene-Mihael – toate fiind legate de Sfânta Treime – simbolizând Naşterea-Moartea-Apelul către Noua Lumină Spirituală. Poziţionarea lor în formă de cruce (Crăciun-Sâziene, Paşte-Mihael) ne indică sarcina de a cunoaşte natura (Iarna-Vara, Primăvara-Toamna) pentru ca ea să-şi capete sensul ei, pentru a o proteja şi nu doar de a trage foloase de la ea – deoarece de Paşte Christos a devenit Domn al Pământului. In finalul conferinţei a fost contemplat un tablou cu imaginea lui Mihael – care calcă în picioare balaurul.

 

Şi cum toate acestea s-au petrecut în octombrie-luna mulţumirii şi a recunoştinţei –în mod sigur se vor transforma în CALMUL atât de necesar menţinerii echilibrului. 

Doina Vasilescu

 Înapoi

Drumul toamnei la Cluj                                             

La Cluj suntem într-o continuă activitate împreună cu preotul:

* In 29 septembrie am sărbătorit cu multă bucurie pe Arhanghelul Mihail. S-a celebrat Actul de Sfinţire a Omului urmat de Actul duminical pentru copii , unde au fost prezenţi 7 copii. Sărbătoarea mihaelică a fost emoţionantă pentru copii – balanţa Arhanghelului evocând cântărirea faptelor pe talgerele păzite de Inger. Copiii dar şi adulţii au păşit prin poarta tăramului sfânt .

* 26 octombrie – prietenul nostru din Dresda dl. Manfred Sneider ne-a vorbit despre cele doua feluri de comunităţi – una pe baza legăturilor de familie şi alta pe baza legăturilor de spirit. Acum traind în epoca lui Mihael, care se ocupă de individualitatea oamenilor, o comunitate se bazează pe legături spirituale.

* Intre 15 – 18 noiembrie ne-a vizitat la Cluj doamna Marie Pierette Robert. Ne-am străduit sa terminăm   ce era in lucru până atunci , aranjarea bucătariei noi , dar tot ne-a găsit în plină activitate.

            In 15 noiembrie doamna Marie Pierette Robert ne-a vorbit despreMoartea, drumul spre moarte, ce se întâmplă în timpul  ei şi dupa moarte”.

            Moarteaceva de care ne e teamă şi pe de altă parte aşteaptă fie descoperită. In urmă cu 20 de ani era subiect tabu, acum acest lucru s-a schimbat mult. Datorăm morţii faptul putem trăim. Iisus Cristos a venit pe Pământ pentru ca Dumnezeu transforme moartea.

            In 16 si 17 noiembrie a fost celebrat Actul de Sfintire a omului iar duminică, 17 noiembrie, a fost şi Actul dominical pentru copii. După-amiaza, Diana Stoica şi Gabriela Popescu , au însoţit-o pe doamna Robert într-o excursie la Salina Turda.

            In 18 noiembrie doamna Robert a prezentat la Grădiniţa Walldorf conferinţa “Religiozitatea copilului mic” – copilul mic este prin el însuşi religios, sub protecţia Ingerului, iar adulţii trebuie să vegheze ca această stare să se menţină, să nu fie alterată prin diverse acţiuni (calculator, televizor etc).

*Duminică 1 decembrie – am sărbătorit intrarea in Advent – din crengi de brad aduse de la Beliş, cu steluţe, pietre si flori s-a împletit Spirala  de Advent, spirala de lumină .Cei aproape 30 de participanţi, copii, tineri şi adulţi, am putut călători spre lumină în Grădina Adventului.Ne- a acompaniat   povestea  adusă de pr.Monica Culda şi acorduri delicate de liră , colinde.

            Acum aşteptăm cu emoţie venirea domnului pr .Michael Debus, Sărbătoarea Naşterii  şi surpriza ce ne-o pregatesc tinerii cu Jocul de Crăciun.

            De la Cluj vă dorim un Crăciun fericit şi un An Nou bun şi roditor în toate!

                                                                                              Rodica Oancea

 Înapoi

Oaspeţi la Timişoara

Miercuri şi joi, 20-21 noiembrie, am avut plăcerea de a le avea ca oaspeţi pe doamnele preotese M.P.Robert şi M. Culda la Timisoara.

            Miercuri dimineaţă, Cătălina şi Călin Săftoiu, George Ciorbă şi Ciprian Militaru au însoţit musafirii, într-un tur al Timişoarei, condus de un ghid profesionist. S-a plecat de la catedrala Ortodoxă şi s-a străbătut tot centrul oraşului până la Bastion, aflând poveşti istorice minunate despre Cetatea Timişoara. Acest lucru a fost de ajutor pentru o mai bună apropiere de spiritul locului.

În acest context, este interesant de menţionat legătura dintre regii României, prinți de Hohenzollern (Catedrala a fost inaugurată în anul 1946 în prezența Regelui Mihai) şi Kaspar Hauser. De asemenea, doamna Robert a observat coincidenţa dintre data morţii lui Kaspar Hauser (17 decembrie 1833) şi data începerii Revoluţiei la Timişoara 16-17 Decembrie 1989. De asemenea, s-au observat foarte pregnant în arhitectură, influenţele administraţiei austriece precum şi a dominaţiei otomane.   

            Seara a avut loc o întâlnire cu un grup de dascăli şi de părinţi la conferinţa cu titlul Religiozitatea copilului mic, la Grădiniţa Waldorf.  Au fost prezente 17 persoane. După conferinţă, a urmat o serie de întrebări, depăşind chiar timpul alocat, părinţii fiind dornici să dezvolte acest subiect.

A rămas ca tematica Vieţii de după moarte să fie abordată, la Timişoara, în primăvara anului 2014.

Joi, doamnele preotese au luat prânzul la grădiniţa Waldorf – grupa Monica Nicolici-Angela Dana, iar seara, familia Săftoiu a avut privilegiul participării doamnei Culda la ziua de naştere a fiului lor cel mare, Tudor-Gabriel, care a împlinit 10 ani.

            Timişorenii aşteaptă cu drag următoarele întâlniri cu reprezentanţi ai Comunităţii Creştinilor de pretutindeni!

Cătălina Săftoiu  

    

 Înapoi

RETROSPECTIVA ANULUI 2013

Ianuarie 2013

- Am mulţumit anului 2012 şi  am întâmpinat noul an împreună cu dna  Monica Culda, la Simpozionul de Crăciun, de la Cluj, din perioada 29.12.2012 - 1.01.2013.

- Centralizarea contribuţiilor financiare ale membrilor şi prietenilor pentru anul 2013. Rezultatul final: 61 de angajamente

- Vestea anului: Hotărârea Cercului celor Şapte din 16.01- Berlin, ca începând cu luna septembrie dna M. Culda să se stabilească, pentru un an, ca preot în România; rezoluţia oficială a fost publicată ulterior, la 26 februarie.

 

Februarie 2013

- Vizita dnei Armgard Hasselmann (Bonn) în România, în perioada 03.02-13.02. care a inclus centrele cu activitate într-un circuit „apostolic”: Bucureşti, Bacău, Iaşi, Cluj, Sibiu, Bucureşti.

 - Vizita dnei Monica Culda la Timişoara, pe 09.02; întâlnire cu grupul nou format al comunităţii, cu dascăli şi părinţi Waldorf pe tema „Educaţia religioasă a copilului”.

- La Stuttgart, în perioada 21-23.02, la Simpozionul de sfinţire a noilor preoţi au participat Cătălina şi Călin Săftoiu din Timişoara.

- Redactare şi trimitere a unui Infobrief cu activităţile comunităţii- consiliul asociaţiei

 

Martie 2013

- În perioada de Patimi, Capela de la Cluj s-a înnoit. S-au realizat lucrări de construire a treptelor de altar, raşchetare şi lăcuire a întregii suprafeţe a imobilului.

- Redactarea  şi trimiterea înainte de Florii a Scrisorii circulare de Paşte 2013

- 22-24 martie – Simpozion de Patimi şi Florii la Bucureşti, în prezenţa pr. Monica Culda şi pr.M. P. Robert. În 22 martie–Conferinţă publică, la sediul SAR cu tema “Reîncarnare şi înviere, o provocare a gândirii creştinismului contemporan”, ţinută de dna M. P. Robert.

-Plata impozitelor pe cele trei locaţii şi terenuri ale comunităţii (Bucureşti, Cluj, Beliş)

 

 Aprilie 2013

-13-14 aprilie – Simpozion de PAŞTE/ Confirmare la Bucureşti, un eveniment deosebit în viaţa Comunităţii din România şi mai ales în vieţile celor doi tineri confirmaţi; Conferinţă: “Sacramentul Confirmării” de pr. M.Culda.

- Adunarea generală a Asociaţiei “Comunitatea Creştinilor în România”,  la care s-au realizat: aprobarea bilanţului contabil şi a situaţiilor financiare; şedinta Consiuliului Asociaţiei.

- Redactare şi trimitere a unui Infobrief asupra activităţilor comunităţii

 

Mai 2013

- 02.05 – Dna Monica Culda invitată în Comunitatea Creştinilor din Munchen -Passing, în cadrul unei seri româneşti a vorbit despre Comunitatea din România

- In mai,  la Dresda la Sinodul International al preoţilor din Comunitatea Creştinilor, pr. M. Culda a prezentat o conferinţă despre poporul român şi situaţia din România.

 

Iunie 2013

-14–16 iunie – Simpozion de Sânziene, la Cluj Napoca, cu participarea dlui Uwe Sondermann, preot la Hamburg. Conferinţa: "Rusalii, Sânziene şi sărbătoarea lui Michael"

- Redactarea şi trimiterea electronică a Scrisorii circulare de Sânziene 2013

- La sfârşit de iunie, dna Monica Culda şi-a luat rămas bun de la Comunitatea Creştinilor din Viena în care a slujit timp de 5 ani. La  activităţi şi la festivitatea de despărţire de prietenii vienezi, au participat şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti, care au însoţit apoi pe pr. M.Culda pe drumul spre România.

- Redactare şi trimitere a unui Infobrief asupra activităţilor de primavara a comunităţii

 

Iulie 2013

-Tabăra de tineret, 15-18 iulie, de la Beliş. Au participat tineri între 14-22 ani; Tabara de lucru;

- Simpozionul Beliş 2013, 19-29 iulie, cu tema Taina Trinităţii III, în coordonarea pr. Monica Culda şi Armgard Hasselmann; au participat ~ 80 de persoane, dintre care 24 de copii. Producţia teatral-muzicală Visul unei nopţi de vară de W.Shakespeare a adus bucuria deplină.

- Adunarea generală a Asociaţiei, 28 iulie. Consiliul a prezentat raportul activităţilor

 

 August 2013

- In august pr. Armgard Hasselmann a călătorit, mai multe zile, în Bucovina. Duminică, 4 august, dânsa a făcut o vizită prietenilor comunităţii noastre din Iaşi.

- Reluarea lucrului de duminică la  grupurile din Cluj, Bucureşti, Timişoara

- 22 august, la capela comunităţii din Cluj, a avut loc conferinţa Motivul fidelităţii în creştinism,  ţinută de dl. Manfred Schneider din Dresda.

 

Septembrie 2013

- Duminică, 1 septembrie, la Capela comunităţii din Cluj a fost sărbătoare. Dna  Monica Culda şi-a început oficial activitatea în România cu celebrarea Actului de Sfinţire a omului şi oficierea botezului lui Gabriel Celestin Cristea, din Oradea.

- A început completarea inventarului de veşminte cultice. La Cluj s-a cusut prima casulă în România.

- 14-15 septembrie vizita dnei Culda în capitală; a debutat şi la Bucureşti slujirea cultică, întâlnirile de organizare, activităţi artistice cu  tinerii din comunitate.

- Redactarea şi trimiterea electronică a Scrisorii circulare de Sf. Mihail 2013

- 29 septembrie - Sărbătoare de Mihael la capela din Cluj, cu M.Culda

 

Octombrie 2013

Intre 13-14 octombrie, prima  Sărbătoare de Mihael cu pr. Monica Culda, la Bucureşti;

26-27 octombrie, Întâlnire de Mihaeel cu dna pr. Armgard Hasselmann; dânsa a ţinut o conferinta la Gradiniţa Christofori ; in cadrul vizitei s-a început coaserea unei cazulepentru comunitatea din Bucureşti, muncă de mare fineţe si responsabilitate.

- redactarea Info- briefului sept/octombrie din viaţa comunităţii

NOU! Avem pagina  https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-Creştinilor/597762496949151

Noiembrie 2013

Intre 17 nov– 26 noiembrie vizita de 10  zile a dnei  M.P. Robert în România. Dânsa s-a intalnit cu grupul comunităţii din Cluj  şi apoi  împreunaăcu dna M.Culda a  vizitat Timşoara ;au fost conferinţe la grădiniţele  Waldorf  din Cluj, Timişoara, Bucuresti şi Conferinţa pe tema „Drumul mortii la comunitate. La Bucureşti M.P.Robert si Monica  Culda au avut întâlnire deschisă cu grupul de purtători şi Consiliul Asociatiei pe teme administrative şi de Fondare.

-S-a realizat situatia contribuţiilor financiare pe primele 9 luni ale anului 2013

-S-a conceput şi realizat  la Cluj Broşura pentru sponsori il l.germana- Monica Cluda

-A fost conceput şi realizat la Bacau, Calendarul  2014 al comunităţii şi trimis pentru distribuire

 

Decembrie 2013

- La ora redactarii toate forţele  sunt centrate pe organizarea si mediatizarea simpozionului de Advent si Craciun de la Bucureşti si Cluj, 15 decembrie 2013- 1 ianuarie 2014, la care ne vin invitati mult aşteptaţi, dl Michael Debus( Stuttgart )si dna Claudia Stockmann(Zurich); dânşii împreună cu dna Monica Culda , vor susţine cursuri şi conferinţe publice, se vor întâlni cu grupurile comunităţii şi vor sluji la altar în perioada de Advent şi în zilele şi nopţile de Crăciun

- Redactarea Scrisorii de iarna, Craciun 2013.

                                                                               LA MULŢI ANI!          Lidia Blidariu

 Înapoi

Poveste

 

În Nopţile Sfinte

 

 

A fost odată un împărat şi o împărăteasă cărora Cerul le-a dăruit doi gemeni: un băiat ăi o fetiţă. Amândoi aveau pielea albă ca neaua şi părul strălucitor, de parcă ar fi fost de aur. Copiii creşteau spre bucuria părinţilor şi a întregii curţi. Ţineau atât de mult unul la altul, încat nu puteau fi veseli unul fără celălalt. Când băiatul a învăţat să călărească, a vrut să înveţe şi fata, iar când fetei i-a venit timpul să înveţe să ţeasă, atunci şi băiatul a vrut să învete împreună cu ea.

Totul a fost bine,  până când copiii au împlinit 14 ani. Băiatul era acum un flăcăiandru  mândru, iar fata se făcuse atât de frumoasă, cum în lung şi-n latul împărăţiei nu se mai afla alta.

Peste palatul împărătesc se lăsă însă umbra necazului. Fata se îmbolnăvi şi îşi pierdu strălucirea de pe o zi pe alta. Nu mai putea mânca nimic. Doar din când în când, mai sorbea o înghiţitură de apă–în rest, nimic. Zi de zi devenea tot mai firavă, pielea îi era tot mai străvezie, pleoapele ochilor erau din ce în ce mai grele. Strălucirea soarelui îi producea durere, cântecul păsărelelor îi era chin. Nimeni nu mai avea voie să intre în camera ei decât părinţii şi prinţul, fratele ei. Însă şi cu ei abea mai putea schimba un cuvânt. La orice întrebare care i se punea, răspundea cu o ridicare din umeri, şi dacă insistau cu întrebările, fata începea să plângă.

Însă să nu credeţi că părinţii ei stăteau cu mâinile încrucişate şi se uitau la fiica lor cum se topea cu zilele. Împăratul şi-a chemat sfetnicii şi a căutat să afle de la ei sfat înţelept. Aceştia i-au spus: “Mărite împărate, în alte împărăţii sunt bucătari renumiţi, care gătesc bucate de vis. Cheamă-i şi porunceşte-le să pregătească cele mai gustoase şi mai hrănitoare bucate, care să trezească apetitul şi bucuria prinţesei.” Împăratului i-a plăcut sfatul şi a trimis soli în toate împărăţiile învecinate ca să-i cheme pe bucătari.

În următoarele zile, au sosit la palat o mulţime de bucătari, cu oalele şi tigăile lor, cu legume, fructe, mirodenii şi băuturi alese. Mirosuri îmbietoare umpleau coridoarele palatului. Vreţi să ştiţi ce minunăţii se găteau şi se coceau acolo?  Era salată din stropi proaspeţi de rouă împodobiţi cu parfum de viorele;  tăieţei din raze aurii, atât de subţiri încât şi o suflare i-ar fi spulberat - garnisiţi cu albastrul cerului senin. Ca desert era îngheţată din petale de trandafir presărate cu cântec de privighetoare.

Cu siguranţă că şi vouă v-ar place să gustaţi – şi mie, însă fata de împărat nici măcar nu a vrut să guste. Când i se aducea o mâncare nouă, gusta puţin cu vârful buzelor de dragul părinţilor şi se întorcea cu faţa spre perete. Apoi îi ruga să duca de acolo mâncarea. Totuşi, bucătarii nu se dădeau bătuţi şi încercau, în fiecare zi să pregătească o altă mâncare. Căci ce altceva ar fi putut-o însănătoşi pe prinţesă?

Noi însă, ne-am pierde timpul dacă am mai rămâne în bucătărie. Mai bine să vedem ce făcea în acest timp prinţul.  El a înţeles că măiestria bucătarilor nu va ajuta prinţesei şi de aceea a pornit el însuşi la drum, în căutarea vindecării.

Cum mergea el aşa, peste munţi şi văi, din ţară în ţară, a ajuns într-o zi la un râu uriaş. Pe malul lui erau o mulţime de oameni. Un bătrân care stătea ghemuit chiar lângă apă i-a făcut cu mâna: - Hai lângă mine, o să ne treacă timpul mai repede! Bătrânul avea nişte cârje lângă el, era clar că nu putea să umble, aşa că prinţului i s-a făcut mila şi s-a aşezat lângă el. Bătrânul a început să-i povestească necazurile şi bucuriile lui, pentru ca la sfârşit să spună:

-Ştii tu, râul acesta este un râu aparte. Îl vezi aşa liniştit – ca orice alt râu. Şi totuşi el are un secret. O dată în an, după apusul soarelui, vin plutind pe el o mulţime de bărci cârmuite de copilaşi. Bărcile strălucesc ca stelele pe cerul nopţii. Copilaşii împart oamenilor pâinici coapte în brutăria cerului – iar ele potolesc nu doar foamea, ci şi vindecă orice boală de pe pământ. Există doar o condiţie: să fii liniştit!  Dacă spui vreun cuvânt, dacă eşti agitat sau te frămânţi – atunci pâinea îşi pierde puterea.

Prinţul se uită la bătrân cu atenţie:

- Şi pâinica asta te-ar vindeca şi pe tine? Ai scăpa de paralizie?

- Sigur, răspunse bătrânul. Dar până acum am avut tot nenoroc… Ştii tu, atunci când bărcile treceau pe lângă mine, nu mă mai puteam stăpâni. Începeam să mă agit şi să strig … de primit, primeam cateo pâiniţă de milă, dar din cauza nerăbdării mele puterea ei vindecătoare se pierdea. De aş avea pe cineva care să mă liniştească când trec bărcuţele, i-aş fi recunoscător toată viaţa.

-Dacă nu e mai mult de făcut – fac eu asta, spuse prinţul – mai ales că vreau să văd şi eu bărcile tainice. Şi eu am acasa o surioară, care are nevoie de vindecare. Bătrânul era atât de bucuros ca parcă acum-acum ar fi putut scăpa de paralizie.

Au aşteptat până când, într-o noapte, pe oglinda apei începură să pâlpâie lumini. Lumina creştea din ce în ce mai mult pân când, în sfârsit, se puteau vedea bărcile luminând ca stelele în noapte.  Când copilaşii au ajuns în dreptul lor, bătrânul a făcut semn prinţului:

 – Acum! Acum strânge-mă de mână, cât poţi de tare, şi nu-mi da drumul până când bărcile vor trece mai departe. Prinţul îi apucă mână, atât de strâns încât îi simţea şi suflarea – dar de lăsat, nu l-a lăsat. Din ultima bărcuţă, un copil se întoarse zâmbind senin spre ei şi le aruncă o pâiniţă. Prinţul o luă imediat – si pentru o secundă încremeni: cui să o dea? Străinului care fără ajutorul lui nu ar fi putut renunţa niciodată la cerşit sau surorii sale, o copilă care zăcea pe moarte acasă şi care poate, ar fi fost salvată? O lupta amarnică se dădu în acel moment în inima prinţului.

Totuşi, chiar dacă decizia nu a fost uşoară, birui nobleţea din sufletul său. Îi promisese bătrânului ajutorul–şi asta trebuia să facă. Aşadar s-a îndreptat către bătrân – care nu bănuia nimic de lupta interioară a prinţului. Bătrânul luă repede pâinea, o îndesă cu lăcomie în gură şi imediat simţi transformarea. Începu să se îndrepte. S-a ridicat în picioare. Mai întâi călcă precaut când pe un picior când pe altul – iar când s-a convins că a fost vindecat – a început să ţopăie, să bată din palme, să danseze şi să chiuie.

Băiatul se uită o vreme la bătrân. Cu siguranţă că ar fi râs şi ar fi dansat împreună cu el, dacă nu s-ar fi gândit necontenit că acea pâine ar fi putut salva viaţa surorii sale. Durerea l-a coplelşit şi nu mai vroia nimic altceva decât să plece de acolo. Atunci băgă de seamă bărcuţa ancorată la mal:

- Văd că ai primit pâinea, îi spuse copilaşul, şi ea i-a adus prietenului tău vindecarea. Dar mai văd tristeţea de pe chipul tău. Spune-mi de ce te eşti atât de trist? Atunci printul i-a povestit de surioara lui care zăcea acasă. Copilul l-a ascultat atent, apoi i-a zis:

            - Noi venim o dată pe an şi dăruim tuturor pâinea cerească. Dar cel care nu cere numai pentru sine, acela o poate primi în fiecare zi. Urcă-te în corăbioara mea şi vâsleşte în susul râului. Acolo, la izvor, vei găsi ceea ce dă putere şi viaţă pâinii.

Prinţul îi mulţumi, sări în barca şi vâsli din toate puterile împotriva curentului. Când simţea că e copleşit de oboseală nu trebuia decât să se gândească la surioara lui şi puterile îi reveneau înzecit. Ajuns la izvor văzu o făptură în izvor … Arăta ca un om şi totuşi nu era om… era doar lumină caldă. Atunci când tinerelul întinse mâinile ca să ia lumină a auzit: Jumătate e pentru tine şi jumatate – pentru ceilalţi!

Apoi, băiatul a adunat vâslele şi s-a întins în barcă: Mă voi odihni doar o clipă îşi spuse în gând. Însă, abia a închis ochii – că a şi adormit adânc. Curentul râului l-a dus departe, departe în josul râului până la locul în care întâlnise bătrânul. Aici se trezi şi privi uimit în jur. Nu ştia dacă ceea ce a trăit în acea noapte a fost vis sau realitate - dar a găsit acolo pâinica. Mulţumi lui Dumnezeu pentru ea, băgă jumătate în traistă, iar pe cealaltă o mâncă cu poftă. Abia atunci a văzut cât de flămând era.

Apoi s-a întors atât de repede pe cât îl ţineau picioarele înapoi la castel. Acesta era gol. Bucătarii –pentru că nu găsiseră nimic care s-o însănătoşească pe prinţesă- se întoarseră la casele lor. Prinţul a intrat în camera fetei, s-a aplecat usor peste patul prinţesei şi i-a şoptit:

- Surioară, iartă-mă că îţi aduc şi eu ceva de mâncare; nu o lua ca un nou chin, dar simţi cât de diferită e această pâine?

Prinţesa luă pâinea şi îi inspiră adânc mireasma – apoi apucă o bucăţică de pâine, a cărei obârşie nu o cunoştea, şi începu să mestece. După ce a mâncat-o, cu poftă din ce în ce mai mare, a spus:

- Promite-mi că-mi vei aduce tot mereu astfel de pâine – ea mi-a readus bucuria vieţii. Băiatul, ce era să facă în acel moment? I-a promis. Şi când i-a povestit că pâinea are din lumina cerului – fata cu atât mai mult a insistat să-i mai aducă. Aşa că, ce ai promis – e bun promis – trebuie să faci!

Aşa se face, că de câte ori se apropie timpul, prinţul se porneşte la drum în întâmpinarea corăbiilor luminoase, apoi vâsleşte el cu toată forţa până la izvor pentru ca să primească acolo o jumătate de pâine, pe care s-o mănânce el, iar cealaltă jumătate  s-o dăruiască. Aşa poate trăi surioara sa mai departe, prin pâinea care purta bucuria vieţii!

Traducere si prelucrare Monica Culda

 Înapoi

 

http://www.wynstonespress.com/Graphics/Sets/NSombartAngels/RV3630-150.jpg

Ingerul

Ninetta Sombart,Înger păzitor

 de A. Aarenson

 

 

Tu, prietenul meu ceresc, înger al meu,

Tu, care m-ai condus spre Pământ şi mă vei conduce şi prin

poarta morţii în patria spirituală a sufletului uman,

Tu, care cunoşti de secole drumurile,

nu înceta să mă luminezi, să-mi dai putere,

pentru ca eu, din focul urzind al vieţii pământeşti,

să ies ca un vas mai puternic al destinului

şi să învăţ tot mai mult să mă umplu cu sensul ţelurilor divine ale lumii.

Ingerul

                                                                          de Christian Morgenstern

 

O, dacă ai şti cum ţi se schimbă chipul,

Când, într-o clipă preschimbi

Ceea ce, în puritate şi liniste, cu mine te uneşte,

Când te pierzi lăuntric şi te întorci de la mine!

Ca un piesaj, care tocmai era luminos

Şi deodată se acoperă de nori,

Închizându-mă în afara ta.

Atunci aştept, aştept în tăcere, adesea timp îndelungat.

Şi, dacă aş fi om ca şi tine,

M-ar ucide chinul acestei iubiri dispreţuite.

Dar Tatăl mi-a dat răbdare nesfârşită

Şi, neclintit te aştept până când te vei întoarce.

Nu lua drept reproş această blândă mustrare,

Ci doar drept sfios mesaj.

 Înapoi

Vesti din Comunitate

 

Sinodul preoţilor Comunităţii Creştinilor la Budapesta

În acest an, sinodul preoţilor ţărilor din răsăritul Europei a avut loc la începutul lunii octombrie, la Budapesta. Vecinii noştri unguri ne-au copleşit cu atenţia cu care au pregătit fiecare detaliu organizatoric.

În prima zi am slujit Actul de Sfinţire a Omului în limba română;  la dreapta, dna Armgard Hasselmann, ca ministrant a slujit tot în româneşte.

În cele trei zile (1-3 octombrie 2013) ne-am ocupat cu tema mare a Confirmării (ţinând seama de fundalul orthodox), situaţia seminariilor pentru preoţi şi a pro-seminariilor, situaţia financiară a fiecărei comunităţi.

O unitate generoasă de timp a fost alocată relatărilor din fiecare ţară. Punctele esenţiale ale acestor relatări aveau în vedere specificul fiecărei comunităţi: Cum trăieşte în oameni dorul după ce e religios; De unde se naşte această căutare–încotro se îndreaptă; Care este fundalul istoric, profilul special din care izvorăşte religiozitatea poporului? Există caracteristici concrete ale modului în care se raportează oamenii la sufletul senzaţiei, al raţiunii şi al conştientei? (calităţi şi slăbiciuni; aptitudini care apar) În ce măsura poate fi depăşită “zestrea“ sistemului totalitar. Cum este privit şi prelucrat trecutul; Cum se raportează oamenii la sentimentele naţionale; Cum este atmosfera din comunitate. Cum trăiesc oamenii unii cu alţii; Ce este caracteristic pentru fiinţa comunităţii. Ce promovează şi ce îngreunează dezvoltarea comunităţii în contextul actual politic şi social? Cum se poate lucra cu colegii din ţările învecinate.

De asemenea, la fiecare sinod îşi povesteşte viaţa un preot senior. De data aceasta s-a prezentat dna Fischer ( Austria).

S-a stabilit agenda următorilor doi ani. Pentru anul 2015 – sinodul şisimpozionul ţărilor din răsărit va avea loc la Tiblisi, Georgia  – unde suntem aşteptaţi cu drag!

Activitate de traducere a pericopelor la Cluj

Dragi prieteni, am început, la Cluj, traducerea pericopelor (textele din Noul Testament care se citesc de-a lungul anului). E o muncă meditativă, de mare responsabilitate. Uneori trebuie zăbovit îndelung la fiecare cuvânt, la fiecare propoziţie în parte.

Dorinţa noastră este de a găsi un limbaj modern care să vină în întâmpinarea nevoii de înţelegere, un limbaj transparent pentru realitatea şi actualitatea Evangheliei.

Vă invităm ca cei care în studiul individual sau în munca la grup au descoperit formulări deosebite, să le puneţi şi la dispoziţia celorlalţi! 

                                 Monica Culda

 Înapoi

Veşti din comunitatea de la Cluj- realizări

 

Am continuat la Cluj în lunile octombrie şi noiembrie  preocupările noastre, împreună cu preotul Monica Culda – traducerea pericopelor, orele de germană.

Acum, avem în plus o mica scenă pentru teatru de umbre iar un grup de tineri  se preocupă de acest fel de teatru.

In prima jumatate a lunii noiembrie prietenii  din comunitatea de la Viena ne-au  ajutat din nou.  Autrimis prin dl. Daniel Chirpicenko dulapuri de bucătărie, sobă electrică, chiuvetă, totul pentru utilarea bucătăriei. In plus dl.Daniel a rămas în Cluj, o săptamană şi le-a montat în anticamera spaţiului nostru de cult. Tot dânsul ne-a adus şi scena pentru teatru de umbre şi chiar o poveste , care a fost prezentată copiilor de la gradiniţa Walldorf de grupul comunităţii.

In acelasi timp am reuşit să zugrăvim holul lung de la intrarea de sub poartă a sediului nostru din Cluj. Ne pregătim de Crăciun!

                                                                                                      Rodica Oancea

 Înapoi

BRAZI MACELĂRIŢI LA BELIŞ

 

 

 

Am crezut că trăim într-un stat în care proprietatea privată şi proprietatea naţională sunt respectate.

Ne-am inselat!

La Călăţele - Pădure, în apropierea lacului Beliş, judeţul Cluj, în proximitatea Rezervaţiei Munţii Apuseni , şi  pe proprietatea Comunităţii Creştinilor în România- se taie brazii după bunul plac!

 Făptaşii lasă în urmă o pădure devastată , nu se ostenesc nici măcar să strangă crengile după ei -ca să nu mai vorbim să se gândească la urmările ecologice pentru întreaga regiune!

Da, dragi prieteni, aşa arăta tabăra noastră de la Beliş, cu brazii macelăriţi pur si simplu, în luna octombrie 2013 . Satenii, vecinii noştri tac rezervaţi.

Ce e ste de facut?

Dezolarea ne cuprinde , dar e necesar să luăm măcar prin reţelele de socializare atitudine faţă de aceste abuzuri contra naturii şi mediului.

UNIŢI SALVĂM MUNŢII APUSENI!?          

Monica Culda

 Înapoi

SCRISOARE APEL!

Dragi prieteni susţinători ai Comunităţii Creştinilor

 

  După cum cunoaşteţi din luna august, preotul Monica Culda este în ţară pentru un an. Dânsa slujeşte alternativ la Bucuresti şi Cluj şi coordonează activitatea comunităţii din România. Impreună cu comunitatea pregăteşte condiţiile pentru perspectiva Fondîrii oficiale a comunităţii româneşti. Aceasta noua situaţie favorabilă dezvoltării este şi proba comunităţii şi ne angajează din toate punctele de vedere pe toţi.

Dacă privim situaţia contribuţiilor pentru primele 9 luni ale anului 2013 vedem că 61 de persoane şi-au anunţat în ianuarie voinţa de a contribui cu sume după posibilităţi, pentru nevoile actuale (din august şi salariul preotului) şi de perspectivă ale comunităţii. Dintre aceştia, 30 de prieteni şi membri au reuşit să îşi onoreze angajamentul  până  în august inclusiv. Din septembrie, numărul de contribuţii a scăzut. Centralizatorul cu situaţia financiară la zi a fost trimis de preşedinta asociaţiei  responsabililor la grupuri.

Ne aflăm cu două săaptămâni înainte de încheierea anului 2013 şi ne adresăm dumneavoastră, susţinătorilor comunităţii. Suntem conştienţi de situaţiile individuale şi de greutăţile de adaptare la exerciţiul de voinţă de a contribui financiar periodic la cheltuielile comunităţii. Avem motive să credem că  dumneavoastră, toti cei 61 de prieteni-si cei 31 care nu ati putut onora angajamentul- şi membri ai Comunităţii, veti găsi soluţii - în aceste zile de la sfârşitul anului 2013 - să susţineţi ÎN FAPT viaţa Comunităţii, aşa cum aţi voit la începutul anului.

 Pentru cei ce au nevoie de datele necesare plăţii angajamentului specificăm următoarele. Suma angajată se achită (lunar sau periodic) la casierul asociaţiei sau  direct în contul curent nr :

RO47 BTRL 0130 1205 9114 48XX - BANCA TRANSILVANIA,

CLUJ NAPOCA, cu menţiunea ,,contributie’’

Noi am ales să rămânem uniţi într-o comunitate inspirată de trăirea şi înţelegerea lui Christos. Chiar şi atunci când suntem „risipiţi fiecare la ale lui”, dacă gândurile noastre se îndreaptă spre Christos, El este împreună cu noi şi noi împreună în El.

Ne aşteaptă un sfârşit de an intens, plin de promisiuni pentru Comunitatea Creştinilor în România şi nădăjduim să fim la înălţimea misiunii!

 Înapoi

LA MULTI ANI!

În numele Consiliului de Administraţie

al Asociaţiei Comunitatea Creştinilor în România,Diana Corina Stoica – Preşedinte şi responsabil financiar , Lidia Blidariu-  Responsabil cu comunicarea

Proiectele comunităţii cu preot în ţară ne aşteaptă ! Va rugăm să ne scrieţi dacă  menţineti aceeaşi contribuţie pentru 2014 sau veţi modifica suma.

Vă mulţumim!

Diana Stoica e.mail:diana.stoica@yahoo.com

Lidia Blidariu e.mail lidiablidariu@yahoo.com

 Înapoi

Perspective

Simpozionul de Advent si Crăciun

                                                Bucureşti  19- 29 decembrie 2013

 

Joi, 19 decembrie

18.15 Spectacol  de euritmie

 

Vineri, 20 decembrie

  9.00 Actul de Sfinţire a Omului

10.45 Curs: “Comunitatea creştină modernă, Michael Debus

15.45 Curs: Medicină pastorală 1

17.15 Curs : Medicină pastorală 2

19.00 Ora de intrebari si raspunsuri-Monica Culda

20.00 Conferinţa : “Despre Trinitate I”, Michael Debus

 

 Sambătă, 21 decembrie

 9.00 Actul de Sfinţire a Omului

10.45 Curs: “Comunitatea creştină modernă, Michael Debus

15.45 Copiii în comunitate - Claudia Stockmann

19.00 Conferinţa : “Despre Trinitate II”, Michael Debus

 

Duminică, 22 decembrie

9.00 Actul de Sfinţire a Omului

10.15 Actul duminical pentru copii

10.45 Curs: “Comunitatea creştină modernă, Michael Debus

12,30- BOTEZ

15.45 Discuţii: Ce înseamnă fondare,Monica Culda

19.00 Conferinţa : “Despre Trinitate III”, Michael Debus

 

 

 

 

         Michael Debus

 

 

MICHAEL  DEBUS  a studiat matematica, fizica, filosofia şi teologia în Tübingen şi Erlangen( Germania). Aproape  trei decenii a fost decan şi profesor al Facultăţii Libere a Comunităţii Creştinilor din Stuttgart. Are o activitate bogată ca docent şi conferenţiar în Europa, America şi Asia . Este  autor de  studii şi  a 15 cărţi  în domeniul antropologiei, antroposofiei, pedagogiei şi teologiei

 

Luni, 23 decembrie

9.00 Actul de Sfintire a Omului

10.45 Conferinţa: “Uimire-compasiune - conştiinţă”,  Claudia Stockmann

 

 

Marti 24 / Miercuri , 25 decembrie-prima noapte/ zi de Crăciun

24.12  - 10.00 Actul de Sfinţire a Omului

11.30 Colinde; pregătirea pentru Crăciun; împodobitul bradului 

25.12 00.00 Miezul noptii  -7.00 şi 10.00 dimineaţa–

CELE TREI SLUBE DE CRĂCIUN

11.20 – Slujba de Craciun pentru copii

12.00 Discuţii, colinde ….

 

Joi, 26 dec.– sâmbătă , 28 decembrie

10.00 Actul de sfinţire a Omului

11.30 Curs: De la Isus la Christos / Evanghelia a cincea-Claudia Stockmann

 

Duminica, 29 decembrie

 10.00 – Actul de sfinţire a omului

11.15 -  Actul duminical pentru copii

11.30  -  Curs: De la Isus la Christos (Evanghelia a cincea), Colinde

*Locul desfăşurării:str. Astronomului nr.5, Bucureşti, sect 1, SAR, str Visinilor 17

* Taxa recomandată :10 lei /conferinţă/curs

* Informaţii la: Mihaela Deaconu 0733701244; Doina Stoicanescu 0727608693

 Înapoi

 

Simpozionul de Advent şi Crăciun

                                            Cluj, 15 - 19 decembrie 2013

DUMINICĂ, 15 decembrie

19.30-20.45  Întâlnire cu comunitatea; Joc de Crăciun,  Monica Culda

 

LUNI, 16 decembrie

9.00 Actul de Sfinţire a Omului

10.30 Cor

10.45 Curs: Comunitatea creştină modernă, Michael Debus

15.45  Despre bani: Magia banului şi dependenţa de el - I, Michael Debus

18.00 Conferinţa (Sc. Waldorf ): Pedagogia Waldorf şi dimensiunea ei spirituală –I, Michael Debus

 

MARTI, 17 decembrie

9.00 Actul de Sfinţire a Omului

10.30 Cor

10.45 Curs: Comunitatea creştină modernă, Michael Debus

15.45  Despre bani: Magia banului şi dependenţa de el - I I, Michael Debus

18.00 Conferinta (Sc. Waldorf ): Pedagogia Waldorf şi dimensiunea ei spirituală –II, Michael Debus

 

MIERCURI, 18 decembrie

  9.00 Actul de Sfinţire a Omului

10.30 Cor

10.45 Curs: Comunitatea creştină modernă, Michael Debus

15.45  Discuţii: Despre fondare , Monica Culda

17.00  Concert de Crăciun-orga-Victor Dan

19.00  Conferinţă –Conceptul de reincarnare şi karmă -  o moştenire a Orientului? M.Debus  la Forumul Germa

 

MARTI , 31 decembrie

 10.00 Actul de sfintire a Omului

 10.30 Curs: De la Isus la Christos. Evanghelia a cincea- Claudia Stockmann

  18.00  - Intampinarea Anului Nou-Revelion

 

 MIERCURI, 1 ianuarie 2014

10.00 Actul de Sfintire a Omului

 11.30 Curs: De la Isus la Christos. - Claudia Stockmann                    

 

*Locul desfăşurării: Sediul comunităţii, str. Bulevardul. 21 Decembrie 1989

 nr 36, ap 5, Cluj ; Şcoala Waldorf Cluj ; Forumul german

* Informaţii / organizare : pr. Monica Culda  tel. 0753701986 

Diana Stoica  tel. 0729543943 ; e.mail:diana.stoica@yahoo.com

Rodica Oancea tel. 0756118054  

 

NOU! Programele apar si pe pagina de facebook a comunitatii

 https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-Creştinilor/597762496949151

 

PERSPECTIVE- Program de celebrare, ianuarie 2014

1 ianuarie 2014– Cluj, Monica Culda

24-26 ianuarie – Bucureşti,  Uwe Sondermann

26 ianuarie – Cluj, Monica Culda                                                                           

 Înapoi

 

PERICOPE  2013 – 2014

 

 

Advent  1 decembrie - 24 decembrie

             1.12    Luca 21,25-36

              8.12    Filipeni 4,1-9

            15.12    1 Tesaloniceni 4,13-18

            22.12    Luca  1,26-38

           

Crăciun  25 decembrie - 5 ianuarie

           25.12   La miezul noptii  Matei  1,1-24

                       In zori               Luca  2,1-20

                       Ziua                  Ioan 21,15-25

          29.12   1Ioan 1,1-10

          Anul Nou – Luca 2, 21-40

           5.01     1Ioan 4,7-16

 

Epifania  6 ianuarie – 8 februarie

              6.01   Matei  2,1-12

             12.01   Matei  2, 1-12

            19.01    Luca  2, 41-52

            26.01    Ioan    2,1-11

              2.02    Ioan   5,1-18                                                                   

             

Perioada interm.   9 februarie- 22 martie

              9.02    Matei 20,1-16

            16.02    Luca 8, 1-18

             23.02   Luca 18, 18 -34

               2.03  Matei 4, 1-11

              9.03   Matei 17, 1-9

             16.03  Luca 13, 10-17

 

Patimile  23 martie - 19 aprilie

             23.03   Luca 11,14-36  

             30.03   Ioan 6

               6.04   Ioan 8

              Saptamana Mare

13.04 Duminica Floriilor      Matei 21,1-11

 17.04 Joia Mare                 Luca 23,13-32 18.04 Vinerea Mare         Ioan  19,1-15

19.04 Sambata Mare           Ioan  19,16-42

 

Paştele    20 aprilie - 28 mai

 20.04 Duminica Invierii       Marcu 16,1-18

 21.04 A doua zi de Paste   Luca  24,13-32

 27.04                                  Ioan 20,19-29

                 4.05                    Ioan 10,1-21

                11.0                     Ioan 15,1-27

                18.05                             Ioan 16,1-33

                 25.05                  Ioan 14,1-31

 

Înălţarea  29 mai- 7 iunie

               29.05   Ioan 16,24-33

                 1.06   Ioan 16,24-33

 

 Rusaliile 8 - 10 iunie

              8.06    Ioan 14,23-31

              9.06    Ioan  14,23-31

            10.06    Ioan 14,23-31

 

Perioada intermediara  11 iunie - 23 iunie

           11.06   Ioan 3, 1-21

            15.06  Ioan  4, 1-26

            22.06    Ioan  17

           

Sfantul Ioan 24 iunie- 26 iulie

            24.06    Marcu  1,1-11

             29.07   Matei 3

              6.07    Ioan   1,19-34

            13.07    Ioan 3,22-36

             20.07  Ioan 5,31-38

 

Perioada intermediara   27 iulie- 28 sept.

            27.07    Marcu  8,27-38

             3.08     Matei  7,1-14

            10.08    Luca 15,1-32

            17.08    Luca  9,1-17

            24.08    Luca 18,35-43

            31.08    Marcu  7,31-37

              7.09    Luca 10,1-20

             14.09   Luca 17,5-37

            21.09    Matei  6,19-34

             

 

Sfantul Mihail   29 septembrie-1 noiembrie

            29.09    Matei 22,1-14

              5.10    Matei 22,1-14

            12.10    Apocalipsa 12

            19.10    Apocalipsa 19, 11-16

             26.10    Efeseni 6,10-19

 

Perioada interm.  2- 29 noiembrie

            2.11      Apocalipsa 1

              9.11    Apocalipsa 3

            16.11    Apocalipsa 14,1-20

            23.11    Apocalipsa 21

            

Advent 30 noiembrie – 24 decembrie

             30.11   Luca 21,25-36  

              7.12    Filipeni 4,1-9

            14.12    1 Tesaloniceni 5,1-11

            21.12    Luca 1,26-38

 Înapoi

Urare de CRĂCIUN

 

http://www.merry-christmas.com/images/nativity.images/matthias.grunewald.jpg

Colind Ceresc

 

Cerul si-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
au pornit cu plugusorul
ingerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglinda
si de giuvaier,
toti luceferii colinda

- Lerui, Doamne, Ler –

Radu Gyr

Matthias Grünewald, Concert al Îngerilor (stânga)

Nativitatea (dreapta)Musée d'Unterlinden, Colmar, France

Fie ca inimile noastre să cânte împreună colindul ceresc, purtându-ne în pace şi bucurie pe tot parcusul anului!                                                 Redacţia